Touims w Polsce

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Przygody Touimsa w Polsce : 

Przygody Touimsa w Polsce Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu Touims's journeys in Poland Bolesławiec – Polska, 2010

Slide 2: 

Wrocławskie krasnale zaprosiły swoich francuskiego kuzynów - rodzinę Touimsa – do swojego miasta. Zorganizowały wielką uroczystość – światowy zjazd skrzatów. Francuska rodzina wspólnie zadecydowała, że na zjeździe będzie ich reprezentował Touims ze swoją papugą. Wroclaw's dwarfs have invited their french cousins - Touims's family - to visit their town. They have organised a big event - world's sprites reunion. French family together have laid down that Toims with his parrot will represent them during the event.

Slide 3: 

Zaczęły się przygotowania do podróży. Na lotnisku w Paryżu naszego bohatera żegnała cała rodzina. Po raz pierwszy jeden ze skrzatów opuszczał dolinę i ruszał  w tak daleką podróż. Panowało wielkie zamieszanie i przez pomyłkę  Touims, zamiast do samolotu lecącego do Wrocławia, wsiadł do innej maszyny. Preparations before the travel started. In the airport in Paris whole family wanted to say goodbay to Touims. It was the first time one of the sprites was leaving the valley for such a long journey. There was a horrible muddle everywhere and, in the result, Touims got into an airplane heading to Warsaw instead of Wroclaw.

Slide 4: 

Podróż minęła bardzo szybko i samolot wylądował. Na lotnisku Touims zorientował się, że jest w Warszawie. Nasi bohaterowie nie wiedząc, co dalej robić, postanowili zwiedzić miasto. Dotarli do centrum i obejrzeli Pałac Kultury i Nauki, a później poszli na Stare Miasto. The travel elapsed really fast and the airplane has landed. In the airport Touims stroke that he confused flights. Our characters didn't know, what to do, so they decided to go sightseeing. When they reached the city centre, the Palace of Culture and Science was first thing what they saw. Later they headed to the Old Town.

Slide 5: 

Zwiedzili Zamek Królewski, obejrzeli Kolumnę Zygmunta i, oglądając piękne kamieniczki, wędrowali po krętych uliczkach. Tutaj wydarzyło się nieszczęście. Papuga odleciała za daleko i zgubiła się. Zrozpaczony Touims długo jej szukał, aż znalazł się w pobliżu symbolu Warszawy – Syrenki. Wtedy zobaczył swoją papugę, gawędzącą z Syrenką. They saw the Royal Castle, the Zygmunt's Column and they roamed through winding streets, admiring beautiful tenements. It was there where a woe happened. The parrot flied too far and it got lost. Distraught Touims was trying to find her for a very long time. Fortunately, when he was passing by the Warsaw's symbol - the Mermaid, he saw the parrot talking with her.

Slide 6: 

Uradowany Touims opowiedział Syrence o swojej podróży i pomyłce. Syrenka postanowiła pomóc francuskim gościom. Następnego dnia bohaterowie popłynęli Wisłą do Krakowa na plecach Syrenki. Na miejscu pięknie jej podziękowali i wyszli na brzeg. Zwiedzili Rynek, Sukiennice i poszli w kierunku zamku na Wawelu. Chcieli odwiedzić wawelskiego smoka. Glad Touims joined the conversation. He explained to Mermaid the whole situation and she decided to help her french guests. Next day Touims with his parrot were traveling to Krakow down the Wisla on Mermaid's back. When they reached their destination, they thanked Mermaid politely and went to see the city centre, Sukiennice and they headed to the castle on Wawel. They wanted to visit Krakow's dragon.

Slide 7: 

Obejrzeli zamek i poszli do smoka. Ze zdziwieniem zobaczyli, że jest tam także Syrenka. To właśnie ona poprosiła zakochanego w niej smoka, aby zawiózł Touimsa i papugę do Wrocławia. After they saw a castle, they went to visit the dragon. They were really surprised when they noticed, that Mermaid is also there. She asked the dragon, who was in love with her, to take Touims and his parrot to Wroclaw.

Slide 8: 

Rozpoczęła się więc podróż na grzbiecie smoka. Bardzo szybko cała trójka dotarła na miejsce. Tam już czekały krasnoludki. Podziękowali smokowi i ruszyli na zwiedzanie Wrocławia. Obeszli całe Stare Miasto, odwiedzając wszystkie krasnoludki w ich miejscach. The travel on the dragon's back began. They arrived to Wroclaw really soon. There were dwarfs already. They thanked the dragon and then decided to go sightseeing. They went round all the Old Town, so they could visit every Wroclaw's dwarf.

Slide 9: 

Po zakończonym zjeździe, po francuskich gości przyjechali ich przyjaciele - uczniowie z Bolesławca, aby zabrać  ich do swojej szkoły. Na opowieściach droga minęła bardzo szybko. Francuzi obejrzeli szkołę i miasto. My opowiedzieliśmy im o nas, naszych zwyczajach, Touims przybliżył nam Francję. Bardzo podobało im się nasze miasto oraz ceramiczne wyroby, z których słynie Bolesławiec. After the reunion, friends of French visitors arrived. That were Boleslawiec's students. They took them to their school. Touims and his parrot really enjoyed visiting the school and the city. We told him about us and our habits, Touims recounted about France. They loved our city and ceramic's handmade products, which are Boleslawiec's proud.

Slide 10: 

Długo wędrowaliśmy po uliczkach, Rynku z Ratuszem, odpoczywaliśmy nad rzeką, podziwiając Wiadukt. Po kilku dniach pobytu nasi goście wrócili do swojej doliny, serdecznie zapraszając nas do odwiedzenia Francji. Już teraz zaczynamy przygotowania do wycieczki. We were roaming through the streets, we saw the city hall. We enjoyed resting by the river and admiring the great, historic overpass. After a few days our guests came back to their valley. They invited us to see France. We are starting preparations to the journey right now. Mentor: Teresa Prokowska, June 2010 THE END