Valmarenii 22 octombrie 2014 fb

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

VĂLMĂRENII TV TV VĂLMĂRENII

PowerPoint Presentation:

Telefoane utile Primar : 0236.863.444; 0726.710.231 Viceprimar : 07 2 4.630.944 Chihaia Mihai :0751066360*APĂ Poli ţ ie : 0236.863.401 Secretar : 0236.863.400 telefon ş i fax Fax 0336402432 E-mail [email protected] [email protected]

PowerPoint Presentation:

VIRGIL FLORIN DOCA V ĂLMĂREANU Cu toată dragostea - La Mulţi Ani!

PowerPoint Presentation:

Luni 20 octombrie 5 / 19 Marţi 21 octombrie 10/20 Miercuri 22 octombrie 11/19 Joi 23 octombrie 8/16 Vineri 24 octombrie 0/10 S âmbătă 25 octombrie -1/2 VREMEA LA VALEA MĂRULUI

PowerPoint Presentation:

LA Mulţi Ani Vălmăreni

PowerPoint Presentation:

Să avem parte de o Toamn ă însorită şi BOGATĂ în Roade și în ploi calde!

PowerPoint Presentation:

LA MUL Ţ I ANI ! 22-23 octombrie

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani ! 22 Octombrie

PowerPoint Presentation:

Caşu Costel

PowerPoint Presentation:

Todoruţ Nicuşor

PowerPoint Presentation:

Busuioc Florin

PowerPoint Presentation:

Buhoci Tudorache

PowerPoint Presentation:

Sîrghe Ştefan

PowerPoint Presentation:

Buleandră Gigel

PowerPoint Presentation:

Bejan Lenuţa

PowerPoint Presentation:

Pîrlica Nataliţa

PowerPoint Presentation:

Doca Ionel

PowerPoint Presentation:

Stoica Geanina

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani ! 23 Octombrie

PowerPoint Presentation:

Cristea Vasile

PowerPoint Presentation:

Bercea Sorinel

PowerPoint Presentation:

Tiron Lucica

PowerPoint Presentation:

Basalic Eugenia

PowerPoint Presentation:

Tudor Aniţa

PowerPoint Presentation:

Florea Florin

:

Cu toată dragostea pentru vălmărenii şi mîndreştenii născuţi în aceste zile ! Primar , V irgil Doca

PowerPoint Presentation:

Zile frumoase şi fericire Bejan Lenu ța

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani Stoica Geanina

PowerPoint Presentation:

Felicit ări

PowerPoint Presentation:

S cumpa mea m ă mic ă , socric ă ș i bunic ă noi îț i ur ă m un sincer ș i c ă lduros L a mul ț i ani , mult ă , mult ă s ă n ă tate ș i spor î n toate , fie ca bunul Dumne zeu s ă v ă ț in ă -n via ță mul ț i ani s ă n ă to ș i ș i mereu frumo ș i . Z iua de 22 octombr i e a fost , este ș i va fi mereu o zi special ă, ziua m ă mic i i mele . L a mul ț i ani iubita mea mamic ă îț i ureaz ă f i ica , ginerele ș i cu mult ă stim ă ș i respect nepo ț eii . T e pup ă m dulce .

PowerPoint Presentation:

Inimioare , flutura ș i , Z â mbete de î ngera ș i , T randafiri catifela ț i , B aft ă -n via ță , bucurii .. N umai asta - ț i pot dori Să a i noroc ș i fericire , Să ai parte de iubire S ă faci tot ce îț i dore ș ti S ă iube ș ti ș i s ă tr ă ie ș ti . Să fii bucuros î n via ță , S ă ai z â mbete pe fa ță , La Multi Ani !!!!! De la surioara ta, care te iubește

PowerPoint Presentation:

E ziua mamei mele , Î n jur sunt multe flori Î i simt aici bl â nde ț ea Ca de at â tea ori . Vreau s ă î i ofer o floare S ă semene cu ea Dar nici o floare î n lume Nu e la fel ca mama mea. De ziua ta , noi fericire îț i dorim ș i multa s ă n ă tate LA MUL Ț I ANI , MAM Ă .

PowerPoint Presentation:

Să creşti mare şi cuminte , mulţi ani de acum–nainte , să ai parte de iubire, sănătate , fericire, de tot ce-i mai bun pe lume , bucurii şi gânduri bune, s-ajungi la 100 de ani. Mult noroc şi La Mulţi Ani ! Aceste urări sunt pentru Florin Busuioc ş i vin din partea părinţilor care te iubesc mult .

PowerPoint Presentation:

La mul ț i , mul ț i ani frumo ș i ș i s ă n ă to ș i, Ștefan ! S ă ai parte î n via ță de tot ceea ce e frumos ș i bun ! Colegii din clasa pregătitoare A

PowerPoint Presentation:

La aniversarea ta îț i dorim ca s ă n ă tatea s ă fie tot timpul î mpreun ă cu tine, fericirea s ă te î nso ț easc ă la fiecare pas, dragostea s ă - ț i fie î n permanen ță la î ndem â n ă iar norocul s ă te a ș tepte mereu la fiecare col ț . A ceste g â nduri bune sunt fiica noastr ă Vasilica Busuioc LA MUL Ț I ANI !

PowerPoint Presentation:

O via ţă plină de bucurii şi tot ce ai propus să-ţi împlinească după sufletul mare şi gingaş pe care îl ai, îţi doresc ţie dragă Florin Busuioc Naşii tăi Costel Silviu Maria şi Marcu Balcan La Mulţi Ani !

PowerPoint Presentation:

Fie ca ziua de azi s ă fie cea mai fericit ă zi din via ţ a ta. Ş i fie ca ziua de m â ine s ă fie ş i mai fericit ă dec â t cea de azi ş i toat ă via ţ a s ă îţ i fie o fericire. La mul ţ i ani al ă turi de cei dragi. C u drag finii !

PowerPoint Presentation:

Ast ă zi e o zi î n care e o mare s ă rb ă toare. La mul ț i ani ș i Fericire, s ă n ă tate, bucurie. Îț i doresc din inima cele mai frumoase flori la care mai pune o floare î n buchetul vie ți i. La mul ț i ani , bunica ! Cu drag , PETRU !

PowerPoint Presentation:

Un z â mbet s ă - ț i cad ă pe ploape , iubirea fericirea s ă - ț i fie aproape ...un vis frumos ca al unei pove ș ti ..a ș a s ă fie via ț a pe care o tr ă ie ș ti . LA MUL Ț I ANI ! Dragul nostru Ștefan Mami și tati

PowerPoint Presentation:

Îț i mul ț umesc c ă ai dat via ță minunii de l â ng ă mine ș i ai schimbat sensul cuv â ntului soacr ă , aleg â ndu -ma cu î nc ă o mam ă . Îț i mul ț umesc pentru toate clipele î n care m- ai sprijinit , î ncurajat ș i mi- ai ar ă tat c ă e ș ti m â ndr ă de mine. La mul ț i ani , binecuv â nta ț i cu mul tă s ă n ă tate , î mpliniri ș i multe , multe bucurii ș i pentru cea mai minun a t ă mam ă soacr ă .

PowerPoint Presentation:

Î n aceast ă zi minunat ă , noi îţ i dorim s ă - ţ i tr ă ie ş ti via ţ a a ş a î nc â t s ă- nu- ţ i par ă r ă u de niciun pas f ă cut, de niciun z â mbet d ă ruit ş i s ă- ai puterea s ă la ş i î n urm ă tot ceea ce te sup ă r ă , pentru a putea fi fericit ! E ş ti un suflet minunat ş i ne bucur ă m că eşti tatăl nostru. LA MUL Ţ I …soţia şi copiii

PowerPoint Presentation:

Vorbe dulci sunt uşor de spus, lucruri drăguţe sunt uşor de cumpărat, dar oameni de treabă sunt greu de găsit. La mul ţ i ani pentru un suflet bl â nd ş i o perso a na special ă ,Tudor Ani ţ a , cu mult ă dragoste ş i respect N i coleta, Ionu ţ , Adelina ş i Denis.

PowerPoint Presentation:

Din mici crenguţe de cristal Din flori şi din iubire Ţi-am împletit un “ La Mul ţi Ani ” Noroc , bucurii şi fericire. Bunicii îți doresc din inimă o copilărie fericită, multe bucurii şi succese la şcoală nepotului Florin Busuioc La Mulţi Ani !

PowerPoint Presentation:

La aniversarea ta î ţ i doresc ca s ă n ă tatea s ă fie tot timpul î mpreuna cu tine, fericirea s ă te î nsoțeasc ă la fiecare pas, dragostea s ă - ţ i fie î n permanen ţă la î ndem â n ă iar norocul s ă- te a ş tepte la fiecare col ţ . La Mul ţ i Ani !

PowerPoint Presentation:

O zi plin ă de bucurii , îț i dorim drag ă mam ă . Îț i mul ț umim din suflet , pentru via ț a ce ne- ai daruit ș i f ă r ă tine via ț a nu ar avea sens. Eș ti icoana sf â nt ă a sufletu lui meu , iar din dep ă rtatele z ă ri îț i dore s c L a mul ț i ani mam ă ș i D umnezeu s ă - ț i dea s ă n ă tate ș i multe bucurii . L a mul ț i ani , mama !

PowerPoint Presentation:

Decese şi comemorări

PowerPoint Presentation:

Toţi dorm în pământ, până când va trâmbiţa sfânta trâmbiţă, care va deştepta pe morţii cei din veac ca să-şi ia fiecare cele lucrate prin trup, ori bune, ori rele."