Valmarenii 22 noiembrie 2014

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

VĂLMĂRENII TV TV VĂLMĂRENII

PowerPoint Presentation:

Telefoane utile Primar : 0236.863.444; 0726.710.231 Viceprimar : 07 2 4.630.944 Chihaia Mihai :0751066360*APĂ Poli ţ ie : 0236.863.401 Secretar : 0236.863.400 telefon ş i fax Fax 0336402432 E-mail [email protected] [email protected]

PowerPoint Presentation:

VIRGIL FLORIN DOCA V ĂLMĂREANU Cu toată dragostea - La Mulţi Ani!

PowerPoint Presentation:

Luni 24 noie mbrie -1 / 2 Marţi 25 noiem brie -3/1 Miercuri 26 noiembrie -4/-1 Joi 27 noiembrie -5/-5 Vineri 28 noie mbrie -2/2 S âmbătă 22 noiembrie 0/ 4 VREMEA LA VALEA MĂRULUI

PowerPoint Presentation:

LA Mulţi Ani Vălmăreni

PowerPoint Presentation:

Să avem parte de o Toamn ă însorită şi BOGATĂ în Roade și în ploi calde!

PowerPoint Presentation:

LA MUL Ţ I ANI ! 22-23 noiembrie

PowerPoint Presentation:

“” Dumitrache Enache

PowerPoint Presentation:

Anghelina Costache

PowerPoint Presentation:

Dumitrache Gherghina

PowerPoint Presentation:

Lupu Mărioara

PowerPoint Presentation:

Buleandră Maricel

PowerPoint Presentation:

Ioachim Gabriel

PowerPoint Presentation:

Botezatu Safta

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani ! 2 3 noiembrie

PowerPoint Presentation:

Botezatu Alberto

PowerPoint Presentation:

B îdea Carmen

PowerPoint Presentation:

Sîrghe Ştefana

PowerPoint Presentation:

Cioromila Didina

PowerPoint Presentation:

Goldură Nicuşor

PowerPoint Presentation:

Costin Gherghina

PowerPoint Presentation:

Buhoci Toader

PowerPoint Presentation:

Butunoi Marian

PowerPoint Presentation:

Ioachim Gabriel

PowerPoint Presentation:

Preda Ionuţ

:

Cu toată dragostea pentru vălmărenii şi mîndreştenii născuţi în aceste zile ! Primar , V irgil Doca

PowerPoint Presentation:

Zile frumoase şi fericire Cioromila Didina

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani Costin Gherghina

PowerPoint Presentation:

Felicit ări

PowerPoint Presentation:

Gherghina Dumitrache

PowerPoint Presentation:

S ă am o mam ă ca tine î nseamn ă mult pentru noi ... Ş tim ca î ntotdeauna va fi cineva care s ă ne arate ca î i pas ă de noi , cineva care s ă- ne asculte f ă r ă s ă judece aspru ş i care va dori mereu binele tuturor . Vei fi mereu cea la care ne vom î ntoarce acas ă cu drag ş i chiar dac ă nu vom reu ş i , g â ndurile noastre de apreciere ş i dragoste vor ajunge mereu la tine. Aceste ur ă ri vin din partea so ţ ului , copilor ş i nepo ţ ilor . LA MUL Ţ I ANI FERICI Ţ I!!!

PowerPoint Presentation:

Anii vin ş i pleac ă tu -mi r ă m â i la inima ş i clipele cu tine sunt flori pe c â mpia vie ţ ii mele r ă sar mereu ferm ecă toare . Anii vin dar nu pleac ă niciodat ă cu adev ă rat, î i p ă strez cu drag î n amintirile mele . S unt prea multe lucruri pentru care ar trebui s ă - ţ i mul ţ umesc a ş a ca î n primul r â nd îţ i mul ţ umesc pentru c ă exi ş ti . La mul ţ i ani iubito B Â DEA CARMEN  Acest ur ă ri sunt din partea iubitului Florin. 

PowerPoint Presentation:

Cu ocazia împlinirii a 40 de ani ,îţi dorim tot binele din lume, noroc, fericire, sănătate şi să ţi se împlinească toate dorinţele. La Mulţi Ani, Dumitrache Enache!!! Aceste urări vin din partea părinţilor Gheorghe şi Gherghina şi a fraţilor.

PowerPoint Presentation:

Ai mai urcat o treaptă pe scara vieţii , noi îţi dorim să urci cât mai multe,gândul bun şi fericirea să te însoţească mereu. Aceste urări sunt pentru Buleandră Maricel şi vin din partea fraţilor, surorilor şi părinţilor. La mulţi ani!!

PowerPoint Presentation:

Ştefana Sârghe

PowerPoint Presentation:

Ast ă zi c â nd îm pline ş ti o frumoas ă v â rst ă , noi familia , îţ i dorim mult ă s ă n ă tat e , fericire ş i îţ i mul ţ umim c ă î n cele mai grele momente , ai fost al ă turi de noi ş i ne - ai ajut at cu tot ce ai putut . Noi te vom iubi şi te vom respecta toat ă v i a ţ a noastr ă . Draga noastr ă mamaie , S â rghe Ş tefana , îţi ur ă m din tot sufletul un sincer ş i c ă lduros La mul ţ i ani !!! Nepoatele Istrate Mihaela ş i Istrate Nicoleta-Mioara .

PowerPoint Presentation:

Cei 60 de trandafiri pe care i-ai adunat în cununa vieţii tale lasă-i astăzi să se împletească într-un buchet al împlinirii . Fie ca florile fericirii şi iubirii să-ţi inunde viaţa şi să-ţi vezi împlinite toate dorinţele . Să ai parte de cât mai multă sănătate , bucurie şi tot ce-i omenesc . Aceste urări sunt pentru Dumitrache Gherghina şi vin din partea FAMILIEI La Mulţi Ani!!!

PowerPoint Presentation:

De ziua ta noi nu-ţi putem da decât gânduri bune şi rugăciuni către bunul Dumnezeu să te aibă în paza lui ,în toate clipele vieţii tale. Aceste urări sunt pentru Gologan Aniţa la împlinirea a 60 de ani , şi vin din partea lui Cornel şi a nepoţilor. La mulţi ani!!!

PowerPoint Presentation:

Când ceasul vieţii tale bate ora 5 şi îngerii îţi cântă La mulţi ani! noi vrem să-ţi mulţumim că ne luminezi de 6 ani. Aceste urări sunt pentru Bîdea Antonio Gabriel şi vin din partea părinţilor Lenuţa şi Neculai Bîdea pentru sufleţelul lor drag. Te iubim mult!

PowerPoint Presentation:

Maria Antonia Costea

PowerPoint Presentation:

La împlinirea celor 5 anişori, părinţii şi bunicii, urează îngeraşului lor La Mulţi Ani, sănătate şi noroc în viaţă alături de părinţii ei. La mulţi ani , Maria Antonia Costea !

PowerPoint Presentation:

Ca o ploaie pe secetă ai apărut,soarele a răsărit când te-ai născut… Din suflet îţi urăm un sincer La mulţi ani, Bîdea Antonio Gabriel ! Acum la împlinirea acei 6 anişori,unchiul Dănuţ şi verişoarele Florentina, Andra şi bunicul Dima , îţi doresc să creşti mare şi cuminte.

PowerPoint Presentation:

Vasilica Costea

PowerPoint Presentation:

Prima dată când am deschis ochii, te-am văzut pe tine scumpa mea mamă. Acum că m-ai crescut sunt fericită că mi-ai dat viaţă şi vreau să îţi mulţumesc! Te iubesc şi îţi urez un sincer La mulți ani , mamă dragă ! Aceste ur ă ri sunt din partea fi i cei Georgiana-Diana!

PowerPoint Presentation:

Carmen B îdea

PowerPoint Presentation:

A st ă zi e o zi î n care sufletul drag va î nvi n ge orice u r m ă de triste ţ e, azi e zi care tot ce - ţ i se pare greu , azi va deveni u ş or, azi e o zi c â nd trandafirul v i e ţ ii tale va deveni mai î nfloritor . La mul ţ i ani , B Â DEA CARMEN ! A cest e ur ă ri vin din partea p ă rin ţ ilor S ă ndel ş i Elena ş i a surioar e i Lenu ţ a.

PowerPoint Presentation:

Didina Cioromila

PowerPoint Presentation:

E ste o zi importantă î n viața ta, mamă , astăzi î mplinești o frumoasă vîrstă, 3 8 de ani , cele două flori ale tale , î ți urează să ai parte de sănătate, fericire ş i iubire alături de cei dragi ție. La Mulți Ani , Cioromila Didina , două fiice Mihaela și Alexandra

PowerPoint Presentation:

Maria Antonia Costea

PowerPoint Presentation:

Acum 5 ani î n urm ă am adus pe lume un î nger , din acea zi am devenit mam ă ... mul ț umesc lui D- zeu c ă mi-a d ă ruit un copil s ă n ă tos,via ț a noastr ă ar fi fost pustie , f ă r ă ea, î ntunecat ă f ă r ă lumin a din ochii ei , trist ă f ă r ă z â mbetul ei ... iar soarele ș i luna nu ar mai str ă luci la fel f ă r ă ea. Îț i dorim ca via ț a s ă aib ă p entru tine numai bucurii , copil ă rie fericit ă iar norocul s ă - ț i fie prieten nedesp ă r ț it. La mul ț i anii , Maria-Antonia!! Mami ș i tati te iube sc enorm de mult !!! 

PowerPoint Presentation:

La mulţi ani să ne trăieşti viaţa să ne-o veseleşti În această zi frumoasă cu toată dragostea îţi spunem La mulţi ani şi îţi mulţumin că eşti un nepot ascultător şi bun La mulţi ani, Alberto !! Aceste urări vin din partea bunicilor M ă rioara și Neculai Ilie

PowerPoint Presentation:

Decese şi comemorări

PowerPoint Presentation:

Binecuvântaţi părinţii şi-i iubiţi şi-i ajutaţi, chiar şi atunci când nu mai sunt, cu iubire şi cu lacrimi, nu uitaţi de al lor mormânt .

PowerPoint Presentation:

Toţi dorm în pământ, până când va trâmbiţa sfânta trâmbiţă, care va deştepta pe morţii cei din veac ca să-şi ia fiecare cele lucrate prin trup, ori bune, ori rele."