Valmarenii 13 ianuarie 2015

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 5:

VĂLMĂRENII TV TV VĂLMĂRENII

Slide 8:

Telefoane utile Primar : 0236.863.444; 0726.710.231 Viceprimar : 07 2 4.630.944 Chihaia Mihai :0751066360*APĂ Poli ţ ie : 0236.863.401 Secretar : 0236.863.400 telefon ş i fax Fax 0336402432 E-mail [email protected] [email protected]

Slide 9:

VIRGIL FLORIN DOCA V ĂLMĂREANU Cu toată dragostea - La Mulţi Ani!

Slide 10:

Luni 1 2 ianuarie - 2/ +3 Marţi 1 3 ianuarie 1/+ 5 Miercuri 1 4 ianuarie 0 /+ 5 Joi 15 ianuarie 1/4 Vineri 16 ianuarie -1/ 7 S âmbătă 17 ianuarie -1/ 5 VREMEA LA VALEA MĂRULUI

Slide 11:

LA Mulţi Ani Vălmăreni

Slide 12:

Să avem parte de o Iarn ă liniștită și BOGATĂ în zăpezi!

Slide 13:

LA MU L Ţ I ANI 13-14 ianuarie

Slide 14:

La Mulţi Ani ! 13 ianuarie

Slide 15:

Novac Speran ța

Slide 16:

Popa Apostu

Slide 17:

Gologan Petrișor

Slide 18:

Bejan Glicheria

Slide 19:

Nistroiu Ion

Slide 20:

Pintilie Panaite

Slide 21:

Dumitrache Dumitru

Slide 22:

Stegărescu Valentin

Slide 23:

Tiron Ionuț

Slide 24:

Lungu Mirela

Slide 25:

La Mulţi Ani ! 1 4 ianuarie

Slide 26:

Pintilie Marcel

Slide 27:

Rapotan Gaftoana

Slide 28:

B îdea Costel

Slide 29:

Vintilă Zaharia

Slide 30:

Miron Sorin

Slide 31:

Tiron Adriana

Slide 32:

Mihalache Violeta

:

Cu toată dragostea pentru vălmărenii şi mîndreştenii născuţi în aceste zile ! Primar , V irgil Doca

Slide 34:

Zile frumoase şi fericir e Lungu Geanina

Slide 35:

La Mulţi Ani Novac Speranţa

Slide 36:

Felicit ări

Slide 37:

Glicheria Bejan

Slide 38:

Prime ş te petala vârstei ca pe o binecuvântare. Ea să îţ i fie rod a bucuriei şi a speranţei! Credinţa şi iubirea să - te însoţească pretutindeni,iar împlinirea s-o înt â lne ş ti la orişicare pas. La mulţi ani fericiţi! Cu mult drag şi iubire. D in partea familiei , Bontea . T e iubim , bunico !

Slide 40:

Daca via ţ a ta ar depinde de dragostea noastr ă ai fi nemuritoare , drag ă mam ă . La mul ţ i ani ş i îţ i mul ţ umim pentru dragostea ce ne-o d ă ru i e ş ti ş i î n acela ş i timp ne- ai î nv ăţ at s-o d ă ruim . Te iubim cu mult drag ş i dor copii , nora , ginerele ş i nepo ţ ii.

Slide 42:

Cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 77 de ani, îţi dorim multă sănătate şi fericire alături de familie. Aceste urări sunt pentru dragul nostru tată, socru şi bunic PINTILIE PANAINTE, şi vin din partea fiicei Irina, a ginerelui Maricel şi a nepoţilor Aurel, George şi Florin. LA MULŢI ANI!!!!

Slide 44:

Dumitru Dumitrache

Slide 45:

Ast ă zi c â nd î n buchetul vie ţ ii ţ i - sa mai prins un fir de trandafir , noi , so ţ ia Doricica ş i fiicele Georgiana ş i IonelaMaria , îţ i ur ă m s ă n ă tate , fericire î mplinirea tuturor dorin ţ elor . T e iubim mult ş i un sincer . LA MUL Ţ I ANI ! Dumitrache Dumitru

Slide 46:

La mulţi ani, să ai puterea să faci lumea mai bună şi să fericeşti pe toţi din jurul tău, cu bunătatea ta . La mulţi ani , Miron Sorin! Acum la împlinirea a 26 de ani, mama Georgeta îţi doreşte multă sănătate şi fericire.

Slide 48:

Leonardo Lupașcu

Slide 49:

Pe 14 ianuarie la î mplinirea a 3 ani ş ori , scumpul nostru nepo ţ el Leonardo Lupa ş cu, noi îţ i dorim s ă cre ş ti mare ş i cuminte , mul ţ i ani de- acu - nainte , s- ai parte de fericire , s ă n ă tate ş i iubire , de tot ce-i mai bun pe lume ş i numai g â nduri bune ! LA MUL Ţ I ANI! Unchii , G ică ş i I on , m ătuş ele C laudia ş i A rtemisia .

Slide 51:

Leonardo Lupașcu

Slide 52:

La mul ţ i ani , mamaia mea drag ă! Îţ i mul ţ umesc pentru grijile avute , pentru nop ţ ile pierdute ş i pentru toat ă dragostea cu care m - a ţ i î ncojurat . S ă fii s ă n ă toas ă ş i s ă ne bucuri mul ţ i ani de acum î ncolo .

Slide 54:

Tiron Adrian Daniela

Slide 55:

Îţ i doresc copil ă , să cre ş ti frumos, s ă î nflore ş ti  S ă fii voio a s ă ş i noroco a s ă, să c â n ţ i ş i s ă te î mprietene ş ti  Cu tot ce-i bun, sf â nt ş i duios. Familia

Slide 57:

Leonardo Lupa şcu

Slide 58:

S ă cre ş ti mare ş i cuminte , m ul ţ i ani de- acu - nainte S- ai parte de fericire să n ă tate ş i iubire , De tot ce-i mai bun pe lume d e la noi cu g â nduri bune , s - ajungi 100 de ani . Mult noroc ş i LA MUL Ţ I ANI . A ceste ur ă ri sunt pentru Lupa ş cu Leonardo și vin din partea bunicii Melania cu mesajul TE IUBIM MULT ş i un c ă lduros LA MUL Ţ I ANI !!!

Slide 59:

Gaftoana Rapotan

Slide 60:

Î n aceast ă zi minunat ă , noi îţ i dorim s ă - ţ i tr ă ie ş ti via ţ a a ş a î nc â t s ă- nu- ţ i par ă r ă u de niciun pas f ă cut, de niciun z â mbet d ă ruit ş i s ă- ai puterea s ă la ş i î n urm ă tot ceea ce te sup ă r ă , pentru a putea fi fericit ă ! E ş ti un suflet minunat ş i ne bucur ă m LA MUL ŢI . din partea familiei Vasilica și Ionel Popa.

Slide 61:

S ă cre ş ti mare ş i frumo a s ă ! Urmeaza - ţ i instinctul ş i f ă î ntotdeauna numai ce - ţ i şopteşte inima !!! La mul ţ i ani , suflet drag ! La mul ţ i ani , copil ă bun ă ! La mul ţ i ani , Adriana Daniela !!! Mami Mariana ş i tati Petrache , fratele Sorin. T e iub im enorm !

Slide 63:

Din flori,din cântec ,din iubire, răsare un strop de FERCIRE*** La mulţi Ani! Leonardo Lupaşcu Surioarele

Slide 64:

Un g â nd senin ş i numai ş oapte ce sunt trimise azi , din z ă ri înd ep ă rtate, s ă - ţ i spun ă la ureche vorbe… I ubire , F ericire şi multă multă Să n ă tate . Cu toată dragostea pentru nepotul Leonardo Bunicii din ţară

Slide 66:

Leonardo Lupașcu

Slide 67:

Un cer albastru f ă r ă nori î n calea ta s ă fie, cum sunt ai t ă i ochi ș ori ce ne- aduc bucurie . Noi îț i ur ă m puiule scump s ă ai parte de bine ș i Dumnezeu fie cu tine s ă te fereasc ă de ce-i r ă u, s ă te ajute s ă cre ș ti mare ș i s ă nu ș tii d e sup ă rare . LA MUL Ț I ANI LEO . D in partea surorilor ș i a p ă rintilor Ani ș oara ș i Costel . Te iubim mult !

Slide 68:

Decese şi comemorări

Slide 69:

Toţi dorm în pământ, până când va trâmbiţa sfânta trâmbiţă, care va deştepta pe morţii cei din veac ca să-şi ia fiecare cele lucrate prin trup, ori bune, ori rele."

authorStream Live Help