CHÚC XUÂN

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Slide 2: 

Phước Lộc Ân Trời Tuôn Đổ Mãi An Bình Hoan Lạc Chẳng Hề Vơi

Slide 3: 

Xuân Về Hồng Phúc Bình An Đến Tết Tới Vinh Hoa Phú Quí Về

Slide 4: 

Trời Thêm Ngày Tháng Người Thêm Tuổi Xuân Rạng Non Sông Phúc Rạng Nhà

Slide 5: 

Sông Núi Quê Xưa Thêm Cảnh Đẹp Cúc Tùng Cảnh Mới Đượm Mùa Xuân

Slide 6: 

Cây Đức Vun Trồng Xanh Quả Tết Chữ Nhân Gìn Giữ Đẹp Vườn Xuân

NgànXuânTiênTổLừngNhânNghĩa : 

NgànXuânTiênTổLừngNhânNghĩa VạnTếtCháuConSángHiếuTrung

Slide 8: 

Đêm Ngày Hồn Con Vâng Ý Chúa Sớm Tối Trí Con Dựa Ơn Ngài

Slide 9: 

Trăm Chước Chẳng Bằng Nhân Đức Tốt Nghìn Vàng Khó Sánh Cháu Con Hiền

Slide 10: 

DỒI DÀO PHÚC LỘC THÁNH ĐỨC Kính chúc : NĂM MỚI MẬU TÝ DỒI DÀO PHÚC LỘC THÁNH ĐỨC Thực hiện Slideshow: Nt Maria Goretti Võ Thị Sương

authorStream Live Help