Dereitos do neno

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

OS DEREITOS HUMANOS Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística C.E.P. de Ventín Curso 2009/10 OS DEREITOS DA INFANCIA

Slide 2: 

Hoxe en día, a maioría da xente sabe que ten dereitos e que debe cumprir unha serie de obrigas ou deberes, polo mero feito de ser persoa, viva onde viva, pertenza a unha raza ou outra, sexa dun sexo ou otro,… Outra cousa é coñecer de onde saen estes dereitos e deberes, quen e por que os inventou, cáles son,… Pero … Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística

Slide 3: 

Un dereito é: • Algo que ti podes facer, ou decidir • Algo que te protexe • Algo que todo o mundo debería ter Así pois, os Dereitos Humanos son as necesidades que debe ter cubertas unha persoa para vivir dignamente. QUE SON OS DEREITOS? Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística

Slide 4: 

Os Dereitos Humanos serven para moitas cousas boas: serven para ter unha boa convivencia cos demais Para aprender a respectar as outras persoas porque sabes que teñen os mesmos Dereitos que ti e eles tamén aprenderán a respectarte a ti. PARA QUE SERVEN OS DEREITOS? Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística

Slide 5: 

Para que se cumpran os dereitos de todas as persoas, todos e todas temos que comprometernos a cumprir determinadas obrigas. A estas obrigas chámaselles DEBERES Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística

Slide 6: 

HISTORIA DOS DEREITOS HUMANOS Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística

Slide 7: 

A historia dos nosos dereitos e deberes foi moi, moi longa e recoñecéronse grazas ao esforzo de moitas persoas de todo o mundo. Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística

Slide 8: 

Hai moitos anos, estas personas decidiron escribir un documento con eses dereitos. Ese documento chamouse DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS DEREITOS HUMANOS Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística

Slide 9: 

Esta Declaración foi aprobada pola Asamblea Xeral das Nacións Unidas (ONU) o 10 de decembro de 1948 Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística

Slide 10: 

POR QUE XORDE? Algunhas das razóns polas que xurdiu a Declaración foron: Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística

Slide 11: 

No ano 1959, a ONU aprobou a Declaración dos Dereitos do Neno e a Nena. O 20 de novembro de 1989, 20 países do mundo, entre eles España, asinaron a Convención dos Dereitos do Neno e a Nena. Hoxe en día, a Convención foi aceptada practicamente por todos os países do mundo. O organismo encargado de fomentar e protexer os dereitos aprobados na Convención é o Fondo de Nacións Unidas para a infancia: UNICEF Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística

Slide 12: 

DEREITOS DOS NENOS E NENAS Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística

Slide 13: 

Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística

Slide 14: 

Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística Fotografías: Google imaxes Música: Imagine: John Lennon Video: Aprendamos nuestros derechos (Youtube) Realizado por: Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística do CEP de Ventín