Vaders LiefdesBrief

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Vaders LiefdesBrief Made By Junior

Slide 2: 

Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat Mijn kind, je kent mij misschien niet, maar ik weet alles over je

Slide 3: 

Alles wat je doet is bij Mij bekend Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld

Slide 4: 

In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan Je bent uit Mij voortgekomen Voordat je verwekt werd, kende Ik je al Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit

Slide 5: 

Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven Je bent geen vergissing Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek

Slide 6: 

Je bent prachtig gemaakt Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder Foto: Dirk jr

Slide 7: 

Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen Sam Rafaël Luca Foto by: T.J.A. vd Oever

Slide 8: 

Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte Liefde Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn Liefde Gewoon omdat Ik je Vader ben, en jij Mijn kind bent

Slide 9: 

Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen Want Ik ben de perfecte Vader Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand

Slide 10: 

Ik geef wat je nodig hebt Mijn plan voor jou toekomst is altijd vol hoop geweest Want Ik hou van je met een eewigdurende liefde

Slide 11: 

Ik denk ontelbaar veel aan je En ik zing een lied van blijdschap over je

Slide 12: 

Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen Want je bent Mijn kostbare bezit Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik ernaar om je te bevestigen

Slide 13: 

En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden

Slide 14: 

Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven Want Ik heb die verlangens in je gelegd Foto: Dirkjr

Slide 15: 

Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen Ik ben degene die je het meest aanmoedigt En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet

Slide 16: 

Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen

Slide 17: 

Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen

Slide 18: 

Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien

Slide 19: 

Hij is het exacte even beeld van Mij Hij kwam om te laten ziendat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta

Slide 20: 

En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen

Slide 21: 

Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik mischien jou liefde zou winnen

Slide 22: 

Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde

Slide 23: 

Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt

Slide 24: 

Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven

Slide 25: 

Mijn vraag is: Wil je Mijn kind zijn?? Sam Rafaël Luca Foto by: T.J.A. vd Oever

Slide 26: 

Ik wacht op je!

Slide 27: 

Je Vader Almachtige God Made By Junior Muziek: Titanic Bewerkt door Dirkjr

authorStream Live Help