Nature Nurture

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Normen De grenzen die van belang zijn voor iets waar jij en/of de maatschappij waarde aan hecht (regels). Waarden Zaken die algemeen belangrijk worden gevon-den, zoals respect, gezondheid, veiligheid. Nature Gedragseigenschappen zijn erfelijk bepaald. Nurture Gedragseigenschappen zijn aangeleerd.