Filatura, tissatge y confecció

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Presentación sobre los procesos de Hilado, confección y tejido

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

FILATURA, TISSATGE y CONFECCIÓ

Slide 2: 

Fibra/filament fil Teixit/roba Peça de vestir FILATURA TISSATGE CONFECCIÓ Material molt prim Llargada limitada Flexible Gruix variable Llargada il·limitada Flexible Combinació de fils entrellaçats entre si Camisa Pantalons Abric ......

Slide 3: 

RENTAT Netejar i assecar les fibres PENTINAT CARDA PENTINADORA REPASSADORA METXERA Capa homogènia Gruixuda NAPA NAPA més homogènia Separa la NAPA en VETES Molt homogènies TORÇAT FORMACIÓ DEL FIL GUILL o TREN ESTIRATGE SELFACTINA o MÀQUINA CONTÍNUA DE FILAR Vetes molt paral·leles Estiratge de les vetes Estira i torça a l’hora les vetes Es cargola en BOBINES o FUSOS MÀQUINA D’ASPIAR MADEIXES o TROQUES PROCÉS DE FILATURA

Slide 4: 

Confecció del TEIXIT ORDIT LLIGAMENT DENSITAT TRAMA Determina la llargada i l’amplada de la peça Fils transversals que passen per entre els fils de l’ordit Nombre de fils per unitat de longitud Evolució de l’ordit i de la trama TIPUS TAFETÀ SARJA SETI-RAS DE PUNT La trama passa un cop per sobre i un cop per sota la trama. No te dret ni revés. La trama passa dos cops per sobre i dos per sota la trama. A cada passada es desplaça un fil de l’ordit. En resulta uns bordons en diagonal. La trama passa quatre fils per sobre i un per sota la trama. En resulta un teixit molt suau i brillant. MITJA ORDIT Es realitza amb agulles. si es trenca una malla es fan carreres. Visualment es com el punt de mitja però si es trenca una malla no es fan carreres PROCÉS DE TISSATGE

Slide 5: 

La llançadora és una peça allargada i acabada en punta pels dos extrems i amb una obertura ala mig un hi ha la bitlla, una mena de pal on s’enrotlla el fil de la trama. El teixit ja elaborat s’enrotlla en un altre corró que hi ha a la part del davant del teler (plegador de tela). Tenen una mena de bastiment (lliços) que fan pujar i baixar de forma alternativa els fils de l’ordit per tal de poder fer passar millor el fil de la trama que passa mitjançant la llançadora que cor sobre el batà. ELS TELERS

Slide 6: 

Conjunt d’operacions a què se sotmet un teixit per tal que aquest presenti un bon aspecte per poder-la vendre i fer-la servir. OPERACIONS NETEJA TINT del greix i l’eliminació de les impureses. li dona un color uniforme a la peça submergint-la en substàncies colorants que impregnen la tela totalment, finalment es fixa el colorant a la fibra mitjançant una substància anomenada mordent i que evita que la peça es descoloreixi. ESTAMPACIÓ aplicació de dibuixos amb un o més colors sobre una tela llisa. Per tampó: gravar un dibuix en una superfície plana i estampar-lo per pressió a la tela. Per cilindres: fer passar la roba de forma continuada per un cilindre en el que hi ha el gravat impregnat de color que s’estampa a la tela. Per transferència: imprimir sobre un paper el dibuix que es vol estampar a la tela amb tints especials i en oprimir la tela a pressió queda imprès. Per serigrafia: deixar lliures les trames dl dibuix que s’ha d’imprimir. La pasta de colorant s’estampa i passa a través de les trames deixades lliures i es diposita damunt de la superfície de la tela. APREST tractament que es fa al teixit perquè sigui més consistent, en millori les seves qualitats i li proporciona un acabament més atractiu. Aquest tractament actualment es realitzen amb productes químics que afecten molt el medi ambient ja que són altament contaminants. BATANATGE PERXATGE aconseguim que la superfície de la peça quedi igualada. només s’aplica a la llana perquè perdi el borrissol característic. TONDOSATGE serveix per tallar uniformement a la mateixa altura el pèl del teixits. ELS ACABATS

Slide 7: 

Es planxa la peça acabada. Si la peça es fabrica de forma industrial,s’’etiqueta adequadament. Consisteix a fer les peces de vestir. PROCEDIMENTS PATRONS Croquis acotats de les diferents peces que composen una peça de vestir. Contenen tota la informació necessària per tallar-la MARCAR i TALLAR Gairebé totes les peces de vestir són simètriques, per tant es doblega la tela pel seu eix central. Es marquen sobre la tela usant el guix de sastre. Es talla deixant un marge d’uns dos centímetres per poder-les cosir sense problemes i fer rectificacions si cal. COSIR Un cop embastades es treuen les agulles. es procedeix a realitzar una primera prova i fer les rectificacions que siguin necessàries. Es procedeix a cosir, habitualment amb la màquina de cosir, pel mateix lloc on s’ha fet la basta. Es fan els traus, cusen els botons, cremalleres, complements, les vores, .... MUNTATGE Es munten les peces subjectes amb agulles de cap. S’uneixen adequadament amb una basta ACABATS PROCÉS DE CONFECCIÓ

authorStream Live Help