Valmarenii 26 ianuarie 2015 fb

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 5:

VĂLMĂRENII TV TV VĂLMĂRENII

Slide 8:

Telefoane utile Primar : 0236.863.444; 0726.710.231 Viceprimar : 07 2 4.630.944 Chihaia Mihai :0751066360*APĂ Poli ţ ie : 0236.863.401 Secretar : 0236.863.400 telefon ş i fax Fax 0336402432 E-mail [email protected] [email protected]

Slide 9:

VIRGIL FLORIN DOCA V ĂLMĂREANU Cu toată dragostea - La Mulţi Ani!

Slide 10:

Luni 26 ianuarie 0/3 Marţi 27 ianuarie 0/2 Miercuri 28 ianuarie -2 / 5 Joi 29 ianuarie 0 /3 Vineri 3 0 ianuarie -1 / 5 Duminic ă 31 ianuarie 0/4 VREMEA LA VALEA MĂRULUI

Slide 11:

LA Mulţi Ani Vălmăreni

Slide 12:

Să avem parte de o Iarn ă liniștită și BOGATĂ în zăpezi!

Slide 13:

LA MU L Ţ I ANI 26-27 ia nuarie

Slide 14:

La Mulţi Ani ! 2 6 ianuarie

Slide 15:

Steg ărescu Ionelia

Slide 16:

Gheorghe Ioana

Slide 17:

Popovici Maria

Slide 18:

Pintilie Gică

Slide 19:

Virgil Doca

Slide 20:

Drăghiciu Claudia

Slide 21:

Doca Ionica

Slide 22:

Pop Radu

Slide 23:

Pintilie Gabriel

Slide 24:

Iftimie Lucică

Slide 25:

La Mulţi Ani ,Vălmăreni! 2 7 ianuarie

Slide 26:

Munteanu Viorel

Slide 27:

Susanu Ionuţ

Slide 28:

Vîrlan Ionel

Slide 29:

Alexandru Ioan Alex

Slide 30:

Trincu Vasilica

Slide 31:

Vartic Iulian

:

Cu toată dragostea pentru vălmărenii şi mîndreştenii născuţi în aceste zile ! Primar , V irgil Doca

Slide 33:

Zile frumoase şi fericir e Drăghiciu Claudiu

Slide 34:

La Mulţi Ani Maria Popovici

Slide 35:

Felicit ări

Slide 37:

Doca Ionica

Slide 38:

Astăzi este ziua ta de naştere. Un prilej pentru noi să îţi reamint im cât ţin em la tine şi că eşti parte din sufletul nostru . Ai grijă de sufletul tău şi pictează-ţi viitorul doar în culori trandafirii pentru că astăzi este ziua ta şi numai a ta. La mulţi ani, draga noastr ă , să ai parte de tot ce este mai frumos în lumea asta, să fii sănătoasă, î mplinită şi fericită alături de familia noastră. La mul ț i ani, frumo ș i, Ionica ! Unchiul, mătușa și verișorii Liviu și Anca!

Slide 40:

Gic ă Pintilie

Slide 41:

Drag ă frate , fie ca î ngerii s ă - ţ i c ă l ă uzeasc ă pa ş ii ş i s ă - ţ i lumineze drumul î n via ţă ! Fie ca din aceast ă zi î n drumul lin al vie ţ ii tale , s ă r ă sar ă mereu c â te -o raz ă de soare care s ă - ţ i aduc ă fericire ş i bucurie . Mult ă s ă n ă tate ! La mul ţ i ani ! Sora Amalia

Slide 43:

Au trecut ani, din ACEA ZI ani, în care m-ai învăţat cum să fiu mamă, ani în care am crescut odată cu tine, în care am adormit şi m-am trezit rugându-mă lui Dumnezeu pentru tine, mulţumindu-i pentru minunea care eşti, ani în care mi-ai dat puterea de a mă ridica, de a merge înainte, de a-mi înfrunta temerile, de a zâmbi, de a visa, de a spera. Mi-ai schimbat viaţa şi nu aş mai putea trăi altfel. Când îmi spui “mami, te iubesc”, nimic altceva nu mai contează. La mul ț i ani , Ionica ! Te iubesc … P ă rin ț ii Daniela și Constantin ! 

Slide 45:

Iftimie Lucică

Slide 46:

De ziua voastră, vă dorim s ă fie soare , c um n-a mai fost î n alt ă zi din an , ş i fluturi albi , p e l â ng ă v oi s ă zboare , î ntr -un fantastic d ans a erian . De fiecare dat ă câ nd vine ziua voastră, cu dragoste , m ereu vă vo m c â nta din inimă La Mulţi Ani ! De ziua voastră , casa toată e un castel cu turnuri de cristal ş i noaptea unduiesc p e sub fereastr ă r oman ţ e cu parfum m edieval . E ziua în care sunteţi î n toate cele d in c â te sunt frumoase p e P ă m â nt ! Voi sunteţi steaua norocoas ă a vie ţ ii noastre ş i farmecu-i î n fiece cuv â nt ! Familia Iftimie şi Dumitrache

Slide 48:

La î mplinirea unei frumoase v â rste , îț i dorim c ă s ă n ă tatea s ă fie tot timpul î mpreun ă cu tine, fericirea s ă- te î nsoțeasc ă la fiecare pas, dragostea s ă - ț i fie î n permanen ță la î ndem â n ă iar norocul s ă- te a ș tepte la fiecare col ț . La Mul ț i Ani ! Din partea so ț iei Aura ș i a copiilor Cosmin ș i Rodica .

Slide 49:

Să plouă încet deasupra ta , cu picături de fericire, să fie visul tău un zbor de împlinire , povara vieţii să-ţi fie car cu sănătate , să-ţi fie sufletul scăldat în stropi de bunătate. La mulţi ani , Stegărescu Ionelia! Urările vin din partea tatălui Ilie Ivan(Fănică).

Slide 50:

La mulţi ani celor 3 sărbătoriţi , să fiţi fericiţi o viaţă întreagă şi sănătoşi. Să vă zâmbească norocul în fiecare zi . La mulţi ani vouă, Iftimie Lucică, Antonela şi Alexandra. Urările vin din partea părinţilor Maricica şi Costică Dumitrache împreună cu Mihaela.

Slide 52:

Las ă în urmă norii întunecați ce au plutit în viața ta și nu uita că Dumnezeu te iubește . Privește înainte și nu uitas că viața este scurtă și trebuie să o trăiești frumos. La mulți ani, fiica mea, bucură-te de fiecare clipă, zâmbește și fii fericită alături de cei dragi ție. Mamaia, Marin Geta !

Slide 54:

Astăzi este o zi deosebită atât pentru noi, cât și pentru tine, astăzi ai mai mai urcat o treaptă în scara vieții tale! Cu ocazia zilei onomastice noi îți urăm tot binele din lume, sănătate și succese în tot ce îți propui să faci! La mulți ani tata! 

Slide 56:

Maria Popovici

Slide 57:

Cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 41 de ani îţi urăm multă sănătate, fericire şi momente frumoase alături de cei dragi ţie. Aceste urări sunt pentru draga noastră soţie şi mamă Maria Popovici şi vin din partea soţului Dănuţ şi a fiicei Gabriela. La mulţi ani!

Slide 58:

Bucuria vieţii să te înconjoare, iubirea să-ţi dăinuie mereu în suflet, o urare sinceră din partea colegi lor tăi de la Valea Mărului îţi doresc ca orice vis să devină realitate. La Mulţi Ani, Vartic Iulian!!!

Slide 59:

Decese şi comemorări

Slide 60:

Toţi dorm în pământ, până când va trâmbiţa sfânta trâmbiţă, care va deştepta pe morţii cei din veac ca să-şi ia fiecare cele lucrate prin trup, ori bune, ori rele."

Slide 62:

Nazare Mircea Tiberiu 24.05.1945-24.01.2015

Slide 63:

Doare .... doare atunci c â nd persoanele dragi nu mai pot fi al ă turi de noi ... stau cuib ă ri ț i doar î n inimile noastre , iar noi î ncerc ă m dispera ț i s ă - i scoatem de acolo pentru ai str â nge m ă car o clip ă î n bra ț e.... Nu te vom uita niciodat ă ! Sincere condoleante ! Virgil și Geta Doca

Slide 65:

Pierderea unui om drag îț i gole ș te sufletul de multe sentimente . Ai impresia c ă ai c ă zut de undeva ș i nu mai are cine s ă te sus ț in ă , c ă te afli singur î n b ă taia v â ntului , te sim ț i de parc ă nu mai e ș ti tu , dar totu ș i ș tii sigur c ă C ineva acolo Sus te iube ș te ș i vegheaz ă asupra ta mereu .

Slide 66:

Gic ă Gaiu ar fi împlinit 40 de ani 26 ianuarie 1975 - 6 august 2014

Slide 67:

Astăzi, trebuia s ă fie o zi frumoasă, trebuia s ă fie ziua ta, Tată! Trebuia să primeşti ca şi cadou toată iubirea, dragostea, respectul, adorarea pe care ţi le-ar fi putut dărui un copil, dar nu numai astăzi, ci în fiecare zi. Te iubesc în fiecare clipă enorm, în sufletul meu rămâi cel mai iubit ș i bun tată pe care şi-l putea dori un copil, aş da orice să te mai pot strânge în braţe ș i pentru a-ţi mai auzi o singură dată glasul, trecerea timpului nu şterge nimic din tot ce mi-ai lăsat… amintirea ta e neatinsă şi doare… doare îngrozitor de tare. Nu te vom uita niciodat ă , drag ă tat ă !

Slide 69:

De Oamenii dragi Nu ne poate des părți nici măcar granița dintre Cer și Pământ! O lumânare aprinsă și dorul din suflet pentru cel ce ne va privi dintre îngeri . Familia

Slide 70:

Se spune că sufletele oamenilor minunați se transformă în stele. De acolo de sus ne privesc în fiecare noapte, ne veghează somnul și ne luminează calea spre visele cele mai frumoase. Pentru soț pentru tata!

Slide 71:

Fiecare suflet călător prin lume e ste carte şi floare este carte cu pagini albe ce aşteaptă a fi scrise . Ş i -n drumul necunoscut al vieţii , filele se scriu rând pe rând , una cât e una . Uneori cu litere însângerate de suferinţă amară , alteori cu lacrimi şi râsete de veselie . Şi -n ciclul acesta ritmic , negrăbit , Viaţa se îndreaptă către eternitate , necruţătoare şi de neoprit … Familia

Slide 73:

Nu mai avem cuvinte, nu exist ă ... p entru ceea ce sim ț im, p entru amintirile care ne r ă scolesc , p en tru g â ndurile care dor ! Vei fi mereu î n sufletele noaste ș i te vom purta  î n g â nduri...mereu, a ș a cum tu, cum pu ț ini al ț ii o faceau...aveai mereu un g â nd ș i p entru noi !! Fie ca Bunul Dumnezeu s ă aib ă grij ă de sufletul s ă u ș i s ă ne dea putere nou ă celor r ă ma ș i s ă duc ă aceasta de nedescris, durere !!  Vasile și Lenuța Doca

Slide 75:

Au trecut 6 luni de când o inim ă bun ă a î ncetat s ă mai bat ă , un suflet cald s-a ridicat la cer aproape de Dumnezeu , l ă s â ndu -ne cu ochii î nl ă crima ț i ș i sufletele pline de durere , iar noi ne lu ă m r ă mas bun de la ce l care ne- a fost și va rămâne drag frate. Dumnezeu s ă - i d ă ruiasc ă pace, liniste ș i odihna ve ș nic ă î n Î mp ă r ăț ia Sa. Vei r ă m â ne mereu î n amintirea noastr ă .

Slide 77:

Nazare Mircea Tiberiu 24.05.1945-24.01.2015

Slide 78:

Dumnezeu s ă- te ierte ş i s ă te odihneasc ă î n pace, Mircea !! Condolean ţ e familiei î ndurerate!! Familia Niță Stegărescu

Slide 80:

Lacrimi pentru tine, dragul meu frate , Î ntr -o zi de august îț i plimbai f ă ptura pl ă p â nd ă ș tiai c ă e ultima oar ă c â nd aveai s ă m ă ț ii de m â n ă ! Te uitai la mine cu ochii pl â n ș i , și te stingeai î n fa ț a mea, pu ț in c â te pu ț in f ără să pot a te ajuta. Dumnezeu să te odihnească-n pace suflet bun ! Sora Sanda și cumnatul George.

Slide 82:

Stirea c ă fiin ț a drag ă a plecat brusc din via ț a noa s tr ă , l ă s â nd î n urm ă numai triste ț e ș i durere , ne-a ș ocat . Cuvintele sunt de prisos . Ele se rezum ă doar la durere ș i triste ț e ș i nu pot aduce nici o alinare . Numai bunul Dumnezeu ne poate ajuta s ă î n ț elegem c ă drumul lui s-a oprit aici ... S-a stins o via ță de om , am pierdut o fiin ță drag ă ... Dumnezeu s ă te ierte ... Familia Maricica și Tănase Gologan Condoleanțe verișoarei noastre, Lina!

Slide 84:

Dumnezeu s ă- te odihnească în pace, Gică " !! Nu mai am cuvinte, nu exist ă ... p entru ceea ce sim t p entru amintirile care mă r ă scolesc , p en tru g â ndurile care dor ! Vei fi mereu î n suflet ul meu ș i te vo i purta  î n g â nduri...mereu, a ș a cum tu, cum pu ț ini al ț ii o f ă ceau...aveai mereu un g â nd ș i p entru noi !! Fie ca Bunul Dumnezeu s ă aib ă grij ă de sufletul s ă u ș i s ă ne dea putere nou ă celor r ă ma ș i s ă duc ă aceasta de nedescris, durere !!  26 era ziua în care ne întrebam râzând ... și cine face cinste azi ?

Slide 86:

E greu să-ţi exprimi în cuvinte durerea când peste cele mai frumoase clipe ale vieţii se lasă tristă şi grea tăcerea. Îţi voi păstra mereu vie amintirea sufletului tău în inima mea. Îţi voi iubi mereu sufletul bun, blând şi nobil dragă Mircea! Dumnezeu să-ţi odihnească sufletul alături de cei buni şi drepţi. Soția

Slide 88:

Cuvintele noastre sărace sunt... Cum să dai glas sufletului înecat în lacrimi? Cum să descrii tristeţea, când inima plânge ... cum să vorbeşti printre lacrimi, cum să răspunzi întrebării cumplite … Unde ai plecat tu frate, tu cumnate? Ne este greu , inimile sfâşiate sunt , fără a avea puterea, să acceptăm aceasta realitate. Familia Gaiu

Slide 89:

Giulgiul Tă cerii va acoperi , în T aina M ormântului , Învierea lui Hristos ,P reludiu al Învierii Fraților și surorilor rămase ca să plângă în TĂCERE ! Vom plânge o viaţă întreagă pentru viaţa frântă prea devreme a cel ui ce FRATE ne a fost şi FRATE v a fi până la moartea noastră. De ziua ta...mai triști ca niciodată!

Slide 91:

Nazare Mircea Tiberiu 24.05.1945-24.01.2015

Slide 92:

Dup ă o lung ă ș i grea suferin ță un suflet bun ș i bl â nd a î ncetat s ă mai bat ă ai plecat t ă cut f ă r ă s ă superi ș i s ă nec ă je ș ti pe nimeni , f ă r ă s ă spui un cuv â nt ai l ă sat î n urma ta multe lacrimi ș i du r ere . D umnezeu s ă te odihneasc ă î n pace M ircea N azare din partea familiei P opa I onel ș i V asilica .

authorStream Live Help