Valmarenii 4 octombrie 2014

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

VĂLMĂRENII TV TV VĂLMĂRENII

PowerPoint Presentation:

Telefoane utile Primar : 0236.863.444; 0726.710.231 Viceprimar : 07 2 4.630.944 Chihaia Mihai :0751066360*APĂ Poli ţ ie : 0236.863.401 Secretar : 0236.863.400 telefon ş i fax Fax 0336402432 E-mail [email protected] [email protected]

PowerPoint Presentation:

VIRGIL FLORIN DOCA V ĂLMĂREANU Cu toată dragostea - La Mulţi Ani!

PowerPoint Presentation:

Luni 6 octombrie 7 /1 9 Marţi 7 octombrie 8/ 17 Miercuri 8 octombrie 8/ 16 Joi 2 octombrie 9/15 Vineri 3 octombrie 8/16 S âmbătă 4 octombrie 4/1 7 VREMEA LA VALEA MĂRULUI

PowerPoint Presentation:

LA Mulţi Ani Vălmăreni

PowerPoint Presentation:

Să avem parte de UN AN LINI Ş TIT , însorit şi BOGAT în ploi calde

PowerPoint Presentation:

LA MUL Ţ I ANI ! 4 -5 octombrie

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani ! 4 Octombrie

PowerPoint Presentation:

Munteanu Ştefănache

PowerPoint Presentation:

Florea Gina Daniela

PowerPoint Presentation:

Doca Mihaela

PowerPoint Presentation:

Doca Săndel

PowerPoint Presentation:

Buleandră Nicoleta

PowerPoint Presentation:

Petcu Neculai

PowerPoint Presentation:

Florea Sofia

PowerPoint Presentation:

Cojocaru Lisaveta

PowerPoint Presentation:

Tiron Petrache

PowerPoint Presentation:

Bejan Paul

PowerPoint Presentation:

Sîrbu Anica

PowerPoint Presentation:

Anghelina Ioana

PowerPoint Presentation:

[email protected] Pecheanu Marius

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani ! 5 octombrie

PowerPoint Presentation:

Doca Gh.Sandu

PowerPoint Presentation:

Florea Teodor Mirel

PowerPoint Presentation:

Bechea Aurica

PowerPoint Presentation:

Munteanu Mihaela

PowerPoint Presentation:

Luca Fănel

PowerPoint Presentation:

Cojocaru Anicuţa

PowerPoint Presentation:

Petcu Claudiu

PowerPoint Presentation:

Butunoi Culiţă

PowerPoint Presentation:

Şuşnea Gavrilă

PowerPoint Presentation:

Pîrlica Ioana

PowerPoint Presentation:

Ilie Năstase

PowerPoint Presentation:

Fuică Dare

PowerPoint Presentation:

Brânzei Jan Titu

:

Cu toată dragostea pentru vălmărenii şi mîndreştenii născuţi în aceste zile ! Primar , V irgil Doca

PowerPoint Presentation:

Zile frumoase şi fericire Buleandr ă Nicoleta

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani Sîrbu Anica

PowerPoint Presentation:

Felicit ări

PowerPoint Presentation:

S ă te bucuri de tot ce este mai frumos în viaţă, la împlinirea unei frumoase vârste . La Mul ţ i Ani ! Florea Gina Daniela cele mai frumoase g â nduri de bine ş i s ă n ă tate Surorilor Ionica, Gina şi Iuliana , te îmbrăţişează cu toate florile din lume. Te iubim mult !

PowerPoint Presentation:

Multă sănătate , fericire şi multă credinţă în dumnezeu alături de partenera iubită , să ai parte de bucurii iar necazurile şi supărările să le dai la spate . La mulţi ani fiule cu suflet cald şi bun, îţi urează mama ta , Georgeta Marin

PowerPoint Presentation:

O zi frumoasă de toamnă , e ziua ta şi mai adaugi o crizantemă în buchetul vieţii . La Mul ţ i Ani ! Florea Gina Daniela Să fii sănătoasă , fericită , să iubeşti , să fii iubită de cei dragi ţie. Te iubim mult . Părinţii Paulina şi Marin Bercea

PowerPoint Presentation:

Când încă o petală din anii tăi frumoşi s-a scuturat alene, vibrând armonios, priveşte cu mândrie, gândind neîncetat la restul de petale ce nu s-au scuturat. LA MUL Ţ I ANI . ŞUŞNEA GAVRILĂ !

PowerPoint Presentation:

La mul ț i ani cu ocazia î mpliniri i unei frumoase v â rste , mult ă s ă n ă tate fericire ș i bucurii  . Din partea fi i cei , nepoatei ș i a ginerelui din Anglia .

PowerPoint Presentation:

Vasile Rapotan

PowerPoint Presentation:

Din ad â ncul sufletelor noastre îţ i dorim ca anii ce se scurg s ă treac ă precum razele soarelui m â ng â ie o trestie umed ă ş i b ă tut ă de v â nt , precum iubirea alin ă sufletele suferinde . S ă fii fericit ş i mereu î nso ţ it de cei care merit ă s ă te iubeasc ă . La mul ţ i ani ! D in partea părinților și a socrilor !!!

PowerPoint Presentation:

Munteanu Mihaela

PowerPoint Presentation:

Fie ca trecerea timpului s ă nu ş tearg ă z â mbetul t ă u frumos, ci s ă - ţ i dea puterea de a trece cu optimism peste î ncerc ă rile vie ţi i . Un sincer la mul ţ i ani îţ i dorim din inim ă , te iubim scump a no astră Mihaela … Aceste ur ă ri vin din partea mamei , a fiicei şi a fratelui

PowerPoint Presentation:

Cojocaru Anic uţa

PowerPoint Presentation:

La mulţi ani mamă , cu ocazia împlinirea frumoasei vârste de 72 de ani , noi îţi dorim multă sănătate şi te vrem mereu lângă noi . Aceste urări vii din partea fiicei Diana şi a ginerelui Toader . La mulţi ani !

PowerPoint Presentation:

S ă te bucuri de tot ce este mai frumos în viaţă, la împlinirea vârstei de 2 1 ani! La Mul ţ i Ani ! Florea Teodor Mirel cele mai frumoase g â nduri de bine ş i s ă n ă tate Părinţii , fratele şi mamaia Te iubim mult !

PowerPoint Presentation:

Ai mai urcat o treapt ă pe scara vie ţ ii ş i îţ i dorim s ă urci î n continuare c â t mai multe , î nso ţ ite de ur ă rile noastre de s ă n ă tate , bucurie sufleteasc ă ş i numai î mpliniri . La multi ani t ă ticule aceste ur ă ri sunt p en t ru Su ş nea Gavrila .

PowerPoint Presentation:

Decese şi comemorări

PowerPoint Presentation:

Toţi dorm în pământ, până când va trâmbiţa sfânta trâmbiţă, care va deştepta pe morţii cei din veac ca să-şi ia fiecare cele lucrate prin trup, ori bune, ori rele."

PowerPoint Presentation:

Popovici N ăstase 2 ani de la deces

PowerPoint Presentation:

S-au scurs 2 ani de c â nd scumpul nostru p ă rinte a trecut î n nefiin ță . A luptat din r ă sputeri cu via ț a, a luptat ș i a pierdut . S-a stins cu ochii î nlacrima ț i ș i privirile pline de dezn ă dejde ș i durere . A lasat î n urma lui un gol imens . Singurul loc, de unde nu î l poate lua nimeni este inima noastr ă ș i unde va r ă m â ne ve ș nic . Dumnezeu s ă -l odihneasc ă î n pace!. Tudorel , Gianina ș i nepo ț ica Sara. Nu te vom uita niciodata !!!

PowerPoint Presentation:

De Oamenii dragi Nu ne poate des părți nici măcar granița dintre Cer și Pământ! O lumânare aprinsă și dorul din suflet pentru cel ce ne priviște dintre îngeri .

PowerPoint Presentation:

Cu 7 ani în urmă u n suflet minunat şi plin de dragoste s-a înălţat la cer, departe de noi, dar mai aproape de Dumnezeu, lăsând în urmă singurătate şi tristeţe. Cu imensă durere în suflete ne -am despărţi t atunci de iubitul nostru Neculai Munteanu Dar a mintirea l ui o p ăs t răm în inimile noastre cu duioşie, iar candela recunoştinţei va arde mereu. Săftica și Clement Munteanu

PowerPoint Presentation:

Munteanu Neculai 7 ani de la deces

PowerPoint Presentation:

Tristă și dureroasă este despărțirea de tine. Tu ai fost sufletul nostru, raza ce ne-a luminat calea în zilele întunecate, tu ne-ai îmbrățișat cu dragostea ta în fiecare zi și ne-ai ocrotit de griji și nevoi. Noi azi îț i vom spune dumnezeu s ă te ierte cu inimile frânte de durere, însă amintirea și dragostea ta nelimitată ne va însoți mereu. Dumnezeu să te odihnească în pace. Odihne ș te-te î n pace, bunic drag! Nepotul Ștefan Munteanu

PowerPoint Presentation:

Băţroş Dănuţ 2 ani de la deces

PowerPoint Presentation:

Cuvintele nu pot spune … lacrimile curg , întrebarea nemiloasă repetată fără oprire … De ce ? ... De ce , s-a întâmplat să fie aşa ? Ştim că sufletul lui Dănuţ a găsit cu u ş urin ţă   poarta c ă tre cele ve ş nice , acolo unde , îşi va î mp ă rt ăş i sufletul din LACRIMILE c elor pe care i -a bucurat , Şi astăzi după 2 ani … Toţi plâng cutremuraţi . Sincere condoleanţe familiei. Primar Virgil Doca

PowerPoint Presentation:

Popovici Năstase

PowerPoint Presentation:

Un suflet mare, un OM, ce nu î l mai ave m a lă turi , câ t suntem efemeri pe aceast ă lume . Ş i dac ă noi , aici r ă ma ş i cu durerea , nu îl vom uita , îl rug ă m pe nea Năstase Popovici , plecat mult prea cur â nd dintre noi , s ă nu ne uite , acolo sus , p rintre î ngeri , unde Dumnezeu l-a primi t parc ă a ş tept â nd î nc ă un suflet bun. Primar Virgil Doca

PowerPoint Presentation:

Cuvintele noastre sărace sunt... Cum să dai glas sufletului înecat în lacrimi? Cum să descrii tristeţea , când inima plânge ...cum să vorbeşti printre lacrimi , cum să răspunzi întrebării cumplite ... De ce, Doamne ? De ce f iul nostru D ănuţ ? Ne este greu , inimile sfâşiate sunt , fără a avea puterea , să acceptăm aceasta realitate. Părinţii

PowerPoint Presentation:

Ai plecat dintre noi l ăsând doar lacrimi şi durere , un gol imens şi multă suferinţă . Vei rămâne mereu în inimile noastre acelaşi suflet bun şi zâmbitor . Dumnezeu să te odihnească în pace ! Tudoriţa, Dorel , Carmen, Alexandrina şi nepoţii .

PowerPoint Presentation:

Popovici N ăstase

PowerPoint Presentation:

Trist , nespus de trist , când tatăl pleacă fără întoarcere. Astăzi la doi ani de la plecarea în lumea de dincolo tatăl nostru, Năstase Popovici ne –a părăsit, lăsând în urmă, multă durere şi suferinţă . Soţia, copiii , nepoţii şi strănepoţii