Valmarenii 22 februarie 2015 TV

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 5:

VĂLMĂRENII TV TV VĂLMĂRENII

Slide 8:

Telefoane utile Primar : 0236.863.444; 0726.710.231 Viceprimar : 07 2 4.630.944 Chihaia Mihai :0751066360*APĂ Poli ţ ie : 0236.863.401 Secretar : 0236.863.400 telefon ş i fax Fax 0336402432 E-mail [email protected] [email protected]

Slide 9:

VIRGIL FLORIN DOCA V ĂLMĂREANU Cu toată dragostea - La Mulţi Ani!

Slide 10:

Luni 23 februarie 4 / 10 Marţi 24 februarie 4/9 Miercuri 25 februarie -5/-2 Joi 26 februarie -3/6 Vineri 27 Februarie 2/4 S âmbătă 28 februarie 0/4 VREMEA LA VALEA MĂRULUI

Slide 11:

LA Mulţi Ani Vălmăreni

Slide 12:

Să avem parte de o Iarn ă liniștită și BOGATĂ în zăpezi!

Slide 13:

LA MU L Ţ I ANI 22-23 februarie

Slide 14:

La Mulţi Ani, V ălmăreni! 22 februarie 201 5

Slide 15:

Gologan Alina Mariana

Slide 16:

Fuică Toader

Slide 17:

Buhoci Viorel

Slide 18:

Ghionea Toader

Slide 19:

Ungureanu Aurică

Slide 20:

Marin Dumitra

Slide 21:

Rusu Costel

Slide 22:

Coste Ilinca

Slide 23:

Gologan Stanca

Slide 24:

Macovei Ion

Slide 25:

Cojocaru Petria

Slide 26:

Cojocaru Mirel

Slide 27:

Crăciun Mircea

Slide 28:

Cojocaru Busuioc

Slide 29:

Neamțu Marcel

Slide 30:

Dănăilă Simona

Slide 31:

Blându Dinel

Slide 32:

La Mulţi Ani, V ălmăreni! 2 3 februarie 201 5

Slide 33:

Preda Vasilic ă

Slide 34:

Buleandră Mihaela

Slide 35:

Sandu George

Slide 36:

Dumitru Maria

Slide 37:

Doca Paulina

Slide 38:

Dumitrache Săftica

Slide 39:

Chiriţoiu Dumitrache

Slide 40:

Tănase Mădălina

Slide 41:

Dilian Gheorghe

Slide 42:

Pintilie Margareta

Slide 43:

Vîrlan Nastasia

Slide 44:

Pintilie Dumitra

Slide 45:

Caloianu Valeriu

:

Cu toată dragostea pentru vălmărenii şi mîndreştenii născuţi în aceste zile ! Primar , V irgil Doca

Slide 47:

Zile frumoase şi fericir e Coste Ilinca

Slide 48:

La Mulţi Ani Gologan Stanca

Slide 49:

Felicit ări

Slide 51:

Acum la împlinirea a 5 anişori , îţi dorim să fii sănătos , să creşti mare şi voinic , să n-ai frică de nimic. La mulţi ani , Caloianu Valeriu! Să fii fericit alături de ai tăi părinţi , Maricica şi Gelu Caloianu , să o fericeşti pe bunica ta Constantina şi să-l bucuri pe unchiul tău Daniel, cu zâmbetul tău.

Slide 52:


Slide 53:

Cojocaru Busuioc

Slide 54:

Bucură-te de fiecare clipă, zâmbește, fii fericit și să știi un lucru… e ziua ta specială din viața ta, să o trăiești până la maxim și steaua ta ocrotitoare să lumineze mereu asupra ta. La mulți ani. Mama, Anghelina Cojocaru La mul ț i ani, dragul meu frate... S ă fii s ă n ă tos ș i mai ascult ă tor Cu mare drag, sora ta, Ana!

Slide 56:

Astăzi fiind ziua ta, din tot sufletul , cu toată dragostea îţi dorim multă sănătate fericire şi un viitor strălucit alături de cine iubeşti , adică fetele lui tati, Alina şi puiul nostru Diana. Fii bun şi înţelegător cum ai fost şi până acum. Din suflet te iubim tat i. Să ne trăieşti , Preda Vasilică!

Slide 58:

Ilinca Costea

Slide 59:

D e ziua ta o lume ne desparte , î ns ă te simt aici , chiar daca e ş ti departe ....s ă am o mam ă ca tine î nseamn ă mult pentru mine. Gâ ndurile mele de apreciere ş i dragoste vor ajunge mereu la inima ta . Cele mai calde g â nduri ş i ur ă ri de s ă n ă tate , fericire , bucurii ş i î mpliniri de la fiica ta M ihaela . U n sincer L a M ul ţ i ani , Ilinca Coste ! m amica mea scumpa îţ i multumesc c ă mi- ai dat via ţă ş i c ă mai crescut cu at â ta dragoste .

:

O viață lungă să trăiești,  Cu multă demnitate,  Să ai mereu doar bucurii  Și succes în toate!  Norocul, fericirea  Să nu te părăsească,  Iar dragostea și iubirea  Mereu să te-nsoțească!  Ce pot să-ți mai doresc  În astă viață zbuciumată  Decât un trai împărătesc  Și multă, multă sănătate!

:

La Mulţi Ani ILINCA COSTEA P entru mama noastr ă D rag ă, t e iubim fiica M ihaela ş i ginerele S orin .

:

Când încă o petală din anii tăi frumoşi  s-a scuturat alene, vibrând armonios,  priveşte cu mândrie, gândind neîncetat  la restul de petale ce nu s-au scuturat. La mul ț i ani Alina Gologan !!! A ceste ur ă ri sunt din partea familiei Radu

Slide 65:

Aurică Ungureanu

:

E o zi c â nd sufletul î nvinge orice urm ă de triste ț e, c â nd tot ce a fost greu ț i se pare u ș or, e ziua c â nd mai cade o petal ă din trandafirul vie ț ii. La Mul ț i Ani dragul nostru cavaler ! Aceste ur ă ri vin din partea familiei !

:

Bucuria lumii toată , zi de zi-n uşă să-ţi bată Bunul Dumnezeu să-ţi dea Tot ce îţi doreşti şi ai vrea La mulţi Ani din partea surioarei Violeta !

Slide 69:

Viorel Buhoci

:

Lumina lui Dumne zeu să – ţi aprindă următoarea stea pe cerul anilor care să strălucească toată viaţa ta ! Floarea noului an împlinit să se adauge cu bucurii la buchetul de până acum. E ziua ta , o zi aleasă şi am vrea să-ţi urăm acum , sănătate , fericire şi o viaţă frumoasă pe al tău drum . Fiul George Vasile Buhoci

Slide 72:

Petria Cojocaru

Slide 73:

S ă am o mam ă ca tine î nseamn ă mult pentru mine... Ș tiu c ă î ntotdeauna va fi cineva care s ă -mi arate c ă î i pas ă de mine, cineva care s ă m ă asculte f ă r ă s ă m ă judece aspru ș i care va dori mereu binele tuturor . Vei fi mereu cea la care m ă voi î ntoa r ce acas ă cu drag ș i chiar dac ă nu voi reu ș i , g â ndurile mele de apreciere ș i dragoste vor ajunge mereu la tine. La mul ț i ani ș i te iubim mult ! D in partea copiilor ș i a nepo ț ilor .

Slide 75:

Alina Gologan

Slide 76:

O viață lungă să trăiești,  c u multă demnitate,  Să ai mereu doar bucurii  ș i succes în toate!  Norocul, fericirea  s ă nu te părăsească,  Iar dragostea și iubirea  m ereu să te-nsoțească!  Ce pot să-ți mai doresc  î n astă viață zbuciumată  Decât un trai împărătesc  Și multă, multă sănătate! L a mul ț i ani   Alina Gologan  !! Aceste ur ă ri sunt din partea familiei Trandafir .

Slide 78:

Aurică Ungureanu

:

D e ziua ta s ă te sim ţi î nconjurat de prietenie , s ă ascul ţ i muzica ta de suflet , s ă lumineze satul î n jurul t ă u... ...s ă te sim ţ i ca pas ă re a î n î naltul cerului, ca o ploaie d ă t ă toare de via ţă , s ă sim ţ i c ă e ş ti tu cu adevarat... CEL MAI FERICIT Din partea mătuşii Amalia

Slide 81:

Bucură-te de fiecare clipă zâmbeşte fii fericit şi gândeşte , că azi e ziua ta cea mai specială din an trăieşte-o intens,e ziua când toţi cei dragi ţie îţi spun, acum la împlinirea a 39 de ani să fii sănătos şi fericit. La mulţi ani, Buhoci Viorel! Urările vin din partea mamei , a fraţilor şi surorii

Slide 83:

Astăzi de ziua ta noi îţi dorim sănătate , Iubire, noroc şi fericire. Să culegi din viaţă tot cei bun şi frumos şi-ţi mai aducem îmbrăţişări şi sărutări primăvăratece, ce te vor însoţi cât este anul de lung. Iar dacă nu vor fi de ajuns , îţi vom trimite câteva, aşa ca să ştii că eşti mereu în inimile noastre. La mulţi ani, Dănilă Simona! Aceste urări vin din partea mătuşii Camelia , unchiului Gigel şi a bunicilor Tudorache şi Cristina.

Slide 84:

Azi de ziua ta noi îţi dăm în dar ceva , sănătate, fericire şi iubire. Azi la împlinirea frumoasei vârste de 43 de ani , noi familia îţi urăm multă sănătate şi să ai parte numai de bine în viaţa ta. La mulţi ani , Neamţu Marcel! Aceste urări vin din partea soţiei Maricica , a fiicelor Claudia şi Luminiţa Te iubim mult!

:

Pentru b ă ie ț elul nostru LUPA Ș CU ANDREI ADRIAN care îm plin ș ste un ani ș or, ur ă rile de LA MUL Ț I ANI vin din partea p ă rin ț ilor , unchilor , bunicilor ș i a surioarei ALINA .  

:

Azi e o zi special ă . E ziua ta,cea mai pl ă cut ă zi din toate cele . Noi îţ i dor im mult ă fericire,bucurii . F ie ca numai minuni frumoase s ă î nt â lne şti pe drumul vieţii. C u drag , Silvia ş i Vasile Macovei

Slide 90:

Stanca Gologan

:

Eu sunt departe mamă și totuși aproape sunt…închid ochii și te văd iubită mamă și glasul blând aud și inima-mi tresare de bucurie și de dor . Iartă-mă tu mamă așa cum m-ai iertat de mii de ori și fie ca supărări să nu mai ai și ani mulți să ne trăiești cu suflet împăcat și frunte neîncruntată și inimă să ai fără de griji Sărut mâna, mamă . Petrică

Slide 93:

Mirel Cojocaru

:

O viață lungă să trăiești, Cu multă demnitate, Să ai mereu doar bucurii Și succes în toate! Norocul, fericirea Să nu te părăsească, Iar dragostea și iubirea Mereu să te-nsoțească! Ce pot să-ți mai doresc În astă viață zbuciumată Decât un trai împărătesc Și multă, multă sănătate cu drag   Maria Macovei

:

La Mulţi Ani MIREL COJOCARU De la familia Geta şi Virgil Doca

Slide 97:

Ast ă zi e o zi î n care sufletul drag va î nvinge orice urm ă de triste ț e, azi e o zi î n care tot ce ț i se pare greu azi va deveni u ș or, azi e o zi c â nd trandafirul vie ț ii tale va deveni mai î nfloritor . La mul ț i ani , Alina Gologan D in partea fratelui ș i cumnatei .

:

Via ț a e ca un vis ... uneori frumos alteori umbrit de norii triste ț ii. Trebuie s ă crezi î n via ță, s ă î n ț elegi c ă tr ă im dec â t odat ă s ă iube ș ti precum n u ai fi suferit niciodat ă s ă c â n ț i de parc ă nimeni nu te - ar auzi s ă munce ș ti de parc ă nimeni nu te - ar pl ă ti s ă î mpar ț i veselia de parc ă nime n i nu ar pl â nge ș i s ă tr ă ie ș ti de parc ă acum ar fi sf â r ș itul L a mul ț i ani  din partea surorii , V ioleta !

Slide 101:

Paulina Doca

Slide 102:

De ziua ta venim cu cele mai frumoase gânduri şi îţi dorim sănătate, bucurii, împlinire şi multe vise realizate. Steaua ta ocrotitoare să lumineze mereu asupra ta şi a celor dragi sufletului tău. La mul ț i ani îț i urea ză copiii ș i so ț ul.

:

Scumpa noastră bunică, astăzi fiind ziua ta , noi nepoții tăi Doinița și Ionică, vrem să-ți urăm un sincer La mulți ani, multă sănătate , să ne mai trăiești . Te iubim mult !

Slide 106:

George Sandu

:

A zi fiind o zi minuna tă   și ș tiind c ă-i ziua ta   î n parfumul dimine ț ii  ț in a te felicita .   Astăzi, ziua fericirii pentru tine a sosit , îț i dor im î n a ta via ță   numai dr u mul aurit , flori frumoase fericire ,  s ă r ă s a r ă- n calea ta. L a mul ț i ani din partea părinţilor Carmen şi Nicolae

Slide 108:

Decese şi comemorări

Slide 109:

Toţi dorm în pământ, până când va trâmbiţa sfânta trâmbiţă, care va deştepta pe morţii cei din veac ca să-şi ia fiecare cele lucrate prin trup, ori bune, ori rele."

Slide 111:

Vasile Cojocaru (Sîlea)

Slide 112:

Toate amintirile frumoase le vom aşeza în adâncul inimilor noastre , neuitând niciodată surâsul tău , Iartă -ne pentru neputinţa noastr ă de a opri plecarea ta către stele. Vo m păstra cu sfinţenie în candela aprinsă a neuitării , chipul tău . Familia

Slide 113:

Pierderea unui p ă rinte îț i gole ș te sufletul de multe sentimente .... Ast ă zi , 22 februarie , se î mplinesc 5 ani de c â nd nu mai e ș ti printre noi ( Cojocaru Vasile )... Dumnezeu s ă-ț i odihneasc ă sufletul î n pace, tat ă . Copiii:Nela,Viorel , Ana, Busuioc .