Valmarenii 22 februarie 2017 FB

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 7:

Telefoane utile Primar : 0236.863.444; 0726.710.231 Viceprimar : 07 2 4.630.944 Chihaia Mihai :0751066360*APĂ Poli ţ ie : 0236.863.401 Secretar : 0236.863.400 telefon ş i fax Fax 0336402432 E-mail [email protected] [email protected]

Slide 8:

VIRGIL FLORIN DOCA V ĂLMĂREANU Cu toată dragostea - La Mulţi Ani!

Slide 9:

Să avem parte de o Iarn ă liniștită și BOGATĂ în zăpezi!

Slide 10:

Luni 27 februarie 6/6 8% Marţi 28 februarie 5/13 27 % Miercuri 22 februarie 3/9 18 % Joi 23 februarie 5/13 1% Vineri 24 februarie 5/12 13 % Sâmbătă 25 februarie 3 / 10 42 % VREMEA LA VALEA MĂRULUI

Slide 11:

LA MUL Ţ I ANI ! 22-23 februarie

Slide 12:

La Mulţi Ani, V ălmăreni! 22 februarie

Slide 13:

Gologan Alina Mariana

Slide 14:

Fuică Toader

Slide 15:

Buhoci Viorel

Slide 16:

Ghionea Toader

Slide 17:

Ungureanu Aurică

Slide 18:

Marin Dumitra

Slide 19:

Rusu Costel

Slide 20:

Coste Ilinca

Slide 21:

Macovei Ion

Slide 22:

Cojocaru Petria

Slide 23:

Cojocaru Mirel

Slide 24:

Crăciun Mircea

Slide 25:

Cojocaru Busuioc

Slide 26:

Neamțu Marcel

Slide 27:

Dănăilă Simona

Slide 28:

Blându Dinel

Slide 29:

Lupu Sara

Slide 30:

Lupu Alesia

Slide 31:

La Mulţi Ani, V ălmăreni! 2 3 februarie

Slide 32:

Preda Vasilic ă

Slide 33:

Buleandră Mihaela

Slide 34:

Sandu George

Slide 35:

Dumitru Maria

Slide 36:

Doca Paulina

Slide 37:

Dumitrache Săftica

Slide 38:

Chiriţoiu Dumitrache

Slide 39:

Tănase Mădălina

Slide 40:

Dilian Gheorghe

Slide 41:

Pintilie Margareta

Slide 42:

Pintilie Dumitra

Slide 43:

Caloianu Valeriu

:

Cu toată dragostea pentru vălmărenii şi mîndreştenii născuţi în aceste zile ! Primar , V irgil D oca

Slide 45:

Felicit ări

Slide 46:

Î n aceast ă zi frumoas ă natura s ă - ț i z â mbeasc ă , cei dragi s ă te iubeasc ă , cei r ă i s ă te ocoleasc ă . La mul ț i ani ș i mult ă s ă n ă tate , veri ș orule din partea veri ș oarelor Andreea, Claudia ș i Giulia.

Slide 48:

La mul ț i ani gemenelor Alesia-Gabriela ș i Sara-Mihaela, la î mplinirea unui ani ș or. V ă iubim enorm prin ț eselor!

Slide 51:

Î n data de 22 februrie 2016 Sara- Mihaela ș i Alesia -Gabriela, doua feti ț e superbe au venit pe lume . La mul ț i ani , prin ț esele noastre ! Să ave ț i parte de o copil ă rie fericit ă , s ă n ă tate ș i via ța să vă fie un covor de flori , al ă turi de fratele ș i p ă rin ț ii vo ș tri! V ă iube ș te ,, p â n ă la soare " B ubu ș i B uni !

Slide 52:

Visele de azi s ă devin ă realitate, s peran ț ele de m â ine î mpliniri, orice c ă dere un pas î nainte, g â ndul bun ș i fericirea s ă te î nso ț easc ă mereu * La Mul ț i Ani * Alina Gologan îț i ur e az ă p ă rin ț ii !

Slide 53:


Slide 54:

Bucură-te de fiecare clipă, zâmbește, fii fericit și să știi un lucru… e ziua ta specială din viața ta, să o trăiești până la maxim și steaua ta ocrotitoare să lumineze mereu asupra ta. La mulți ani. Mama, Anghelina Cojocaru La mul ț i ani, dragul meu frate... S ă fii s ă n ă tos ș i mai ascult ă tor Cu mare drag, sora ta, Ana!

Slide 56:

D e ziua ta o lume ne desparte , î ns ă te simt aici , chiar daca e ş ti departe ....s ă am o mam ă ca tine î nseamn ă mult pentru mine. Cele mai calde g â nduri ş i ur ă ri de s ă n ă tate , fericire , bucurii ş i î mpliniri de la fiica ta M ihaela . U n sincer L a M ul ţ i ani , Ilinca Coste ! m amica mea scumpa îţ i multumesc c ă mi- ai dat via ţă ş i c ă mai crescut cu at â ta dragoste .

:

La Mulţi Ani ILINCA COSTEA P entru mama noastr ă D rag ă, t e iubim fiica M ihaela ş i ginerele S orin .

:

Când încă o petală din anii tăi frumoşi  s-a scuturat alene, vibrând armonios,  priveşte cu mândrie, gândind neîncetat  la restul de petale ce nu s-au scuturat. La mul ț i ani Alina Gologan ! A ceste ur ă ri sunt din partea familiei Radu

:

E o zi c â nd sufletul î nvinge orice urm ă de triste ț e, c â nd tot ce a fost greu ț i se pare u ș or, e ziua c â nd mai cade o petal ă din trandafirul vie ț ii. La Mul ț i Ani , dragul nostru cavaler ! Aceste ur ă ri vin din partea familiei !

:

Lumina lui Dumne zeu să - ţi aprindă următoarea stea pe cerul anilor care să strălucească toată viaţa ta! Floarea noului an împlinit să se adauge cu bucurii la buchetul de până acum. E ziua ta, o zi aleasă şi am vrea să-ţi urăm acum, sănătate, fericire şi o viaţă frumoasă pe al tău drum. Fiul George Buhoci

Slide 65:

Îț i multumim c ă ai acceptat s ă faci parte din familia noastr ă . Ast ă zi la î mplinirea unei frumoase v â rste îț i dorim mult ă s ă n ă tate ș i fericire . Aceste ur ă ri vin din partea so ț ului Costic ă ș i Sorin pentru Buleandr ă Petria . Te iubim mult ! 

Slide 66:

Fie ca zilele tale s ă fie pline de bucurie , Nop ț ile pline de c ă ldur ă ș i anii t ă i plini de tinere ț e. La mul ț i ani ! Aceste ur ă ri sunt din partea p ă ri nț ilor ș i a surioarei Georgina! Te Iubim !

Slide 68:

S ă am o mam ă ca tine î nseamn ă mult pentru mine. Ast ă zi este o zi special ă , este ziua ta ș i vreau s ă îț i urez mult ă s ă n ă tate , fericire , î mplinire ș i nu uita c ă te iubesc mama! Î nc ă odat ă La mul ți ani , scump ă mam ă ! 

Slide 70:

Ast ă zi este o zi special ă , ai ajuns la v â rsta la care toate c ă ile îț i sunt deschise spre un nou orizont cu bune ș i cu rele . Fie ca aceast ă zi S ă te binecuv â nteze , s ă - ț i strecoare c â te un strop de bun ă tate , fericire , iubire ș i speran ță î n toate realiz ă rile tale. S ă reu ș e ș ti s ă treci cu bine peste toate obstacolele tari , s ă ț ii fruntea sus indiferent de situa ț ie ș i s ă fii î ncrez ă toare î n propriile tale for ț e ș tiind c ă succesul e garantat . * La mul ț i ani ! * Din partea nepo ț ilor Doca Alex ș i Laura.

Slide 72:

O viață lungă să trăiești,  c u multă demnitate,  Să ai mereu doar bucurii  ș i succes în toate!  Norocul, fericirea  s ă nu te părăsească,  Iar dragostea și iubirea  m ereu să te-nsoțească!  Ce pot să-ți mai doresc  î n astă viață zbuciumată  Decât un trai împărătesc  Și multă, multă sănătate! L a mul ț i ani   Alina Gologan  !! Aceste ur ă ri sunt din partea familiei Trandafir .

:

D e ziua ta s ă te sim ţi î nconjurat de prietenie , s ă ascul ţ i muzica ta de suflet , s ă lumineze satul î n jurul t ă u... ...s ă te sim ţ i ca pas ă re a î n î naltul cerului, ca o ploaie d ă t ă toare de via ţă , s ă sim ţ i c ă e ş ti tu cu adevarat... CEL MAI FERICIT Din partea mătuşii Amalia

Slide 76:

Bucură-te de fiecare clipă zâmbeşte fii fericit şi gândeşte, că azi e ziua ta cea mai specială din an trăieşte-o intens,e ziua când toţi cei dragi ţie îţi spun, acum la împlinirea a 41 de ani să fii sănătos şi fericit. La mulţi ani, Buhoci Viorel! Urările vin din partea mamei, a fraţilor şi surorii

Slide 77:

Azi de ziua ta noi îţi dăm în dar ceva , sănătate, fericire şi iubire. Azi la împlinirea frumoasei vârste de 4 5 de ani , noi familia îţi urăm multă sănătate şi să ai parte numai de bine în viaţa ta. La mulţi ani , Neamţu Marcel! Aceste urări vin din partea soţiei Maricica , a fiicelor Claudia şi Luminiţa Te iubim mult!

:

Azi e o zi special ă . E ziua ta , cea mai pl ă cut ă zi din toate cele . Noi îţ i dor im mult ă fericire,bucurii . F ie ca numai minuni frumoase s ă î nt â lne şti pe drumul vieţii. C u drag , Silvia ş i Vasile Macovei

Slide 81:

Ast ă zi e o zi î n care sufletul drag va î nvinge orice urm ă de triste ț e, azi e o zi î n care tot ce ț i se pare greu azi va deveni u ș or, azi e o zi c â nd trandafirul vie ț ii tale va deveni mai î nfloritor . La mul ț i ani , Alina Gologan D in partea fratelui ș i cumnatei .

:

Via ț a e ca un vis ... uneori frumos alteori umbrit de norii triste ț ii. Trebuie s ă crezi î n via ță, s ă î n ț elegi c ă tr ă im dec â t odat ă s ă iube ș ti precum n u ai fi suferit niciodat ă s ă c â n ț i de parc ă nimeni nu te - ar auzi s ă munce ș ti de parc ă nimeni nu te - ar pl ă ti s ă î mpar ț i veselia de parc ă nime n i nu ar pl â nge ș i s ă tr ă ie ș ti de parc ă acum ar fi sf â r ș itul L a mul ț i ani  din partea surorii , V ioleta !

Slide 85:

LA MUL Ț I ANI P etalele pe care le - ai adunat î n florea vie ț ii tale las ă- le ast ă zi s ă se uneasc ă î ntr - un buchet al î mplinirii , fie ca florile iubirii s ă-ț i î mpodobeasc ă via ț a ș i s ă-ț i dea mult ă s ă n ă tate mamaie . T e iubesc mult . LA MUL Ț I ANI , C ostea I linca D in partea nepo ț ic ă i M aria A dina .

Slide 87:

Astăzi fiind ziua ta, din tot sufletul , cu toată dragostea îţi dorim multă sănătate fericire şi un viitor strălucit alături de cine iubeşti , adică fetele lui tati, Alina şi puiul nostru Diana. Fii bun şi înţelegător cum ai fost şi până acum. Din suflet te iubim tat i. Să ne trăieşti , Preda Vasilică!

Slide 89:

Acum la împlinirea a 7 anişori , îţi dorim să fii sănătos, să creşti mare şi voinic, să n-ai frică de nimic. La mulţi ani , Caloianu Valeriu! Să fii fericit alături de ai tăi părinţi, Maricica şi Gelu Caloianu , să o fericeşti pe bunica ta Constantina şi să-l bucuri pe unchiul tău Daniel, cu zâmbetul tău.

Slide 91:

Dumnezeu s ă-ț i dea un curcubeu la fiecare furtun ă un z â mbet la fiecare lacrim ă ș i o binecuv â ntare la fiecare pas LA MUL ȚI ANI ! M amaia Ilinca din partea nepo ț ic ă i DARIA BIANCA

:

Pentru b ă ie ț elul nostru LUPA Ș CU ANDREI ADRIAN care îm plin eș te 3 ani ș ori , ur ă rile de LA MUL Ț I ANI vin din partea p ă rin ț ilor , unchilor , m ătușei, bunicilor ș i a surioarei ALINA .  

Slide 95:

Draga noastr ă mam ă, ast ă zi e ziua ta. Tu e ș ti ș i vei fi singura fi i n ță din via ț a noastr ă . Fie ca î n aceasta zi visele tale s ă devin ă realitate! * LA MUL Ț I ANI!!! * S ă fi i s ă n ă to a s ă ș i s ă ai grij ă de noi !!

:

A zi fiind o zi minuna tă   și ș tiind c ă-i ziua ta   î n parfumul dimine ț ii  ț in a te felicita .   Astăzi, ziua fericirii pentru tine a sosit , îț i dor im î n a ta via ță   numai dr u mul aurit , flori frumoase fericire ,  s ă r ă s a r ă- n calea ta. L a mul ț i ani din partea părinţilor Carmen şi Nicolae

Slide 98:

Î n aceast ă zi frumoas ă natura s ă-ț i z â mbeasc ă cei dragi s ă te iubeasc ă cei r ă i s ă te ocoleasc ă LA MUL Ț I ANI ș i mult ă s ă n ă tate îț i ureaz ă fiul G heorghe , nora A na ș i nepotelele D aria ș i A dina L a mul ț i ani C ostea I linca

Slide 100:

Chiar dac ă via ț a nu e a ș a cum o dore ș ti , chiar dac ă cei pe care î i iube ș ti te mai sup ă r ă , iart ă ș i uit ă , z â mbe ș te ș i bucur ă - te al ă turi de noi care îț i dorim LA MUL Ț I ANI cele mai frumoase g â nduri de bine ș i s ă n ă tate ! Aceste ur ă ri sunt pentru finul BORODESCU FLORENTIN din p a rtea na ș ilor I ftinca și Dare Fuică .

Slide 102:

La mul ț i ani scumpei mele mame Costea I linca !! F iica ta îț i ureaz ă s ă n ă tate , fericire , lini ș te sufleteasc ă ș i î ndeplinirea tuturor dorin ț elor ! Îț i mul ț umesc pentru tot ce ai f ă cut pentru mine e ș ti idealul meu î n via ță !!! T e iubesc mult , mam ă drag ă !

Slide 104:

Scumpul nostru ! A mai trecut un an ș i o s ă mai treac ă mul ț i de acum î ncolo , te-ai f ă cut mare, au trecut zilele cele urate , c â nd nu î n ț elegeam ce vrei , cand nu î n ț elegeam ce te doare , î mpline ș ti 11ani ș ori , acum e ș ti mare, fericit , voios , e ș ti plin de via ță , noi îț i ur ă m via ță lung ă , fericit ă s ă ai parte de tot ce este mai pur î n via ță , s ă n ă tate mult ă , te iubim mult !

Slide 105:

Decese şi comemorări

Slide 106:

Toţi dorm în pământ, până când va trâmbiţa sfânta trâmbiţă, care va deştepta pe morţii cei din veac ca să-şi ia fiecare cele lucrate prin trup, ori bune, ori rele."