Valmarenii 15 ianuarie 2015

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 5:

VĂLMĂRENII TV TV VĂLMĂRENII

Slide 8:

Telefoane utile Primar : 0236.863.444; 0726.710.231 Viceprimar : 07 2 4.630.944 Chihaia Mihai :0751066360*APĂ Poli ţ ie : 0236.863.401 Secretar : 0236.863.400 telefon ş i fax Fax 0336402432 E-mail [email protected] [email protected]

Slide 9:

VIRGIL FLORIN DOCA V ĂLMĂREANU Cu toată dragostea - La Mulţi Ani!

Slide 10:

Luni 19 ianuarie 1 / 7 Marţi 20 ianuarie 1/7 Miercuri 1 4 ianuarie -2/ 5 Joi 15 ianuarie -2/2 Vineri 16 ianuarie 0/2 S âmbătă 17 ianuarie 1/7 VREMEA LA VALEA MĂRULUI

Slide 11:

LA Mulţi Ani Vălmăreni

Slide 12:

Să avem parte de o Iarn ă liniștită și BOGATĂ în zăpezi!

Slide 13:

LA MU L Ţ I ANI 15 -16 ia nuarie

Slide 14:

La Mulţi Ani ! 15 ianuarie

Slide 15:

Popovici Adrian

Slide 16:

Oachem Toader

Slide 17:

Cuza Ionica

Slide 18:

Brânzei Anița

Slide 19:

Cioromila Claudiu

Slide 20:

Vintilă Petronela

Slide 21:

Cioromila Silvia

Slide 22:

Vasilică Ion

Slide 23:

Iftimie Nicolae

Slide 24:

Bățroș Niculina

Slide 25:

Ungureanu Alexandra

Slide 26:

La Mulţi Ani ! 16 ianuarie

Slide 27:

Doca Marlena

Slide 28:

Anghelina Iliana

Slide 29:

Dumitru Măriuța

Slide 30:

Novac Neculai

Slide 31:

Croitoru Iulian

Slide 32:

Ioachim Daniel

Slide 33:

Doca Anișoara

Slide 34:

Pintilie Angelica

Slide 35:

Bulgaru Toma

Slide 36:

Dumitru Georgiana

Slide 37:

Vintilă Dan a

:

Cu toată dragostea pentru vălmărenii şi mîndreştenii născuţi în aceste zile ! Primar , V irgil Doca

Slide 39:

Zile frumoase şi fericir e Vintil ă Petronela

Slide 40:

La Mulţi Ani Doca Anișoara

Slide 41:

Felicit ări

Slide 43:

De ziua ta , mamai e îț i urez LA MUL Ț I ANI, mult ă s ă n ă tate , fericire , toate cele bune ș i s ă sper ă m c ă ne vom reuni cu to ț ii cur â nd . Cu drag, nepotul t ă u Drago ș .

Slide 45:

De ziua ta venim cu cele mai frumoase gânduri şi îţi dorim sănătate, bucurii, împlinire şi multe vise realizate. Steaua ta ocrotitoare să lumineze mereu asupra ta şi a celor dragi sufletului tău.  Dragostea şi grija ce o dăruieşti în jurul tău să îţi fie răsplătită din plin cu multă căldură şi împlinire sufletească. 

Slide 47:

Ast ă zi e o zi î n care sufletul drag va î nvinge orice urm ă de triste ţ e, azi e o zi î n care tot ce -ţ i se pare greu azi va deveni u ş or, azi e o zi c â nd trandafirul vie ţ ii tale va deveni mai î nfloritor. La mul ţ i ani! So ţ ul Neculai ş i p ă rin ți i Ani ţ a ş i Tr ă chic ă !!

Slide 48:

De ziua ta aș vrea ca luna să nu coboare așa devreme și cand coboară, ea să-ți aducă un cer senin ş i plin de stele... iar prima stea ce-o să răsară, să fie steaua ta... tu să-i sur â zi, ea să-ți spună: LA MUL Ţ I ANI . D in partea n anei Maria

Slide 49:

Bucură-te de fiecare clipă, zâmbeşte, fii fericit şi aminteşte-ţi un lucru, e ziua cea mai specială din an, aşa că trăieşte-o la maxim. La mulţi ani, Cioromila Claudiu! Familia care te iubeşte!

Slide 51:

Când încă o petală din anii tăi frumoşi s-a scuturat alene, vibrând armonios, priveşte cu mândrie, gândind neîncetat la restul de petale ce nu s-au scuturat. Primește petala vârstei ca pe o binecuvântare. Ea să îţ i fie rod a bucuriei şi a speranţei!  Credinţa şi iubirea să te însoţească pretutindeni,  i ar împlinirea s-o înt â lnești la oriş i care pas.La mulţi ani fericiţi! A s tăzi c â nd î mplinești o frumoasă v â rstă de 2 1 ani dragul nostru Claudiu Cioromila , noi familia îţ i urăm un sincer ... La mulți ani! Te iubim mult

Slide 53:

Neculina Bățroș

Slide 54:

Drag ă mamaie , cu ocazia zilei de na ș tere noi nepotii îț i ur ă m "LA MUL Ț I ANI " mult ă s ă n ă tate , fericire ș i tot ce îț i dore ș ti s ă se î mplineasc ă . Ave ț i grij ă de voi , v ă pup ă m ! Cu drag ș i dor MIRELA ș i VASILE !

Slide 56:

S ă am o mam ă ca tine î nseamn ă mult pentru mine... Ş tiu c ă î ntotdeauna va fi cineva care s ă -mi arate c ă î i pas ă de mine, Cineva care s ă m ă asculte f ă r ă s ă m ă judece aspru ş i care va dori mereu binele tuturor . Vei fi mereu cea la care m ă voi î ntoa r ce acas ă cu drag ş i chiar dac ă nu voi reu ş i , g â ndurile mele de apreciere ş i dragoste vor ajunge mereu la tine. La mul ţ i ani ! Cu mult ă dragoste , copiii Veronica ş i Virgil!! Te iubim , m ă mico !!

Slide 57:

Azi fiind o zi frumoasă şi ştiind că-i ziua ta, în parfumul dimineţii, Ţinem a te felicita. Aceste urări sunt pentru Oachem Toader la împlinire a nilor de ani şi vin din partea soţiei Lavinia, a copiilor Andrei, Adriana şi Alina, a surorilor, a fraţilor şi cumnaţilor. La mulţi ani!

Slide 59:

Pe 15 ianuarie este sărbătoare în casă și în sufletele noastre. Este ziua copilului mult, mult dorit. La mulți ani, ființă dragă și iubită, să ai parte în viață de iubire și mult noroc. Aceste urări vin din partea părinţilor Ionel şi Paulina, a fratelui Ionuţ, sora Maricela şi cumnatul Gică . La mulți ani să ne trăiești și să fii iubită. Cioromila Silvia

Slide 60:

La mulţi ani, Brânzei Aniţa!! S-a scuturat o frunză din castanul vieţii , a mai trecut un an din anii tinereţii şi prin adierea vântului ce bate prin castan, ne-am amintit că astăzi , aţi împlinit… ani! La mulţi ani! Geta Ungureanu .

Slide 61:

La mulţi ani, Băţroş Neculina!!! De ziua ta noi îţi oferim gânduri bune şi rugăciuni către Bunul Dumnezeu să te aibă în paza lui în orice clipă a vieţii tale. Urările vin din partea surorii Toderiţa, a nepoţilor alături de Emilia! Te iubim mult!!!!

Slide 63:

Neculina Bățroș

Slide 64:

Cu ocazia î mplinirii unei frumoase vâ rste , noi copii t ă i dragi îț i ur ă m din dep ă rtare mult ă s ă n ă tate , bucurie ș i un c ă lduros ,,LA MUL Ț I ANI ´´ VA IUBIM MULT. D in Spania , nepo ț ii, nora ș i fiul !

Slide 65:

Decese şi comemorări

Slide 66:

Toţi dorm în pământ, până când va trâmbiţa sfânta trâmbiţă, care va deştepta pe morţii cei din veac ca să-şi ia fiecare cele lucrate prin trup, ori bune, ori rele."

Slide 68:

Au trecut 2 ani de c â nd so ț ul , tat ă l, socrul ș i bunicul nostru , V Î RLAN PANAITE a plecat pe drumul f ă r ă de î ntoarcere . Î n urma ta ai l ă sat durere , suferin ță dar ș i amintiri frumoase . Vei r ă m â ne ve ș nic î n g â ndul ș i sufletul nostru . Dumnezeu s ă te odihneasc ă î n pace!

Slide 70:

Panaite Vîrlan

Slide 71:

Ai plecat dintre noi l ăsând doar lacrimi şi durere, un gol imens şi multă suferinţă. Cu inimi zdrobite de durere îţi spunem adio deşi am vrea să te aducem înapoi . Vei rămâne mereu în inimile noastre acelaşi suflet bun şi zâmbitor . Dumnezeu să - te odihnească în pace ! Mama și frații

authorStream Live Help