Het topje van de eiwitberg

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Samenvatting van hoofdstuk 22 van Nectar VWO bovenbouw deel 3

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

betavak.nl Het topje van de eiwitberg Samenvatting H22 van Nectar vwo bovenbouw deel 3 Bron: commons.wikimedia.org

Transport van eiwitten in een cel:

Transport van eiwitten in een cel Bron: 10voorbiologie.nl

Functies van eiwitten:

Functies van eiwitten Functie Klasse van eiwitten Voorbeelden Praktijkvoorbeelden Enzymkatalyse Enzymen Hydrolytisch enzym Protease Polymerase Kinase Splitsen macromoleculen Afbreken eiwitten Productie nucleïnezuren Aanbrengen fosfaatgroep Verdediging Immunoglobulinen Vergiften Antigenen op lichaamscel Antistoffen Slangengif MHC-eiwitten Markeren lichaamsvreemde stoffen Blokkeren zenuwstelsel “Zelf’ herkenning Transport Circulerende vervoerders Membraaneiwitten Hemoglobine Myoglobine Cytochromen Natrium-kaliumpomp Ionenpomp Permease Transport van O 2 en CO 2 in bloed Transport van O 2 en CO 2 in spieren Elektronentransport Opbouwen membraanpotentiaal Vorming ATP Transport van glucose in cel Ondersteuning Vezels Collageen Keratine Fibrine Vormt kraakbeen Vormt nagels Vormt bloedstolsels Beweging Spieren Actine en myosine Samentrekken van spiervezels Regulatie Osmose-eiwitten Genregulatoren Hormonen Serumalbumine Iac repressor Insuline Handhaven osmotische waarde bloed Regelt transcriptie Betrokken bij handhaven bloedsuikerspiegel Opslag Ionenbinding Ferritine Calmoduline Opslag van ijzer in lever en beenmer Opslag van calcium

Molecuulstructuur I:

Molecuulstructuur I Primaire structuur Volgorde (en aantal) aminozuren Wordt bepaald door de volgorde van basen in het DNA Secundaire structuur Ruimtelijke spiraal ( α -helix) of meer gevouwen ( β -plaat) Ontstaat door H-bruggen

Molecuulstructuur II:

Molecuulstructuur II Tertiaire structuur Driedimensionaal vouwpatroon Ontstaat door bindingen van bepaalde restgroepen: H-bruggen S-S-bruggen (ontkoppelen bij denaturatie ) Ionbinding (zijn pH-afhankelijk ) Quaternaire structuur Opbouw uit meerdere en/of verschillende eiwitten ( polypeptideketens ) bijvoorbeeld hemoglobine Secundaire en tertiaire structuur zijn afhankelijk van pH en temperatuur

Molecuulstructuur III:

Bron: fontys.nl Molecuulstructuur III

Molecuulstructuur IV:

Molecuulstructuur IV

Enzymen | biokatalysator:

Enzymen | biokatalysator Substraatspecifiek Doet mee maar blijft uiteindelijk onveranderd Heeft een actief centrum: actieve plaats Verlaagt de activerings-energie: zonder enzymen gaan processen te langzaam Bron: commons.wikimedia.org Bron: aljevragen.nl

Regulatie enzymwerking:

Regulatie enzymwerking Temperatuur, pH, aantal Co-factor ( bijv. v itaminen of metaalionen) Blokkeringeiwitten Hormonen Bron: commons.wikimedia.org Bron: classes.midlandstech.edu Bron: classes.midlandstech.edu

Hydrolyse polypeptideketen:

Hydrolyse polypeptideketen Substraatbinding Substraat komt in de ‘actieve plaats’ Productvorming Elektronen verspringen in substraatmolecuul en actieve plaats Substraat wordt gesplitst verbinding tussen N en C wordt verbroken Producten verlaten actieve plaats Water levert H + (actieve plaats ) en OH - (zuurgroep)

Hydrolyse & condensatie:

Hydrolyse & condensatie Bron: aljevragen.nl

Inactieve pro-enzymen:

Inactieve pro-enzymen Een pro-enzym is een chemisch niet-actief eiwit, dat via enkele reacties kan worden omgezet in een actief enzym. Doordat het pro-enzym van een eiwitsplitsend enzym inactief is, wordt voorkomen dat het enzym het eigen weefsel aantast of andere enzymen. Een ander voorbeeld van een pro-enzym is pepsinogeen in de maag wat door HCl wordt omgezet in pepsine. Bron: examen biologie VWO 2007-II

Enzymwerking:

E nzymwerking

PCR kettingreactie:

PCR kettingreactie De denaturatie van de de dubbele helix naar een enkele DNA-streng bij 96 °C. hybridizatie van de enkelstreng met primers bij 68 °C. vervollediging van de DNA- enkelstrengen bij 72 °C. Eind van de eerste cyclus . in de praktijk wordt deze cyclus vele malen herhaald. Bron: commons.wikimedia.org /

Recombinant-DNA-techniek:

Recombinant-DNA-techniek Bron: natuurinformatie.nl

HIV virusreplicatie 3D:

HIV virusreplicatie 3D

Prionen:

Prionen