VSL PP

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Vincent Liem Vietnamese Eucharistic Youth Society 1981-2008

Slide 2: 

WHY AM I HERE? WHAT IS THE PURPOSE OF THIẾU NHI?

Slide 3: 

1.Ðào luyện thiếu niên trở thành những con người kiện tòan và những Kitô Hửu hoàn hảo 2.Ðào Ngũ hóa và hướng dẫn thanh thiếu niên loan truyền Tin Mừng Chúa Kitô và góp phần xây dựng xã hội

Slide 4: 

To educate Youths in both Social and Spiritual life and help them become better people and Responsible Christians To Organize and guide all youths and help them become more aware of Church’s Mission to the Word by engaging in the spreading of Good News and be involved in working for the good of society through apostolate services in serving others

Slide 5: 

Làm sao ??

Slide 6: 

1. Su Nhiên (spiritually)

Slide 7: 

2. Tự Nhiên (Naturally)

Slide 8: 

BAHHH! THAT sounds BORING Chán qúa đi! I AGREE

Slide 9: 

WHAT? Cái gì!?!?! GRRR HOW DARE YOU? FOOOO!!!.... THIẾU NHI IS THE BEST!

Slide 10: 

I have the BEST TIME here! Uh Huh…what do you guys do?

Slide 11: 

Hát cho mấy người lớn tưởi trong nhà thương Annual Christmas Caroling to the elderly

Slide 12: 

Learn More about our Vietnamese Culture Học thêm về nguồn góc Việt Nam

Slide 13: 

Hát Trong Thánh Lể Participate in Church Choir

Slide 14: 

Play in the Park! Annual Picnic I need a bigger hat

Slide 15: 

Nấu ăn ngon nhất!!!! Cook the best tasting food! Các em song chưa Anh đói qúa đi!!!!!

Slide 16: 

Make the Bestest Friends!

Slide 17: 

And…..Other stuff…

Slide 19: 

Where are you? No cheating on your Test! 

authorStream Live Help