Valmarenii 3 octombrie 2013

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

VĂLMĂRENII

PowerPoint Presentation:

VĂLMĂRENII TV TV VĂLMĂRENII

PowerPoint Presentation:

Telefoane utile Primar : 0236.863.444; 0726.710.231 Viceprimar : 07 2 4.630.944 Chihaia Mihai :0751066360*APĂ Şerbu Ioan:0724974403*Electrician Poli ţ ie : 0236.863.401 Secretar : 0236.863.400 telefon ş i fax Fax 0336402432 E-mail [email protected] [email protected]

PowerPoint Presentation:

VIRGIL FLORIN DOCA V ĂLMĂREANU Cu toată dragostea - La Mulţi Ani!

PowerPoint Presentation:

Luni 29 sept 1 0/13 Marţi 30 sept 8 / 11 Miercuri 1 oct 5/10 Joi 2 oct 5 / 9 Vineri 3 oct 6 / 9 Sâmbătă 28 sept 3/14 VREMEA LA VALEA MĂRULUI

PowerPoint Presentation:

LA Mulţi Ani Vălmăreni

PowerPoint Presentation:

Să avem parte de o TOAMN Ă lungă şi bogată în roade! Florin Virgil Doca Vălmăreanu Primarul vă urează o zi minunată!

PowerPoint Presentation:

LA MUL Ţ I ANI ! 3- 4 octombrie

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani ! 3 Octombrie

PowerPoint Presentation:

Şalariu Ioana

PowerPoint Presentation:

Doca Eleonora

PowerPoint Presentation:

Florea Maricica

PowerPoint Presentation:

Pintilie Aniţa

PowerPoint Presentation:

Doca Ionică

PowerPoint Presentation:

Fuică Lucică

PowerPoint Presentation:

Lupu Ioana

PowerPoint Presentation:

Bîdea Dumitra

PowerPoint Presentation:

Bîdea Gabriel

PowerPoint Presentation:

Niamţu Livia

PowerPoint Presentation:

Doca Panaite

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani ! 4 Octombrie

PowerPoint Presentation:

Munteanu Ştefănache

PowerPoint Presentation:

Florea Gina Daniela

PowerPoint Presentation:

Doca Mihaela

PowerPoint Presentation:

Doca Săndel

PowerPoint Presentation:

Buleandră Nicoleta

PowerPoint Presentation:

Petcu Neculai

PowerPoint Presentation:

Florea Sofia

PowerPoint Presentation:

Cojocaru Lisaveta

PowerPoint Presentation:

Pîrlica Paraschiva

PowerPoint Presentation:

Tiron Petrache

PowerPoint Presentation:

Bejan Paul

PowerPoint Presentation:

Sîrbu Anica

PowerPoint Presentation:

Anghelina Ioana

PowerPoint Presentation:

[email protected] Pecheanu Marius

PowerPoint Presentation:

O săptămână liniştită vălmărenilor şi mîndreştenilor !

:

Cu toată dragostea pentru vălmărenii şi mîndreştenii născuţi în aceste zile ! Primar , V irgil Doca

PowerPoint Presentation:

Zile frumoase şi fericire Doca Leonora Ioana

PowerPoint Presentation:

La Mulţi An i Florea Maricica

PowerPoint Presentation:

Felicit ări

PowerPoint Presentation:

La Mul ţ i Ani, cu ocazia anivers ă rii, mult ă s ă n ă tate ş i bucurie. S ă fii fericit ă , dar ş i s ă faci ferici ţ i pe al ţ ii. S ă fii iubit ă , dar ş i s ă r ă sp â nde ş ti iubire î n jurul t ă u. S ă- ai parte de tot ce e frumos î n lumea asta ş i toate visele s ă -ţ i se î mpli nească . Ur ă rile sunt din partea cumetrilor Enu ţă ş i Daniela, a lui Alina ş i a lui Costache ş i Vasilica. La mul ţ i ani !!!!

PowerPoint Presentation:

S ă te bucuri de tot ce este mai frumos în viaţă, la împlinirea unei frumoase vârste . La Mul ţ i Ani ! Florea Gina Daniela cele mai frumoase g â nduri de bine ş i s ă n ă tate Surorilor Ionica, Gina şi Iuliana Tina ş i Grigore , te îmbrăţişează cu toate florile din lume. Te iubim mult !

PowerPoint Presentation:

Florea Gina Daniela

PowerPoint Presentation:

Cu ocazia împlinirii unei frumoase vârste îţi dorim multă sănătate şi Dumnezeu să aibă grijă de tine pe unde mergi şi orice ai face. Vii veselă şi mereu cu zâmbetul pe faţă şi nu lăsa capul plecat în faţa nimănui indiferent de situaţie . La mulţi ani cu sănătate Doca Eleonora -Ioana Din partea finuţei Alina , Diana şi Vasilică

PowerPoint Presentation:

Când încă o petală din anii tăi frumoşi s-a scuturat alene, vibrând armonios, priveşte cu mândrie, gândind neîncetat la restul de petale ce nu s-au scuturat. LA MUL Ț I ANI MAMA!!!Te iubim

PowerPoint Presentation:

O zi frumoasă de toamnă , e ziua ta şi mai adaugi o crizantemă în buchetul vieţii . La Mul ţ i Ani ! Florea Gina Daniela Să fii sănătoasă , fericită , să iubeşti , să fii iubită de cei dragi ţie. Te iubim mult . Părinţii Paulina şi Marin Bercea

PowerPoint Presentation:

La mu ţ i ani cu ocazia î mplinir ii a 57 de ani din partea nepoatei a fiicei ş i ginerelui

PowerPoint Presentation:

Primeşte de ziua ta, toate florile din lume, Daniela dragă!

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani, Daniela

PowerPoint Presentation:

11:21 Să-ţi dea Domnul sănătate , judecată înţeleaptă,viaţă lungă pământească,ce doreşti Să se-mplinească! Aceste urări sunt din partea familiei Sîrghe şi a soţiei pentru Doca Ionică, cu ocazia împlinirii unei frumoase vârste. La Mulţi Ani!!!!

PowerPoint Presentation:

Decese şi comemorări

PowerPoint Presentation:

Băţroş Dănuţ

PowerPoint Presentation:

Cuvintele nu pot spune … lacrimile curg , întrebarea nemiloasă repetată fără oprire … De ce ? ...De ce , s-a întâmplat să fie aşa ? Ştim că sufletul lui Dănuţ a găsit cu u ş urin ţă   poarta c ă tre cele ve ş nice , acolo unde , îşi va î mp ă rt ăş i sufletul din LACRIMILE c elor pe care i -a bucurat , Şi astăzi după un an … Toţi plâng cutremuraţi . Sincere condoleanţe familiei. Primar Virgil Doca

PowerPoint Presentation:

O lum â nare aprins ă ,o rug ă ciune ş i un î nc ă rcat de emo ţ ie D UMN ZEU S Ă ÎI IERTE!! Pentru sufletele celor doi cons ă teni ai no ş tri trecu ţ i la cele ve ş nice î n mod at ât de brusc,de brutal... de nedrept !! Ş i î n special,p entru un drag prieten din tinere ţ e , ,p entru. D ă nu ţ .... suflet bun ş i prieten pe care pasiunea comun ă p entru fotbal i -au f ă cut pe el ş i pe Ion,so ţ ul meu ...s ă î mpart ă o frumoas ă prietenie !! N u sunt cuvinte care s ă descrie triste ţ ea,neputin ţ a ş i regretul care ne î ncearc ă la un an de la decesul lor ! Dumnezeu să-i odihnească!

PowerPoint Presentation:

Popovici Năstase

PowerPoint Presentation:

Un suflet mare, un OM, ce nu î l mai ave m a lă turi , câ t suntem efemeri pe aceast ă lume . Ş i dac ă noi , aici r ă ma ş i cu durerea , nu îl vom uita , îl rug ă m pe nea Năstase Popovici , plecat mult prea cur â nd dintre noi , s ă nu ne uite , acolo sus , p rintre î ngeri , unde Dumnezeu l-a primi t parc ă a ş tept â nd î nc ă un suflet bun. Primar Virgil Doca

PowerPoint Presentation:

Cum pot uita cuvintele, ce mi –au fost spuse, în nopţile copilăriei mele , pe prispa casei lui nea Năstase , în nopţile de vară sau de iarnă , aşteptând să înceapă filmul . Şi Doamne, cum pot uita , vorba blândă de la şcoală , elev fiind ...şi sfatul înţelept al omului cu părul alb? “ Io îs bătrân Florine şi vine vremea să mă duc ...da...parcă ... nu e bine ... Se strică lumea...Ai grijă întâi de tine ...că numai aşa poţi să ai grijă şi de noi !!! Se duc bătrânii rând pe rând , iar noi rămânem şi goi şi fără sfaturi înţelepte! Şi ajungem şi noi bătrâni dar niciodată , nu vom fi ca ei !

PowerPoint Presentation:

Un suflet mare, un OM, ce nu î l vom mai putea avea al ă turi , câ t suntem efemeri pe aceast ă lume . Ş i dac ă noi , aici r ă ma ş i cu durerea , nu îl vom uita , îl rug ă m pe nea Năstase Popovici , plecat mult prea cur â nd dintre noi , s ă nu ne uite , acolo sus , printre î ngeri , unde Dumnezeu îl va primi , parc ă a ş tept â nd î nc ă un suflet bun. S incere condolean ţ e familiei . Primar Virgil Doca

PowerPoint Presentation:

Bat clopote -n dunga de bronz a durerii c â nd drumul se- ncheie ş i timpul se fr â nge nu- i loc pentru dansuri , sunt suflete înecate în lacrimi , c â nd clopote le noastre bat î n dunga cea de s â nge ... Un clopot se sparge şi bate într-o dungă O candelă în cer se aprinde Un clopot se sparge , durerea o strigă Un de la moarte … Dănuţ …Năstase ... se cheamă

PowerPoint Presentation:

Bat clopote a moarte , b at clopote a jale s pun ându-ne că a trecut deja un an Bat clopote de ieri , vor bate încă ani vestindu-ne pe noi .... Bat clopotele în zori tărăgănat , la ceasuri de utrenii şi vălmărenii ştiu ... că ele bat în dungă , pentru voi ! Dănuţ Băţroş şi Năstase Popovici Florin Virgil Doca

PowerPoint Presentation:

D ănuţ Băţroş

PowerPoint Presentation:

Cutremurător tot plângem neîncetat iar somnul îl goneşte neputinţa , ai fost după Enache, ca un fiu Dănuţ şi ne –ai iubit şi te –am iubit şi te iubim plângând cu dor pustiitor . De ce te –ai dus Dănuţ , când trebuia ca să rămâi , Şi ne –ai lăsat pe noi bătrâni şi i-ai lăsat pe ai tăi copii ? Unchii Maricica şi Nicu Popa

PowerPoint Presentation:

Cuvintele noastre sărace sunt...Cum să dai glas sufletului înecat în lacrimi?Cum să descrii tristeţea , când inima plânge ...cum să vorbeşti printre lacrimi , cum să răspunzi întrebării cumplite ... De ce, Doamne ? De ce el ? …De ce ,fiul nostru D ănuţ ? Ne este greu , inimile sfâşiate sunt , fără a avea puterea , să acceptăm aceasta realitate. Părinţii

PowerPoint Presentation:

Ai plecat dintre noi l ăsând doar lacrimi şi durere , un gol imens şi multă suferinţă . Vei rămâne mereu în inimile noastre acelaşi suflet bun şi zâmbitor . Dumnezeu să te odihnească în pace ! Tudoriţa , Dorel ,Carmen , Alexandrina şi nepoţii .

PowerPoint Presentation:

Dumnezeu să –i ierte şi să odihnească în pace cele două suflete plecate dintre noi mult prea repede . Multă putere familiilor să treacă peste aceste dureri sufleteşti . Familia Sandu Gheorghe Juşcă

PowerPoint Presentation:

Popovici N ăstase

PowerPoint Presentation:

Nimic nu este mai dureros î n via ţă ca desp ă r ţ irea de o fiin ţă drag ă . Timpul trece,dar durerea din sufletele noastre ş i lacrimile din ochii no ş tri au r ă mas acelea ş i ca î n urm ă cu un an,c â nd a plecat la cele ve ş nice iubitul nostru tat ă , socru ş i bunic . Chipul lui bl â nd a r ă mas î n imaginea noastr ă . Dumnezeu s ă - i vegheze somnul de veci . . Tudorel , Geanina şi Sara Popovici

PowerPoint Presentation:

Popovici N ăstase

PowerPoint Presentation:

Trist , nespus de trist , când tatăl pleacă fără întoarcere. Astăzi la un an de la plecarea în lumea de dincolo tatăl nostru Năstase Popovici ,ne –a părăsit , lăsând în urmă ,multă durere şi suferinţă . Soţia , fiii , nepoţiii şi strănepoţii

PowerPoint Presentation:

Cu adâncă durere şi neputincioşi în faţa destinului anunţăm că a trecut un an de când o inimă bună a încetat să mai bată, un suflet cald s-a ridicat la Cer , lăsând în urmă un gol imens . Recunoştinţă veşnică celui care a fost Soţ , tată , bunic şi străbunic Năstase Popovici Strănepoţii , nepoţii , copiii şi soţia

PowerPoint Presentation:

Rămaşi fără cuvinte , cu sufletele înecate în lacrimi , suntem alături de familia Băţroş , la împlinirea unui an de pierderea brutală a celui care a fost Dănuţ Băţroş O umbră neagră aşterne doliu pe Pământ. O stea a ales... sau a fost aleasă... să strălucească de sus. În lumina ei, noi, cei de aici de jos, ne ştergem, neputincioşi, lacrimi de durere, lacrimi de dor Fie ca bunul Dumnezeu să vă întărească . Sofia şi Dinel Buhoci Gica şi Sorinica Gaiu

PowerPoint Presentation:

Cuvintele sărace sunt , când sufletul e înecat în lacrimi Nu am crezut şi încă nu pot ca să cred Că ai plecat atât de brusc din viaţa mea . Îadio ,azi, prieten drag , tu ai pleca şi totuşi vei rămâne pentru noi acel Dănuţ cu suflet bun ,pe care îl vom conduce, trişti pe ultimul său drum . Dar vom veni ...din când în când Cu flori şi lacrimi la mormânt şi multe , multe, lumânări Să-ţi lumineze printre morţi ...cărări ... Familia Basalic

PowerPoint Presentation:

Anunţuri

PowerPoint Presentation:

A ş teapt ă -m ă disear ă la fereastr ă , c u ochii tri ş ti , cu fruntea vis ă toare ... Am s ă - ţ i aduc un bra ţ de crizanteme , să - mpodobim iubirea care moare . Am s ă - ţ i aduc un bra ţ de crizanteme , s unt flori târzii , sunt florile din urm ă, î n via ţ a lor e moartea prim ă verii , c u via ţ a lor iubirea ni se curm ă ... A ş teapt ă -m ă disear ă la fereastr ă , c u fruntea -n mâini , cu ochi pierdu ţ i în vis a m s ă - ţ i aduc un bra ţ de crizanteme ş i cel din urm ă cântec ce ţ i -am scris ...

PowerPoint Presentation:

E vremea crizantemelor ! Î ntr -o superb ă varitate de culori, crizantemele zâmbind, vă aşteaptă la Casa Ti ţa şi Lucică Fuică Cele mai frumoase flori de toamnă la preţul cel mai mic posibil... Zeci de culori , zeci de parfumuri... E raiul florii numită CRIZANTEMĂ .. REGINA FLORILOR DE TOAMNĂ!!!! LA MUL ŢI ANI …LUCICĂ