Valmarenii 27 octombrie 2014

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

VĂLMĂRENII TV TV VĂLMĂRENII

PowerPoint Presentation:

Telefoane utile Primar : 0236.863.444; 0726.710.231 Viceprimar : 07 2 4.630.944 Chihaia Mihai :0751066360*APĂ Poli ţ ie : 0236.863.401 Secretar : 0236.863.400 telefon ş i fax Fax 0336402432 E-mail [email protected] [email protected]

PowerPoint Presentation:

VIRGIL FLORIN DOCA V ĂLMĂREANU Cu toată dragostea - La Mulţi Ani!

PowerPoint Presentation:

Luni 27 octombrie -2 / 6 Marţi 28 octombrie -2/4 Miercuri 29 octombrie -1/3 Joi 30 octombrie 0/8 Vineri 31 octombrie 2/6 S âmbătă 1 noiembrie 0/4 VREMEA LA VALEA MĂRULUI

PowerPoint Presentation:

LA Mulţi Ani Vălmăreni

PowerPoint Presentation:

Să avem parte de o Toamn ă însorită şi BOGATĂ în Roade și în ploi calde!

PowerPoint Presentation:

LA MUL Ţ I ANI ! 27-28 octombrie

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani ! 27 Octombrie

PowerPoint Presentation:

Vîrlănuţă Gheorghe

PowerPoint Presentation:

Vîrlănuţă Doru

PowerPoint Presentation:

Dumitrache Ionica

PowerPoint Presentation:

Dumitrache Ionela

PowerPoint Presentation:

Drăghiciu Toderiţa

PowerPoint Presentation:

Bîdea Penelopia

PowerPoint Presentation:

Basalic Costică

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani ! 28 Octombrie

PowerPoint Presentation:

Tăbăcilă Tiţa

PowerPoint Presentation:

Botezatu Enache

PowerPoint Presentation:

Ioachim Victoria

PowerPoint Presentation:

Căluianu Simina

PowerPoint Presentation:

Palade Alexandru

PowerPoint Presentation:

Druţu Andreea

PowerPoint Presentation:

Bulgaru Toderiţa

PowerPoint Presentation:

Muhulică Dumitru

PowerPoint Presentation:

Balcanu Sevastriţa

PowerPoint Presentation:

Pintilie Maria

PowerPoint Presentation:

Popa Maria

PowerPoint Presentation:

Grigore Vasile

PowerPoint Presentation:

Luca Simion

PowerPoint Presentation:

Vrabie Nicoleta

PowerPoint Presentation:

Anghelina Alexandru

PowerPoint Presentation:

Chirac Claudiu

:

Cu toată dragostea pentru vălmărenii şi mîndreştenii născuţi în aceste zile ! Primar , V irgil Doca

PowerPoint Presentation:

Zile frumoase şi fericire Dumitrache Ionica

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani Drăghiciu Toderița

PowerPoint Presentation:

Felicit ări

PowerPoint Presentation:

De ziua ta venim cu cele mai frumoase gânduri şi îţi dorim sănătate, bucurii, împlinire şi multe vise realizate. Steaua ta ocrotitoare să lumineze mereu asupra ta şi a celor dragi sufletului tău. Dragostea şi grija ce o dăruieşti în jurul tău să îţi fie răsplătită din plin cu multă căldură şi împlinire sufletească. La mulţi ani fericiţi, naşule !!! Aceste urari vin din partea finilor Geta şi Florin Virgil Doca

PowerPoint Presentation:

LA MULŢI ANI! Dinel Buhoci

PowerPoint Presentation:

E ziua ta, o zi aleasă de Sf. Dumitru , Şi-am vrea să îţi urăm acum „ La mulţi ani!”, viaţă frumoasă, Cu fericire pe-al tău drum ! Ginerele şi fetele

PowerPoint Presentation:

Emoţii ne încearcă multe, Momentul e deosebit, Lasă-ţi inima să le-asculte, Azi lângă tine am venit ! Familia

PowerPoint Presentation:

Oricând, cu braţele întinse, Te vom primi cu drag, Nu îţi lăsa visele învinse, Alungă umbrele din prag!

PowerPoint Presentation:

Vor trece anii iute-n zbor Şi viaţa multe va mai cerne, Dar noi , să ştii, acelaşi dor În calea ta îl vom aşterne ! Sorinica şi Daniela

PowerPoint Presentation:

Ne placi aşa cum ţi-este firea, Dulce, cu sufletul curat, Să nu-ţi schimbi felul , nici gândirea, Fii cum simţi tu cu-adevărat, iubite tată! Daniela şi Sorinica

PowerPoint Presentation:

Alături să le ai mereu Pe toate fiinţele-ndrăgite, Să nu ai parte de ce-i greu, Să-ţi fie visele împlinite ! Nepoţii

PowerPoint Presentation:

Dinel Buhoci La mulţi ani De ziua numelui Pentru cel mai bun, Nănuţ !!!!!! Dan şi Delia Sorana Doca

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani, Tată ! Daniela şi Sorinica

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani! Pentru cel mai bun naş din lume ! Dinel Buhoci Finii de cununie, Geta şi Florin

PowerPoint Presentation:

LA MULŢI ANI TAT Ă , ÎŢI UREAZĂ FETELE !

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani , tataie Dinel! Noi te iubim şi îţi dorim să fii mereu cu zâmbetul pe buze ! Nepoţii

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani , pentru tătăia! Te iubim şi te pupăcim de ziua ta ! Andra şi Mario Remus şi Sebi Dinel Buhoci

PowerPoint Presentation:

Familia şi toţi cei care te iubesc şi te respectă . Ne-ai î nv ăţat s ă nu uit ăm de unde a m plecat ş i î ncredere pe drumul ce îl urm ăm ne-ai dat . Ne-ai î nv ăţ at s ă ne purtăm , cum să vorb im , nu doar cum s ă a vem succes î n via ţă , ci s ă p urtăm cu dragoste şi onoare numele t ă u ,“ fiicele lui Dinel Buhoci “. Datorit ă ţ ie a vem speran ţă , î n ţ elepciune ş i credin ţ a , s ă fi m oneste cu noi . Mul ţ um im pentru tot ceea ce ne - ai î nv ăţ at! L a M ul ţ i A ni , Tată !

PowerPoint Presentation:

La mulţi ani! Dinel Buhoci

PowerPoint Presentation:

Daniela Florea

PowerPoint Presentation:

Ţ i-a ş ura î mplinirea tuturor dorin ţ elor, dar mi-e team ă c ă dac ă se adevere ş te, la anul de Sfântul Dumitru, nu o s ă mai am ce s ă - ț i doresc. La mul ţ i ani , soră dragă De Ziua numelui ce-l porţi!

PowerPoint Presentation:

Chiar dacă viaţa nu e aşa cum o doreşti,chiar dacă cei pe care îi iubeşti te mai supără,iartă şi uită, zâmbeşte şi bucură-te alături de noi care îţi dorim astăzi la împlinirea minunatei vârste de 21 ani, “La mulţi ani!“ Cele mai frumoase gânduri de bine şi sănătate sunt din partea familiei. La mulţi ani, Vârlănuţă Doru-Cristian.

PowerPoint Presentation:

Fie ca aceast ă zi s ă - ţ i deschid ă poarta unui viitor plin de succese , Dumnezeu s ă - ţ i dea un curcubeu ş i mult soare dup ă fiece ploaie ş i furtun ă , u n z â mbet la fiecare lacrima , Bucurii dup ă necazuri , c lipe fericite dup ă cele triste , z ile albe dup ă zile negre … Fericire ş i mult ă iubire .  Din partea mamei Paulina

PowerPoint Presentation:

Îţ i ur ă m s ă ai o zi a numelui la fel de luminoas ă precum aripile unui fluture , la fel de fericit ă precum c â ntecul unei privighetori ş i la fel de frumoas ă precum o gr ă din ă plin ă cu flori . La Mul ţ i Ani Tat ă ! Din partea f iilor Marcel ş i Cosmin !

PowerPoint Presentation:

Fie ca trecerea timpului s ă nu ş tearg ă z â mbetul t ă u frumos , ci s ă - ţ i dea puterea de a trece cu optimism peste î ncerc ă rile vie ţi i . Un sincer la mul ţ i ani îţ i dorim din inim ă , te iubim scump a no astră Ionica Aceste ur ă ri vin din partea p ărinţilor Paulina şi Marin Bercea

PowerPoint Presentation:

Unei pic ă turi de ploaie , noi i- am ş optit un secret: s ă nu spun ă nim ă nui c â t de mult te iub im ... nu a reu ş it s ă p ă streze secretul , iar acum ori de c â te ori plou ă toat ă lumea afl ă, c â t de mult te iub im ...La mulţi ani de ziua ta .... FETELE DE LA SALONUL DE NUNŢI

PowerPoint Presentation:

O zi frumoasă este astăzi , o zi frumoasă pentru voi O floare ş i un sincer La Mul ţ i Ani şi f elicitări, dragii no ş tri, cu ocazia acestei zile. Vă urăm să f iţ i mereu sănăto ş i, energici ş i plini de bucurie. Vă iubim ş i vă mul ţ umim  că existaţi . Sus paharul şi noroc ! Sorinica, Mario şi Andreea Gaiu

PowerPoint Presentation:

De Sf . Dumitru , zi Sfântă, să se răsfrângă asupra ta bunătatea şi dragostea ce izvorăsc dintr-o inimă mare ş i iubitoare. Onomastică fericit ă ! Ziua numelui să fie luminoasă ş i să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii. LA MULŢI ANI! SOŢIA

PowerPoint Presentation:

La Mul ţ i Ani , D inele ! Îţ i urez s ă- ai o zi a numelui la fel de luminoas ă precum o zi de var ă la malul m ă rii , la fel de fericit ă precum c â ntecul unei privighetori ş i la fel de frumoas ă precum o gr ă din ă plin ă cu flori . La Mul ţ i Ani , D inele !

PowerPoint Presentation:

Prive ș te aceast ă zi special ă ca pe o nou ă pagin ă din povestea ta de via ță , o poveste tot mai frumoas ă cu fiecare an ce vine! Îț i doresc ca de ziua ta s ă-ți se î mplineasc ă toate dorin ț ele , s ă fii fericit ă , iubit ă , s ă ai parte numai de raze de soare î n via ță drag ă surioar ă . La Mul ț i Ani ș ori DUMITRACHE IONELA AURORA!!!! Aceste ur ă ri vin din partea surioarei ANDREEA CLAUDIA

PowerPoint Presentation:

E ziua ta , Daniela , un nume frumos ş i simplu , la fel de pur şi la fel de gingaş ca şi tine . Numele ce-l por ţ i de Sf â nt, poart ă -l cu m â ndrie mult ă ! S ă - ţ i dea putere ş i t ă rie, ani sa nă to ş i ş i bucurie! Un î nger p ă zitor . .. îţ i dor im noi ţ ie! Din partea p ă rin ţ ilor , c e te iubes c enorm .

PowerPoint Presentation:

ÎţI urez că ziua numelui sa îţi aduc ă o raza de soare, s ă ai inima plin ă de speranţ ă iar anii ce vin s ă îţi aduc ă numai împliniri şi bucurii. La mulţi ani Dumitru. Aceste mesaj este pentru Miron Dănuţ şi vin din partea cumnatului Istrate Vasile şi a cumnatei Geanina. LA MULŢI ANI.

PowerPoint Presentation:

Trec anii în zbor şi –n zborul lor îţi vor oferi de toate , tu bucură –te de împliniri , noi îţi urăm de sănătate , iubire şi fericire . Î n lumea noastr ă , totul se schimb ă , dar un singur lucru r ă m â ne cert... vei r ă m â ne mereu draga noastră Daniela ,d incolo de cuvinte , dincolo de timp ... Îţi urează LA MULŢI ANI, Sorinica Gaiu .

PowerPoint Presentation:

Să te sim ţ i ca pas ă re a î n î naltul cerului, ca o ploaie d ă t ă toare de via ţă , s ă sim ţ i c ă e ş ti tu cu adev ă rat... S ă fii fericit ă ş i frumoas ă ca o zi de prim ă var ă , iar norocul s ă - te î nso ţ easc ă mereu p e drum ul numit Via ţă, s ă fie o cunun ă î n care trandafirul iubirii ş i al fericirii s ă- se î mpleteasc ă armonios. La mul ţ i ani! Părinţii Paulina şi Marin Bercea

PowerPoint Presentation:

De ziua ta iţi doresc ca cele mai frumoase vise ale tale să prindă viaţă ! La mulţi ani! Aceste urări sunt pentru ŞUŞNEA DORIN din partea Elenei ş i a lui Gheorghe

PowerPoint Presentation:

Azi fiind o zi frumoasă şi ştiind că-i ziua ta în parfumul dimineţii, ţinem a te felicita . Noi copii tăi, Virgil şi Alexandru , îţi urăm un La mulţi ani , la împlinirea anilor . Te iubim mami !

PowerPoint Presentation:

Sfântul Dumitru să-ți dea sănătate și putere să lupți pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii și fericire alături de familie și cei dragi. De ziua ce-ți surâde-n prag,și-i porți frumosul nume, noi îți dorim tot ce-i mai drag și mai frumos pe nume! LA MULȚI ANI, DUMITRA! Aceste urări vin din partea prietenilor  Katy și  Ionu ț  și sunt pentru scumpa lor prietenă, Dumitra (Dana) !

PowerPoint Presentation:

Dimofte Pârlica

PowerPoint Presentation:

Sf â ntul Dumitru s ă - ţ i dea s ă n ă tate ş i putere s ă lup ţ i pentru idealurile tale. S ă- ai parte numai de clipe minunate , de bucurii ş i fericire al ă turi de famili a ta,S ă ai parte de mult ă s ă n ă tate , bucurii ş i multe î mpliniri . S ă- te bucuri de aceasta zi frumoasa mereu . La mul ţ i ani ! A ceste ur ă ri vin din partea so ţ iei Gicu ţ a, a fetei Lenu ţ a a b ă ie ţ ilor Costel ş i Mircea ş i a nurori i Maria .

PowerPoint Presentation:

Dumitrache Ionela Aurora

PowerPoint Presentation:

Lumina lui Dumnezeu s ă îț i aprind ă urm ă toarea stea pe cerul anilor care s ă str ă luceasc ă toata via ț a ta ! Ș i ca floarea noului an î mplinit s ă se adauge cu bucurii la buchetul de p â na acum . Ast ă zi la î mplinirea celor 5 ani ș ori i, noi p ă rin ț i i ION ș i GETA , îț i ur ă m un dulce "La mul ț i ani Dumitrache Ionela Aurora!!!

PowerPoint Presentation:

La mul ţ i ani ! Sora noastr ă mai mare. .. Îţ i dorim s ă tr ă ie ş ti mul ţ i ani ş i s ă ai parte numai de zile cu soare . M ult ă s ă n ă tate ş i multe bucurii , te îm br ăţ i şă m cu mult drag ş i dor . Pentru Dumitrache Ionica din partea surorilor ş i p ă rin ţ ilor .

PowerPoint Presentation:

Din ad â ncul sufletului îţ i dorim ca anii ce se scurg s ă treac ă precum razele soarelui ce m â ng â ie o trestie umed ă ş i b ă tut ă de v â nt , precum iubirea alin ă sufletele suferinde . S ă fii fericit ş i mereu î nso ţ it de cei care merit ă s ă te iubeasc ă . La mul ţ i ani , tat ă ! Din partea fiilor Marcel ş i Cosmin ş i din partea so ţ iei Cristina.

PowerPoint Presentation:

O zi din an este a ta. Ș i pentru c ă e a ta este cea mai frumoasă zi a anului. Să te bucuri de ea împreun ă cu cei apropiaţi. La mulţi ani! Aceste urări sunt pentru ŞUŞNEA DORIN din partea familiei

PowerPoint Presentation:

Costin Dumitru

PowerPoint Presentation:

În această zi sfântă îţi urăm un călduros La Mulţi Ani şi multă sănătate. Fie ca ziua de azi s ă fie cea mai fericit ă zi din via ţ a ta. Ş i fie ca ziua de m â ine s ă fie ş i mai fericit ă dec â t cea de azi ş i toat ă via ţ a s ă îţ i fie o fericire. La mul ţ i ani al ă turi de cei dragi. Aceste urări vin din partea ginerelui şi a nepoţilor Mădălina şi Ionuţ

PowerPoint Presentation:

Mitică Bâdea

PowerPoint Presentation:

Ziua numelui t ă u s ă fie luminoas ă ş i s ă- se prelungeasc ă î n multe altele aduc ă toare de bucurii. La mul ţ i ani MITIC Ă B Î DEA!!! U r ă rile vin d i n partea fi i cei ş i a so ţ ie i.

PowerPoint Presentation:

DANIELA BUHOCI

PowerPoint Presentation:

Ziua numelui t ă u , s ă fie luminoas ă ş i s ă se prelungeasc ă î n multe altele aduc ă toare de bucurii . La mul ţ i ani ! Cu drag , nepoata ta Andra

PowerPoint Presentation:

La mulți ani nașilor mei Geta și Ion Dumitrache care mi-a u deschis drumul în viață și le mulțumesc că m - au ajutat și mă sprijină în continuare..în toate momentele bune sau grele.!! Mult respect și le doresc multa sănătate și fericire alături de copii lor! Cu stimă...și un gând bun de aici de departe... v ă dorește fam. Cojocaru Ionica !!☆

PowerPoint Presentation:

Lucrurile mici pe care le facem şi le spunem au mare importanţă în timp ce noi ne urmăm calea. Un gest frumos poate să ia povara umerilor obosiţi de drum.O vorbă bună poate îndulci inima precum o ploaie de vară peste florile însetate. Câtă bucurie ţâşneşte deodată din lucrurile mici şi simple, deci simplu, dar din suflet "LA MULŢI ANI D ă nuca !" S ă ne tr ă ie ş ti cu numele ! Aceste ur ă ri vin din partea prietenelor Georgiana ş i Andreea ş i sunt pentru scumpa lor prieten ă, Dana !

PowerPoint Presentation:

De ziua sfântului Mare Mucenic Dimitrie ( Dumitru ) , urez vălmărenilor ce îşi serbează onomastica numelui sănătate , linişte sufletească şi pentru că astazi este o zi special ă pentru dumneavoastră , vă doresc din ad â ncul sufletului s ă a veţi parte numai de î mpliniri , satisfac ţ ii, ş i Dumnezeu s ă vă c ă lauzeasc ă ş i s ă or â nduiasc ă totul cum este mai bine pentru voi ! Fie ca anii ce se scurg s ă treac ă , precum razele soarelui m â ng â ie o floare ce st ă s ă î nfloreasc ă ! “La M ul ţ i A ni !”

PowerPoint Presentation:

De ziua numelui t ă u, îţ i dor im tot binele din lume, noroc, fericire ş i s ă n ă tate ş i s ă ţ i se î ndeplineasc ă toate dorin ţ ele pe care o s ă ţ i le pui. La multi ani , Oachem Lavinia Daniela! Din partea FAMILIEI

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani, Ioachim Dumitrache, pentru că porţi acest nume şi fie ca Sfântul Dumitru pe care îl reprezinţi,să-şi coboare ochii asupra ta şi să-ţi dăruiască fericirea dorită şi liniştea interioară. Aceste urări vin din partea soţiei Sanda, copiilor Ana şi Andrei, ginerelui Adi, nepoatei Nicoleta. La Mulţi Ani !!!Te iubim mult!!

PowerPoint Presentation:

S ă îţ i dea Dumnezeu s ă n ă tate ş i lini ş te î n suflet ! S ă ţ i se î mplineasc ă visele ş i s ă te po ţ i bucura de tot ce ai! Aceste urări vin din partea   părinţilor Vasile şi Elena, surorii Geta şi frăţiorul Tonel şi sunt pentru Chiriţoiu Dumitrache (Prangate). La mulţi ani!!!!

PowerPoint Presentation:

Astăzi este o zi specială este ziua naşei noastre de cununie. Cu mult respect îţi spunem că te iubim şi te apreciem, în ziua De Sf . Dumitru, îţi spunem La mulţi ani şi multă dragoste din partea finilor Cioromila Vasile şi Mădălina. La mulţi ani, Sîrghe Dobriţa!!!

PowerPoint Presentation:

La mul ţ i ş i frumo ş i ani! S ă ai parte de o via ţă frumoas ă . S ă fii fericit ă , iubit ă , s ă - ţ i î mpline ş ti toate visele ş i speran ţ ele.  Aceste urări vin din partea soţului Costache şi sunt pentru Stan Dumitra. La mulţi ani!!!

PowerPoint Presentation:

La mul ţ i ani ş i voio ş ie, Domnul al ă turi de tine s ă fie, bucurii s ă - ţ i d ă ruiasc ă ş i nimic s ă nu- ţ i lipseasc ă !  Aceste urări vin din partea surorilor şi a lui Anişor Ciprian şi sunt pentru Palade Dumitru (Nita). La mulţi ani!!!

PowerPoint Presentation:

Mamă, cu ocazia zilei de Sf. Dumitru îţi urăm să ai noroc, multă sănătate, fericire şi multe realizări frumoase. Aceste urări sunt pentru Dumitra Fuică şi vin din partea soţului Vasilică, fiului Daniel, fiicei Mădălina fiului Ivan şi a soacrei Sofia. La mulţi ani !!!!! Toate florile din lume le dăruim ţie .

PowerPoint Presentation:

Astăzi numele-ţi serbăm  Şi cu drag vrem să-ţi urăm,  "La mulţi ani" cu sănătate,  Baftă şi noroc în toate.  Realizări şi bucurie,  Dragoste mereu să fie,  Sfântul tău să te-ocrotească,  Visele să-ţi împlinească. Aceste urări vin din partea copiilor şi sunt pentru Stan Dumitra. La mulţi ani!!! 

PowerPoint Presentation:

O dată cu venirea toamnei la o sărbătoare mare ortodoxă, Sf . Dumitru, la împlinirea vârstei de 28 de ani îi urăm noi, fiul Ionuţ,mama Ilinca, fraţii , surorile, fam. Basalic şi socrii Lina şi Vasilică multă sănătate şi fericire lui Basalic Costică. La mulţi ani!!!!

PowerPoint Presentation:

DIMITRIE GRIGORE

PowerPoint Presentation:

Î n aceast ă zi minunat ă , noi îţ i dorim s ă - ţ i tr ă ie ş ti via ţ a a ş a î nc â t s ă- nu- ţ i par ă r ă u de niciun pas f ă cut, de niciun z â mbet d ă ruit ş i s ă- ai puterea s ă la ş i î n urm ă tot ceea ce te sup ă r ă , pentru a putea fi fericit ! E ş ti un suflet minunat ş i ne bucur ă m că eşti NA Ş UL nostru. LA MUL Ţ I ANI … Finii Norica şi Săndel Simion

PowerPoint Presentation:

Gheorghe Panaite

PowerPoint Presentation:

Şi anii trec şi clipele se tot scurg , privesc în urmă şi gândesc ... la tot ce a fost , la ce va fi ...şi cât de bun e Dumnezeu... E astăzi ziua mea , sunt fericit , a mai trecut un an din viaţa mea! Mulţi Ani... la toţi născuţi de ziua mea !

PowerPoint Presentation:

S ă ne tr ă ie ș ti cu numele bunic ă! Î n s ă n ă tate , fericire ș i bel ș ug , t u s ă ne fii exemplu ș i arbitru , m aestrul î n al î mplinir i i me ș te ș ug ,   să ne tr ă ie ș ti , bunic ă , ani mul ț i ș i buni , n orocul să - ț i dea gheș mereu , minuni , o rice dorin ță - ț i pui s ă se î mplineasc ă, i ar anii care trec s ă te î ntinereasc ă . LA MUL Ț I ANI! D in partea nepo ț ilor Florin și Mona pentru bunica noastr ă PINTILIE DUMITRA

PowerPoint Presentation:

De ziua ta a ş vrea ca luna s ă- nu coboare a ş a devreme ş i c â nd coboar ă ea s ă - ţ i aduc ă un cer senin ş i plin de stele... ş i prima stea ce -o s ă r ă sar ă a ş vrea s ă fie steaua ta ... tu s ă - i sur â zi ea s ă - ţ i spun ă : LA MUL Ţ I ANI din partea mea! Multa fericire ş i iubire ANDREEA DRU Ţ U!! Aceste ur ă ri vin din partea prietenei Gaby .

PowerPoint Presentation:

Fie ca ziua de azi să fie numai sărbătoare , fericirea să-ţi copleşească fiecare clipă a vieţii , veşnic să rămâi frumoasă , iubirea să dăinuie mereu în familia ta,iar tot ce-ţi doreşti să devină realitate . Aceste urări vin din partea copiilor Andra şi Doru şi mămaia Lina Nazare pentru Tăbăcilă Tiţa la împlinirea unei frumoase vârste .

PowerPoint Presentation:

Cu ocazia zilei de onomastică noi familia, fiicele şi soţia îţi dăruim o floare în buchetul vieţii. Fie ca Dumnezeu să-ţi dăruiască multă sănătate şi lumina credinţei în suflet. Toţi îngerii din cer să te ocrotească şi să te păzească de tot răul. La multi ani, multă sănătate şi iubire îţi dori m din toată inima. Soţia Margareta, fiicele Daniela şi Gabriela, ginerii şi nepoţii .

PowerPoint Presentation:

Din flori , din admira ţie şi din iubire , îţi adunăm un La Mulţi Ani noroc şi fericire. La Mulţi Ani Aceste urări vin din partea cumetrilor Ion şi Mariana Gologan

PowerPoint Presentation:

Diaconu Camelia

PowerPoint Presentation:

Din inim ă de mamă îţi doresc multă sănătate, multă credinţă în Dumnezeu, mult calm şi multă răbdare ca să poţi trece peste toate greutăţile vieţii. La mulţi ani fiica mea Camelia şi mulţumesc pentru respectul şi liniştea pe care mi-ai dăruit-o!

PowerPoint Presentation:

La mulţi ani mami! Te iubim foarte mult! Îţi dorim să fii sănătoasă, veselă şi zâmbitoare ca-ntotdeauna. Mamă dragă, ce-aşi putea, să-ţi urăm de ziua ta, Bucurie, sănătate, mult noroc şi spor în toate, Pace şi zile senine să ne poţi creşte pe noi Ai tăi copii zâmbitori.Te iubim foarte mult!!!!!! Aceste urări vin din partea soţului Dănuţ şi a copiilor Andra Renata şi Doru Denis.

PowerPoint Presentation:

Prietenia se sf â r ş e ș te c â nd tu nu mai î mpar ţ i , a ş a ca î mparte cu cine crezi ca îţ i este prieten . S ă iube ş ti f ă r ă condi ţ ii, s ă vorbe ş ti f ă r ă inten ţ ii, s ă d ă ruie ş ti f ă r ă motive, s ă ţ ii la cineva f ă r ă explica ţ ii, e inima adev ă ratei prietenii . Mult succes î n continuare ş i o via ţă plin ă de fericire , iubire ş i noroc . LA MUL Ţ I ANI, ANDREEA DRU Ţ U! Aceste ur ă ri vin din partea prietenei Alexandra.

PowerPoint Presentation:

S ă ai o zi pres ă rat ă cu z â mbete ș i în frumuse ț at ă de oamenii care țin la tine. Fie ca toate g â ndurile b un e s ă devin ă realitate , visele s ă se materializeze , prietenii adev ă ra ț i s ă r ămâ n ă mereu aproape , iar dragostea s ă fie cea pentru care merit ă s ă tr ă ie ș ti o via ță . Din partea părinţilor.

PowerPoint Presentation:

Îț i ur ă m ca ziua ta onomastic ă s ă - ț i aduc ă o raz ă de soare , s ă ai inima plin ă de speran ță , iar î n lume s ă g ă se ș ti numai fericire . Toat ă dragostea ș i un mare LA MUL Ț I ANI! Pentru draga noastr ă mam ă Dochi ț a. TE IUBIM MULT ș i îț i s ă rut ă m m â na î n aceast ă zi special ă , de Sf . Dumitru . F i icele Lioneta , Sofi ț a, Zoica , Gherghina ș i fiul Alec.

PowerPoint Presentation:

Chiar dac ă via ţ a nu e a ş a cum o dore ş ti , chiar dac ă cei pe care î i iube ş ti te sup ă r ă , iart ă ş i uit ă , z â mbe ş te ş i bucur ă - te al ă turi de noi care îţ i dorim ast ă zi : "La Mul ţ i Ani ", cele mai frumoase g â nduri de bine ş i s ă n ă tate . Aceste ur ă ri vin din partea prietenelor dragi Georgiana ş i Mati ş i sunt pentru scumpa lor   Andreea Dru ţ u  !

PowerPoint Presentation:

În această zi frumoasă de octombrie , scumpa noastră Balcanu Sevastriţa î mplineşte o frumoasă vârstă . Cu această ocazie, fiica Maria, ginerele Dănuţ şi nepoata Gabriela , îi urează multă sănătate şi o viaţă cât mai lungă . La Mulţi Ani !

PowerPoint Presentation:

P entru feti ţ a noastr ă Ioachim Victoria te iube ş te mami ş i tati, s ă- ne cre ş ti mare ş i frumoas ă ş i s ă avem numai bucurii din partea ta .Te iubim mult, mult de tot ! LA MUL Ţ I ANI!

PowerPoint Presentation:

Părinţii

PowerPoint Presentation:

FR ĂŢIORUL IULIAN

PowerPoint Presentation:

Cât de delicate sunt aripile fluturaşilor şi totuşi cât de departe pot zbura, aşa este şi inimio a ra ta copile, e sensibilă şi delicată dar dragostea ei te poate duce foarte sus. Ai ajuns la majorat acum dar în inimile noastre vei rămâne mereu aceeaşi fetiţă zglobie şi scumpă ca un fluturaş. De azi treci într-o nouă etapa a vieţi în care vei răspunde cu mintea, cu inima şi cu sufletul de tot ceea ce faci. Să fii sănătoasă, fericită şi să ai parte numai de bucuri i . La muţi ani ! Cu drag p ă rinţi i .

PowerPoint Presentation:

Mărioara Gherasim

PowerPoint Presentation:

B ucuria lumi i toat ă zi de zi î n u ş a s ă-ţ i bat ă bunul dumnezeu s ă-ţ i dea tot ce -ţ i dore ş ti ş i ai vrea . L a mul ţ i ani n ă nu ţă dragă , te iube ş te finu ţ a M aria A dina .

PowerPoint Presentation:

Via ţ a este ca o c ă l ă torie ş i ziua de na ş tere ne aminte ş te de lucrurile bune pe care le-am adunat î n zilele l ă sate î n urma noastr ă … O zi de na ş tere este un moment special pentru a face planuri noi , pentru a merge pe c ă r ă rile luminate de speran ţ ele noastre ş i de visele ce devin realitate . Îţ i dorim s ă ai o zi de na ş tere minunat ă ! La mul ţ i ani ! Aceste ur ă ri vin din partea prietenelor Ioana ş i Tan ţ a ş i sunt pentru scumpa lor Dru ţ u Andreea !

PowerPoint Presentation:

Decese şi comemorări

PowerPoint Presentation:

Binecuvântaţi părinţii şi-i iubiţi şi-i ajutaţi, chiar şi atunci când nu mai sunt, cu iubire şi cu lacrimi, nu uitaţi de al lor mormânt .

PowerPoint Presentation:

Toţi dorm în pământ, până când va trâmbiţa sfânta trâmbiţă, care va deştepta pe morţii cei din veac ca să-şi ia fiecare cele lucrate prin trup, ori bune, ori rele."

PowerPoint Presentation:

Macovei Tudori ța

PowerPoint Presentation:

Au trecut 2 ani de dor, triste ț e de c â nd te - a i stins dintre noi.Te-ai stins puţin câte puţin, sub privirile noastre neputincioase, plecând prea devreme dintre noi. Te-am iubit prea mult şi te-am pierdut. Azi nu mai eşti unde erai, dar vei fi întotdeauna în sufletele noastre. Dumnezeu să te odihnească în pace şi linişte. Familia Istrate.

PowerPoint Presentation:

Dumitrache Dumitru

PowerPoint Presentation:

Tataie ast ă zi de ziua ta de Sf.Dumitru î n loc s ă îț i spunem L a mul ț i ani !!! Îț i aprindem o l um â nare la morm â nt. Plec â nd dintre noi f ă r ă s ă ne spui o vorb ă, te - am iubit preamult ș i te - am p i erdut , ne este dor tare de tine tataie . Dumnezeu s ă te odihneasc ă î n pace. Din partea fiilor , nepo ț ilor , nurorilor ș i a ginerelui .

PowerPoint Presentation:

Dumitru Pintilie Decedat 5 decembrie 2012

PowerPoint Presentation:

Dumnezeu s ă- te odihnească în pace, tat ă " !! Nu mai avem cuvinte, nu exist ă ... p entru ceea ce sim ț im, p entru amintirile ce ne r ă scolesc , p en tru g â ndurile care dor ! Vei fi mereu î n sufletele noaste ș i te vom purta  î n g â nduri...mereu, a ș a cum tu, cum pu ț ini al ț ii o f ă ceau...aveai mereu un g â nd ș i p entru noi !! Fie ca Bunul Dumnezeu s ă aib ă grij ă de sufletul tă u i s ă ne dea putere nou ă celor r ă ma ș i s ă duc ă aceasta de nedescris durere !!  Copiii

PowerPoint Presentation:

Au trecut aproape 2 ani de dor, tristeţe şi durere, iar eu îţi simt lipsa tot mai mult. E greu să-ţi exprimi în cuvinte durerea când peste cele mai frumoase clipe ale vieţii se lasă tristă şi grea tăcerea. Îţi voi păstra mereu vie amintirea sufletului tău în inima mea. Îţi voi iubi mereu sufletul bun, blând şi nobil dragă soţule. Dumnezeu să-ţi odihnească sufletul alături de cei buni şi drepţi. Soţia

PowerPoint Presentation:

De c â nd tu scumpul nostru so ț , tat ă și bunic ai plecat dintre noi ș i ai l ă sat mult ă durere î n inimile no a stre noi î n loc s ă-ț i spunem la mul ț i ani , îț i apri n dem o lum â nare . Familia .

PowerPoint Presentation:

ODIHNEŞTE –TE ÎN PACE , TAT Ă! PINTILIE VASILICĂ

PowerPoint Presentation:

Trecerea timpului nu aduce uitarea , adânceşte şi mai mult dorul , suferinţa şi durerea din sufletele noastre , acum la împlinirea a 4 ani , de la despărţirea de iubitul nostru tată . Timpul nu va şterge niciodată durerea şi lacrimile din sufletele noastre.Au trecut 4 ani de când sufletul minunat al celui care a fost tată , socru şi bunic iubitor , s-a înălţat la ceruri . Dragostea lui ne-a ocrotit viaţa , iar mâinile lui au trudit pentru noi . Veşnic vom fi recunoscători pentru grija cu care ne-a înconjurat . Ne rugăm bunului Dumnezeu să-i mângâie sufletul bun şi să-i dăruiască viaţă veşnică în Împărăţia Sa. Familia

PowerPoint Presentation:

Nu exist ă mângâiere pentru moartea mamei, doar ÎNVIERE. TUDORIŢA MACOVEI Înlăcrimată şi tăcută fără să ţii de nimeni seamă Pe o cale sfântă nevăzută Te- ai dus şi n-o să mai vii mamă În casă candela-i aprinsă Iar Maica Domnului veghează Căci a rămas icoana trează La rugăciunea ta nestinsă FAMILIA Silvia și Vasile Macovei

PowerPoint Presentation:

ODIHNEŞTE –TE ÎN PACE, MAMĂ ! TUDORIŢA MACOVEI “Nu pl â nge ţ i lipsa mea , v orbi ţ i -mi î n continuare Eu v ă iubesc din cer , aş a cum v-am iubit ş i pe p ă m â nt ”

PowerPoint Presentation:

Trec zilele încet, te c aut, nu te gă sesc decât în inim a mea îndurerat ă , îmi aduc am inte de chipul tău cel drag ș i blând cu care ne înconjurai . Priv esc cu ochii în lacrimi ţărâna ce te apasă, o floare, o lumânare, o rugăciune şi multe lacrimi, asta este tot ce îţi p ot oferi la tristul tău mormânt. Mă rog la bunul Dumnezeu să-ţi odihnească sufletul bun şi iubitor în Împărăţia Sa. În veci nemângâ iată, SOŢIA

PowerPoint Presentation:

, dragă soţ ule , dragă t a t ă BUSUIOC IFTIMIE

PowerPoint Presentation:

Nimic nu este mai dureros în viaţă ca despărţirea de o fiinţă dragă. Timpul trece dar durerea din sufletele noastre şi lacrimile din ochii noştri au rămas ace leaşi. Chipul t ău blând a rămas şi va rămâne veşnic în inimile noastre. Te-ai retras liniştit aşa cum ai trăit în lumea celor buni şi drepţi. Azi nu mai eşti unde erai, dar vei rămâne întotdeauna în inimile noastre . Copiii

PowerPoint Presentation:

DUMITRU BULEANDRĂ

PowerPoint Presentation:

Cel care a fost DUMITRU BULEANDRĂ S-a trudit, a crescut 6 fiice şi 3 feciori . De mult s-a întâmplat, într-o călătorie lungă ai plecat, ziua numelui s-a apropiat, cu toţii te vom pomeni, până cînd ne vom întâlni. Ne rugăm Sfântului Dimitrie izvor de mir, să reverse o picătură pentru fiice şi feciori, gineri şi nurori , nepoate şi nepoţi, iar noi să fim mai buni, mai drepţi şi mai înţelepţi. Dumnezeu să te ierte !Familia

PowerPoint Presentation:

Se-mplinesc 29 de ani de când scumpul şi iubitul nostru frate Popa C. Iancu a plecat dintre noi lăsând un gol şi o durere imensă în sufletele noastre . Dumnezeu să te ierte şi să te odihnească în pace. Nu te vom uita niciodată. Surorile Fănica, Petrela, Mitriţa, cumnaţii şi nepoţii.

PowerPoint Presentation:

MITREA BULEANDRĂ Fiicele şi ginerii Binecuvântaţi părinţii şi-i iubiţi şi-i ajutaţi, chiar şi atunci când nu mai sunt, cu iubire şi cu lacrimi, nu uitaţi de al lor mormânt .

PowerPoint Presentation:

Un gând sfânt pornit dintr-o credinţă dreaptă este acela de a face parastas pentru cei morţi, ca în urma acestor pomeni Dumnezeu să se milostivească de sufletele celor pomeniţi şi să-i scoată din osânda iadului sau dacă sunt în Rai, să le dea multă lumină. În loc de La mulţi ani de SF. DUMITRU îţi spunem Dumnezeu să te ierte tată ! Cu durere, familia Aurica şi Bercea Enache.

PowerPoint Presentation:

Fuică D u mitrache 1951-2014

PowerPoint Presentation:

Tristă și dureroasă este despărțirea de tine. Tu ai fost sufletul nostru, raza ce ne-a luminat calea în zilele întunecate, tu ne-ai îmbrățișat cu dragostea ta în fiecare zi și ne-ai ocrotit de griji și nevoi. Noi azi îț i vom spune dumnezeu s ă te ierte cu inimile frânte de durere, însă amintirea și dragostea ta nelimitată ne însoț ește mereu. Odihne ș te-te î n pace, tată și bunic drag!

PowerPoint Presentation:

Doare .... doare atunci c â nd persoanele dragi nu mai pot fi al ă turi de noi ... stau cuib ă ri ț i doar î n inimile noastre , iar noi î ncerc ă m dispera ț i s ă - i scoatem de acolo pentru ai str â nge m ă car o clip ă î n bra ț e.... Nu te vom uita niciodat ă! Sincere condolean ţ e! FAMILIA...

PowerPoint Presentation:

Fiecare suflet călător prin lume e ste carte şi floare este carte cu pagini albe ce aşteaptă a fi scrise . Ş i -n drumul necunoscut al vieţii , Filele se scriu rând pe rând , una cât e una . Uneori cu litere însângerate de suferinţă amară , alteori cu lacrimi şi râsete de veselie . Şi -n ciclul acesta ritmic , negrăbit , Viaţa se îndreaptă către eternitate , Necruţătoare şi de neoprit …