Viet Nam Viet Nam

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: vothanhha (135 month(s) ago)

i can not download ,too

By: NGOCMINH123 (138 month(s) ago)

I want to download. But I can not! why?

By: thangy (148 month(s) ago)

xin cho tôi gởi lời cám ơn thật nhiều đến các bạn nào đó.....đã làm ra những hình ảnh và thư pháp của dất nước việt nam mình , Trong đời của tôi năm nay là 53 tuổi , cũng đã từng thấy qua rất nhiều, nhưng nếu đem ra so sánh thì các anh chị nào đó ....đã làm rất là tài tình. Riêng tôi rất là khâm phục và cám ơn

By: Finder_Tam (150 month(s) ago)

Thank your so much. I love these nice pictures. Viet Nam is so beautif
ul!!!!

Presentation Transcript

Slide 1: 

Huỳnh Chiếu Đẳng 22-Oct-2008 VietNam - VietNam

Slide 37: 

HCĐ

authorStream Live Help