BB Ads 01 Launch of Vertical Sales THA PPT

Views:
 
     
 

Presentation Description

ทักษะการขาย เทคนิคการขาย เตรียมตัวก่อนการเข้าพบ วางแผนการขาย เข้าพบลูกค้า นำเสนอขาย ข้อเสนอขาย คำพูดขาย ตอบคำโต้แย้ง ปิดการขาย ขายแบบมืออาชีพ

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

กรุงเทพมหานคร 15 เมษายน 2555 สรรพัชญ์ เลี้ยววาริณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิซ แบ๊กอัพ จำกัด ผู้ให้บริการปรึกษาธุรกิจ แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ และอบรมพัฒนา เจ้าของสโลแกน “ปฏิบัติการเสริมความสำเร็จ” ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันก่อนว่า Bizz Backup ได้จัดระเบียบบริการ “อบรมพัฒนา” ใหม่ โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 4 แบรนด์ คือ Vertical Sales, Super Coach, Sync Growth, และ Done Deals Vertical Sales | เพิ่มพูนเทคนิคการขาย พัฒนาทักษะการขายเพื่อทำยอดขายทะลุเป้า

PowerPoint Presentation:

หลักสูตร “อบรมพัฒนา” ทั้งที่เป็นโปรแกรมฝึกอบรมภายในองค์กร ( In-House Training Sessions) และหลักสูตรฝึกอบรมสาธารณะ ( Public Training Courses) ที่เกี่ยวข้องกับการขาย ทักษะการขาย เทคนิคการขาย เช่น พัฒนาทักษะการขายเพื่อทำยอดขายทะลุเป้า พัฒนาเทคนิคการขาย สร้างทักษะการขายให้เป็นนักขายมืออาชีพ ตอบคำโต้แย้ง และปิดการขายแบบมืออาชีพ ฯลฯ จะอยู่ภายใต้แบรนด์ “ Vertical Sales ” Vertical Sales | เพิ่มพูนเทคนิคการขาย พัฒนาทักษะการขายเพื่อทำยอดขายทะลุเป้า

PowerPoint Presentation:

เนื้อหาในหลักสูตร “ Vertical Sales” ครอบคลุมถึงความรู้ที่จำเป็นต่อการขาย การเตรียมตัวและการวางแผนการขาย ( Pre-approach) การลงมือปฏิบัติเพื่อให้ “ขายได้” การเข้าพบ ( Approach) การนำเสนอ และการสาธิต ( Presentation and Demonstration) การทดลองปิดการขาย ( Trial Close) การสอบถามเพื่อค้นหาความต้องการ ( Probing) การจัดการกับข้อโต้แย้ง ( Overcoming Objections) การปิดการขาย ( Closing) การวิเคราะห์ผลการเข้าเยี่ยม ( Call Analysis) และการติดตาม ให้บริการหลังการขาย ( Follow-up/After-sales Service) Vertical Sales | เพิ่มพูนเทคนิคการขาย พัฒนาทักษะการขายเพื่อทำยอดขายทะลุเป้า

PowerPoint Presentation:

“เรามุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์ผ่านการอภิปรายกลุ่ม ฝึกการแก้ปัญหาด้วยกรณีศึกษา และเพิ่มพูนทักษะด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพ และนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง” สรรพัชญ์ กล่าว รู้จัก และเข้าใจ “บิซ แบ๊กอัพ” ในเชิงลึก ด้วยการเยี่ยมชม www.bizzbackup.co.th หรือ ติดต่อสอบถามบริการสนับสนุนธุรกิจ ที่เป็น “กำลังเสริม” ผ่าน [email protected] หรือ โทร 0-2931-6654, 08-1892-2456 Vertical Sales | เพิ่มพูนเทคนิคการขาย พัฒนาทักษะการขายเพื่อทำยอดขายทะลุเป้า

authorStream Live Help