ANIMALS VERTEBRATS I INVERTEBRATS

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

El regne animal : 

El regne animal Treball fet pels alumnes de la classe de 5è B

Animals vertebrats : 

Animals vertebrats La característica fonamental dels animals vertebrats es que tots tenen esquelet intern

Els mamífers : 

Els mamífers Els mamífers són animals vertebrats. Una gran part són terrestres i amb extremitats, els marins tenen aletes i els aeris dos ales i dos potes. Poden mantenir una temperatura interna i elevada. S’alimenten de maneres molt diferents, poden ser carnívors, herbívors i omnívors. Tots els mamífers respiren per pulmons. Són animals vivípars que protegeixen les seves cries fins que es poden valer per si mateixes. Les cries quan son petites s’alimenten de llet.

ELS PEIXOS : 

ELS PEIXOS Els peixos són el grup de vertebrats més primitiu. El seu cos es allargat i afuat. Respiren per brànquies. La pell està coberta d’escates no soldades. Viuen a dins de l’aigua tan salada com dolça. Són animals de sang freda. Es reprodueixen per ous. Els peixos són omnívors i alguns s’alimenten de plàncton.

Amfibis : 

Amfibis Son animals vertebrats. Sempre tenen la pell humida, fina i sense escates. Quan estan dins l’aigua els adults respiren per la pell i a terra respiren amb els pulmons. Tenen sang freda. Són carnívors. Es reprodueixen a l’ aigua i posen ous sobre la molsa. Les cries son diferents als adults, experimenten una sèrie de canvis que es diu metamorfosis.

Els rèptils : 

Els rèptils Són vertebrats . Viuen a tots el llocs menys a l'Antàrtica. Tenen el cos cobert d’escates, algunes són soldades. Són de sang freda. Tots respiren per pulmons,menys algunes tortugues que tenen la respiració cutània. Es reprodueixen sexualment. Són ovípars. S’alimenten d’altres éssers vius però les tortugues són herbívores.

Els ocells : 

Els ocells La majoria viuen als arbres i fan nius. Son animals de sang calenta. Tenen el cos recobert de plomes i tenen dues ales que els serveix per volar. Respiren a partir de pulmons. Es reprodueixen de forma interna,son ovípars normal ment crien al març o l'abril . Mengen moltes coses com: fruits , insectes , serps , rosegadors... Tenen una alimentació variada.

ANIMALS INVERTEBRATS : 

ANIMALS INVERTEBRATS La característica més important d’aquest grup d’animals es que no té esquelet intern

Els cucs : 

Els cucs Son animals invertebrats Tenen el cos tou allargat i sense potes Tenen la pell humida. Respiren per la pell. Poden viure al terra o al mar. Alguns cucs són paràsits com la tènia. S’alimenten de restes orgànics. Són hermafrodites i es reprodueixen per ous

LES ESPONGES : 

LES ESPONGES La majoria viuen al mar enganxats a superfícies dures. Son grups de cèl·lules que no arriben a ser un teixit verdader, tenen forma irregular . Tenen petits forats per on respiren i entra l’oxigen de l’aigua del mar. Es reprodueixen de manera sexual i asexual. S’alimenten a través dels microorganismes arrossegats per la corrent . Son simples,no tenen un sistema nerviós ben definit..

Els artròpodes : 

Els artròpodes Petits invertebrats Tenen la pell coberta per una substància dura que es diu quinina. L’esquelet extern es articulat. Son de sang freda. Son omnívors però la gran majoria son carnívors. Son ovípars, es reprodueixen per ous. Poden ser insectes, aràcnids, miriàpodes i crustacis. Els insectes tenen dos parells d’ales. Els aràcnids tenen quatre parells de potes. Els miriàpodes tenen entre 15 parells fins a 400 parells de potes. Els crustacis gairebé tots viuen al mar. Son el grup mes nombrós sobre la terra.

Els equinoderms : 

Els equinoderms Són invertebrats. Viuen al fons del mar, fins a 5.000 metres de profunditat. Tenen l’esquelet de calç i el cos cobert de plaques i pues. No tenen sang. La reproducció és sexual i asexual. asexual:d’una extremitat de l’ ésser viu deixa surtir un altre igual. sexual: quant un mascle i una femella s’ajunten. Les estrelles de mar són carnívores Però el eriçons de mar són herbívors.

ELS CELENTERATS : 

ELS CELENTERATS Són animals molt senzills,cos en forma de sac. Majoritàriament son d’aigua salada alguns exemples son:corals,meduses,anemones... Tenen unes cèl·lules amb substancies tòxiques per paralitzar a petites presses. La seva reproducció és tant asexual com sexual. Respiren per la pell gràcies a uns conductes amb unes cèl·lules que ajuden a agafar l’aire. Son animals de sang freda.

Mol·luscs : 

Mol·luscs Són animals invertebrats de cos tou i tenen closca, alguns la tenen per dins i la majoria per fora. La seva dieta és molt variada, però una gran part són omnívors Viuen a l’aigua i també a terra. Tenen la pell humida. Els mol·luscos es reprodueixen a través d’ous. Els que viuen a l’aigua respiren per les brànquies, i els que viuen a terra respiren pels pulmons. Hi ha tres grups: Bivalves: tenen dues closques articulades. Cefalòpodes: tenen tentacles ben grossos. Gasteròpodes: tenen una closca en forma d’espinal.