Презентація досвіду роботи

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: Denovich (41 month(s) ago)

Чудово

Presentation Transcript

Інтегровані уроки як засіб стимулювання творчих здібностей учнів:

Інтегровані уроки як засіб стимулювання творчих здібностей учнів Узагальнення досвіду роботи учителя ГНВК “ЗОШ І-ІІІ ст.№54 - БПЛ” Полякової Марини Анатоліївни

PowerPoint Presentation:

Формування творчої людини треба починати у весну життя , тобто в дитинстві , бо дитинство зображає собою весну, юність – літо, змужнілий вік – осінь і старість – зиму. Ян Амос Коменський Новий Державний стандарт початкової освіти ґрунтується на розвитку компетентностей учнів: ключової, предметної, міжпредметної компетентності. Саме тому, вважаю, що в навчальний процес необхідно впроваджувати інтегроване навчання.

PowerPoint Presentation:

Актуальним стає завдання формування цілісного погляду на навколишній світ і місце людини в ньом у починаючи з молодшого шкільного віку . Інтегроване навчання – один із шляхів вирішення даної проблеми , так як   інтегроване навчання - це необхідний дидактичний засіб, за допомогою якого можливо створити в учнів цілісну картину світу. Актуальність

PowerPoint Presentation:

Н авчити дитину вчитися . « С вій » урок зробити « їхнім » уроком. Н е погасити вогник цікавості дитини , а розпалити справжній факел. У никнути пасивності учнів на уроках. У чительське «треба» перетворити на учнівське «хочу» Задача вчителя початкових класів

PowerPoint Presentation:

Мета сучасної початкової школи – не просто давати знання , а формувати особистість , яка вміє і хоче вчитися , займає позицію активного суб’єкта діяльності . Мета інтегрованого навчання ущільнити знання; опанувати з учнями значний за обсягом навчальний матеріал за період уроку, досягти цілісності знань; розвивати здібності учня; «спресувати» споріднені матеріали кількох предметів навколо однієї теми; виховувати розвинену, креативну особистість, здібну до творчого пошуку.

PowerPoint Presentation:

позбавляють від перевтоми; пожвавлюють навчальний процес; економлять навчальний час спорідненость наук, відповідних інтегрованим навчальним предметам збіг або близькість об ̕ єкту вивчення наявність спільних методів Умови для інтеграції Переваги інтегрованих уроків

PowerPoint Presentation:

Методичн і принципи об’єднання предметів опора на знання з багатьох предметів ; взаємозв’язок в змісті окремих дисциплін ; зближення однорідних предметів ; розвиток загальних рис для ряду предметів .

PowerPoint Presentation:

Інтеграція предметів

PowerPoint Presentation:

Інтегровані уроки Урок взаємоперевірки Урок видання газети Урок - екскурсія Урок- захист творчої роботи Урок-гра Урок творчого пошуку Урок обм іну знаннями Інтегрований урок – вид нестандартного уроку

PowerPoint Presentation:

Вступні уроки Підсумкові уроки В описовій формі подаю загальну картину тих явищ, які будуть вивчатися, ставлю проблеми, питання до цілої теми. . Коли учні мають ґрунтовні знання даного матеріалу, проводжу підсумкові інтегровані уроки. На них використовую вже відоме учням, пояснюю кількість нових фактів, різноманітних процесів. Це збуджує інтерес учнів до вивчення нової теми Це поглиблює і узагальнює знання учнів Інтегрований урок – вид нестандартного уроку

PowerPoint Presentation:

Розвивати творчість – означає виховувати у дітей інтерес до знань , самостійність у навчанні,креативне мислення , інтелектуальний потенціал . Маленький учень добре вчиться лише тоді , коли він переживає успіх , хоча б невеликий. знаю цікаво вмію Сходинки до успіху

PowerPoint Presentation:

Результати інтегрованого навчання та його значення      • стимулює пізнавальну самостійність , творчу активність та ініціативу учнів;   • дає можливість підводити дітей до усвідомленої і емоційно пережитої потреби міркувати і висловлювати свої думки; • дає змогу учням розкрити їх потенціальні можливості ;  • розкриває простір для самореалізації особистості в різних видах діяльності ; • створює умови для формування позитивної мотивації навчання; • дає поштовх для інтелектуального розвитку і рефлексії ; • впливає на розвиток комунікативної сфери учнів а також сприяє створенню позитивного міжособистісного мікроклімату в учнівському колективі ; • вчить робити обґрунтований особистісний вибір на уроці ;  • дає можливість засвоїти певний соціальний досвід та реалізувати природні задатки;  • створює ситуацію успіху ; • сприяє підвищенню самооцінки дітей .

PowerPoint Presentation:

Випуск 2007 р. Випуск 2011 р. Аналіз навчальних досягнень учнів

PowerPoint Presentation:

Підводити учнів до усвідомленої і емоційно пережитої потреби міркувати, висловлювати свої думки на запропоновану тему. Діти мають можливість застосовувати при цьому арсенал своїх знань, життєвий досвід робити, власні, нехай незначні, але дуже необхідні кожній дитині, умовиводи і пошукові відкриття. Інтегровані уроки дають можливість 14

PowerPoint Presentation:

Дякую за увагу ! 15 Праця вчителя – формування людини, і це покладає на нас особливу відповідальність, яку ні з чим не зіставити.