Valmarenii 12 Martie

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Digital Cable Systems V alea Mărului în colaborare cu Primăria

PowerPoint Presentation:

VĂLMĂRENII TV TV VĂLMĂRENII

PowerPoint Presentation:

Stimate client, Î ncep â nd cu 1 martie 2012, Diplomatic TV Sistem - firma dumneavoastr ă de cablu si internet - a realizat un parteneriat cu unul dintre cei mai mari furnizori de de servicii de CATV, Internet ș i Telefonie fix ă din ț ar ă , AKTA . Aceast ă schimbare va permite s ă v ă bucura ț i î n continuare de toate beneficiile pe care le de ț ine ț i , dar va aduce si avantaje suplimentare . Ce inseamna acest lucru pentru clien ț i ? Principala schimbare const ă î n faptul c ă toate facturile emise de acum î nainte vor con ț ine datele de identificare ale companiei Digital Cable Systems/ AKTA . Ce beneficii va aduce AKTA ? - gama extins ă de servicii : CATV, TV Digital, Internet, Telefonie fix ă ; - caracteristici superioare ale serviciilor : num ă r mai mare de programe , calitate mai bun ă , viteze de transfer mai mari , tarife mai bune ; - centru de rela ț ii cu clien ț ii cu program prelungit ; Pentru informații suplimentare șefii și reprezentanții zonali va vor sta la dispoziție la aceleași numere de telefon. Bun venit la AKTA!

ECHIPA DE EDITARE:

ECHIPA DE EDITARE Digital Cable Systems AKTA FLORIN VIRGIL DOCA VĂLMĂREANU TUDOREL BĂŢROŞ

PowerPoint Presentation:

Telefoane utile Primar : 0236.863.444; 0726.710.231 Viceprimar : 07 2 4.630.944 Tudorel Băţroş : 0728282091 Ciocan Costache :0729323090 Chihaia Mihai :0751066360 Poli ţ ie : 0236.863.401 Secretar : 0236.863.400 telefon ş i fax E-mail [email protected] [email protected]

PowerPoint Presentation:

Luni 12 Martie -6 / 5 Marţi 13 Martie -3/ 9 Miercuri 14 Martie -4 / 11 Joi 15 martie -4/ 7 Vineri 16 martie -3 / 8 Sâmbătă 17 martie -3 / 7

PowerPoint Presentation:

VIRGIL FLORIN DOCA V ĂLMĂREANU Cu toată dragostea - La Mulţi Ani!

PowerPoint Presentation:

LA MUL Ţ I ANI ! 12 martie /13 martie

PowerPoint Presentation:

Să avem parte de UN AN LINI Ş TIT , însorit şi BOGAT în ploi calde Florin Virgil Doca Vălmăreanu Primarul vă urează o zi minunată!

PowerPoint Presentation:

LA Mul ţi Ani Vălmărence

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani ! 12 Martie

PowerPoint Presentation:

Anghelina Nu ţa

PowerPoint Presentation:

Sîrghe Iordache

PowerPoint Presentation:

Costin Ileana

PowerPoint Presentation:

Fuică Profira

PowerPoint Presentation:

Cojocaru Ana Maria

PowerPoint Presentation:

Trincu Sanda

PowerPoint Presentation:

Radu Dorin

PowerPoint Presentation:

Crăciun Constantina

PowerPoint Presentation:

Panaite Gheorghe

PowerPoint Presentation:

Vălmăreni

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani ! 13 Martie

PowerPoint Presentation:

Lungu Ion

PowerPoint Presentation:

Mîndreşteni

PowerPoint Presentation:

Helen Imagini : Internet Florea Cosmin

PowerPoint Presentation:

Vălmăreni

PowerPoint Presentation:

Buleandră Ghiţă

PowerPoint Presentation:

Florea Cosmin

PowerPoint Presentation:

Bulza Pavel

PowerPoint Presentation:

Popa Gică

PowerPoint Presentation:

Bîdea Cătălin

PowerPoint Presentation:

Munteanu Ion

PowerPoint Presentation:

Lungu Nicolae

PowerPoint Presentation:

12.03.2012 Claudia Munteanu Florentina

PowerPoint Presentation:

O săptămână liniştită vălmărenilor şi mîndreştenilor !

PowerPoint Presentation:

LA MULŢI ANI! VĂ UREAZĂ FLORIN VIRGIL DOCA VĂLMĂREANU

PowerPoint Presentation:

Zile frumoase şi fericire Fuică Sofia

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani Munteanu Florentina

:

Cu toată dragostea pentru vălmărenii şi mîndreştenii născuţi în aceste zile ! Primar , V irgil Doca

PowerPoint Presentation:

Felicitări

PowerPoint Presentation:

Cei 60 de t randafiri pe care i-ai adunat î n cununa vie ţ ii tale, las ă -i ast ă zi s ă se î mpleteasc ă î ntr-un buchet al î mplinirii. La mulţi ani, Fuică Sofia! Îţi dorim multă sănătate noi:Daniel,Lucica,Maria, Gheorghe,Dorin şi restul familiei.

PowerPoint Presentation:

De ziua ta eu nu-ţi pot da decât gânduri bune şi rugăciuni către bunul DUMNEZEU să te aibă în paza lui în orice clipă a vieţii tale. LA MULŢI ANI cu toată dragostea Anghelina Nuţa! Acum la împlinirea frumoasei vârste de 80 de ani copiii şi nepoţii îţi doresc să fii sănătoasă şi fericită alături de cei dragi.

PowerPoint Presentation:

Astăzi când toţi ghioceii au înflorit doar de dragul tău îţi urez şi eu un sincer la mulţi ani şi sper dragul meu băiat că vei fi bine şi sănătos de acum mulţi ani înainte. La mulţi ani, Preda Costică! Aceste urări vin din partea mamei Rodica şi a nepoatei Ştefana , îţi dorim să fii fericit mereu. Te iubim mult!

PowerPoint Presentation:

Decese şi comemorări

PowerPoint Presentation:

Deşi timpul trece,dor nestins şi priviri înlăcrimate te caută mereu de când ai plecat dintre noi în urmă cu 2 ani. Draga noastră mamă ,bunică şi străbunică. Doca Mărgărinta (Grama) Cuvintele nu pot exprima durerea şi tristeţea din sufletele noastre de când nu mai eşti cu noi. Amintirea ta o vom păstra în inimile noastre întotdeauna cu drag. Fiica,ginerele ,fii ,nepoţii şi strănepoţii. Dumnezeu să te ierte!

PowerPoint Presentation:

Cu dur ere în suf let , amintim tuturor celor care l-au cunoscut că în data de 11 martie se împlinesc 2 ani de la trecerea în eternitate a celui care a fost Popa Ghiţă. Dumnezeu să-l ierte ! Familia

PowerPoint Presentation:

Anunţuri

PowerPoint Presentation:

12 martie- P omenirea preacuviosului părintelui nostru Teofan Mărturisitorul din Muntele Sigriana. Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Grigore Dialogul, papă al Romei. Acest sfânt s-a născut din părinţii Isac şi Teodota. Tatăl Său săvârşindu-se din viaţă în timp ce se găsea mai mare peste ţinutul eghepelaghiţilor, el a rămas în grija mamei sale. La vârsta de doisprezece ani a fost logodit cu o copilă, cu care a trăit laolaltă timp de opt ani. Şi el şi logodnica lui aveau multă avere. Auzind pe unul dintre servii săi vorbindu-i de viaţa monahală, s-a umplut de dor după această viaţă. Acesta a trăit în vremea împăratului Iustinian şi a fost mai întâi monah şi egumen al mănăstirii aşa-zisă a Clioscavrei. Apoi i s-a încredinţat scaunul arhieresc; dar a primit arhieria nu la întâmplare sau prin vreo alegere fără de judecată, ci cu voinţa lui Dumnezeu, aşa cum se va vedea mai departe .

PowerPoint Presentation:

Cumpăr Răsad varză Rel.la tel. 0749874909 0721054059 (Feku)

PowerPoint Presentation:

OFERTĂ DE PAŞTI Vând şi montez sobe teracotă,diferite culori şi modele la preţuri avantajoase. Preţ: 700 lei teracota. 450 lei montaj. Oferim calitate,rapiditate şi seriozitate. Alte detalii la tel.0758424754

PowerPoint Presentation:

Anunţ În fiecare marţi ora 10:30 Consultaţii Oftalmologice(la dispensarul comunal). Sănătatea ochilor dumneavoastră contează pentru noi . Consultaţii oftalmologice gratuite pentru cei care îşi lansează comandă de ochelari, adulţi şi copii.

PowerPoint Presentation:

Anunţ Cumpăr în Mîndreşti orice tip de pământ, în orice zonă : în vii, terase, pârloage sau pământ pe teren accidentat, orice suprafaţă, cât mai comasat, suport toate cheltuielile. Rel. tel. :0723831774 0236863658.

PowerPoint Presentation:

Anunţ Abonaţii TV care nu şi-au achitat abonamentul TV la zi (inclusiv Ianuarie+Februarie) sunt rugaţi să şi le achite până pe data de 25 martie. Abonaţii sunt rugaţi să prezinte şi buletinul de identitate pentru întocmirea noilor contracte cu firma DCS (Digital Cable Sistems). Vă mulţumim pentru înţelegere!!!

PowerPoint Presentation:

Stimate client, Î ncep â nd cu 1 martie 2012, Diplomatic TV Sistem - firma dumneavoastr ă de cablu si internet - a realizat un parteneriat cu unul dintre cei mai mari furnizori de de servicii de CATV, Internet ș i Telefonie fix ă din ț ar ă , AKTA . Aceast ă schimbare va permite s ă v ă bucura ț i î n continuare de toate beneficiile pe care le de ț ine ț i , dar va aduce si avantaje suplimentare . Ce inseamna acest lucru pentru clien ț i ? Principala schimbare const ă î n faptul c ă toate facturile emise de acum î nainte vor con ț ine datele de identificare ale companiei Digital Cable Systems/ AKTA . Ce beneficii va aduce AKTA ? - gama extins ă de servicii : CATV, TV Digital, Internet, Telefonie fix ă ; - caracteristici superioare ale serviciilor : num ă r mai mare de programe , calitate mai bun ă , viteze de transfer mai mari , tarife mai bune ; - centru de rela ț ii cu clien ț ii cu program prelungit ; Pentru informații suplimentare șefii și reprezentanții zonali va vor sta la dispoziție la aceleași numere de telefon. Bun venit la AKTA !

Dacă eşti producător agricol, noi te ajutăm cu un credit special AGROHARNICIA conceput pentru activitaţile tale. Cu banii obtinuti de la noi, poti cumpara seminţe,folie, îngrăsăminte, fertilizatori, produse de uz fitosanitar, poţi achiziţiona motorina sau poţi face plăţi pentru lucrările agricole.  Pentru mai multe relaţii apelaţi la: 0762 249 928–LUPU TANASE 0730 800 394- CRISTINA FLOREA   :

Dac ă e ş ti produc ă tor agricol , noi te ajut ă m cu un credit special AGROHARNICIA conceput pentru activita ţ ile tale. Cu banii obtinuti de la noi , poti cumpara semin ţ e, folie, î ngr ă s ă minte , fertilizatori , produse de uz fitosanitar , po ţ i achizi ţ iona motorina sau po ţ i face pl ăţ i pentru lucr ăr ile agricole. Pentru mai multe rela ţ ii apela ţ i la: 0762 249 928–LUPU TANASE 0730 800 394- CRISTINA FLOREA Mat ca Iti trebuie BANI pentru a putea lucra mai usor la camp? Partenerul tau de INCREDERE

PowerPoint Presentation:

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor din comună în vederea depunerii documentelor la APIA Cudalbi , am stabilit ca în zilele de LUNI , MARTI şi MIERCURI să se elibereze ADEVERINŢE !!! La Cudalbi , cetăţenii se vor prezenta la data trecut ă pe î n şt iin ţ area primit ă cu urm ă toarele documente : Adeverin ţ a de la prim ă rie copie buletin de identitate / carte de identitate Copie cont curent Urm ă torii cet ăţ eni se vor prezenta la prim ă rie MARŢI pentru a primi adeverin ţ a ! Vă rugăm respectaţi programarea! Nu se elibereaza adeverinţe decât celor programaţi!

PowerPoint Presentation:

COPACEANU TINCA CORCODEL MARIA COSTACHE VASILE COSTE MARICEL COSTEA CASANDRA COSTEA COSTICA COSTEA GHEORGHE COSTEA ILINCA COSTEA IONICA COSTEA MITICA COSTEA NIURA ANISOARA COSTEA SILVIU COSTEA VASILE

PowerPoint Presentation:

COSTEA VICTOR COSTIN GHEORGHE COSTIN GHERGHINA COSTIN IULIAN COSTIN PARASCHIVA COSTIN VIOREL COSTIN VIORICA COZIANU ALEXANDRU COZMA COSTICA COZMA GHEORGHE CRACIUN MITICA-DUMITRU CRACIUN PETRELA

PowerPoint Presentation:

Publicăm Raportul de încercare al Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi Pe proba prelevată pe data de 7 martie 2012 din forajul nou - izvor 9 metri . Nitriti Valoare obţinută 0,12 Maxim admis 0,5 Nitraţi Valoare obţinută 20 Maxim admis 50 Joi , vom publica raportul de încercare pe proba de la 35 metri !