Projekt 2D - Tomas i Wiszniewski - Matematycy, szpiedzy i hakerzy

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Projekt edukacyjny

Comments

Presentation Transcript

Wykonali: Dawid Tomas Rafał Wiszniewski:

Wykonali: Dawid Tomas Rafał Wiszniewski Matematycy, szpiedzy i hakerzy

Wstęp:

Wstęp Kody i szyfry, niegdyś ograniczone do działalności elit politycznych i społecznych, w erze informacji stały się niezbędne w funkcjonowaniu całego społeczeństwa

Czym jest kryptografia:

Czym jest kryptografia Istotnym elementem technik kryptograficznych jest proces zamiany tekstu jawnego w szyfrogram (inaczej kryptogram ); proces ten nazywany jest szyfrowaniem , a proces odwrotny, czyli zamiany tekstu zaszyfrowanego na powrót w możliwy do odczytania, deszyfrowaniem . Przez szyfr rozumiana jest para algorytmów służących do przeprowadzenia obu procesów. Wraz z algorytmami dodatkowo używa się kluczy , czyli pewnych niezbędnych parametrów, od których zależy wynik obu procesów. Innymi słowy: znajomość algorytmu i szyfrogramu bez dostępu do klucza nie pozwoli na odtworzenie tekstu jawnego.

Historia Kryptografii:

Historia Kryptografii Do czasów nowożytnych kryptografia była związana wyłącznie z tajnością przekazywanych informacji (tzn. z ich szyfrowaniem) – przekształcaniem wiadomości z formy zrozumiałej w niezrozumiałą i z powrotem – w celu wykluczenia jej odczytania przez osoby nie mające klucza do odszyfrowania, a które mogłyby tę wiadomość przechwycić lub podsłuchać. Starożytne greckie skytale , bardzo podobnie do tej rekonstrukcji mogły wyglądać najwcześniejsze urządzenia szyfrujące.

Kryptografia w XIX w.:

Kryptografia w XIX w. Ostatecznie w XIX wieku uznano, że ochrona tajemnicy algorytmu szyfrowania nie jest rozsądna ani praktyczna; odpowiedni schemat krypograficzny (w tym szyfr) powinien pozostać bezpieczny nawet wtedy, gdy przeciwnik zna algorytm szyfrowania. Tajemnica klucza sama w sobie powinna wystarczyć do dobrego zaszyfrowania i przekazania – w razie ataku – poufnej informacji. Inaczej mówiąc: kryptosystem powinien być bezpieczny nawet w przypadku, gdy jego całość – z wyjątkiem klucza – jest publicznie znana. Ta fundamentalna zasada została po raz pierwszy wyrażona wprost w 1883 roku przez Augusta Kerckhoffsa i jest na ogół nazywana zasadą jego imienia.

Czym jest maszyna szyfrująca?:

Czym jest maszyna szyfrująca? Maszyna szyfrująca — urządzenie techniczne służące do kodowania przekazywanej w kanale telekomunikacyjnym wiadomości, najczęściej tekstowej, przed nieautoryzowanym odczytem. Zadaniem maszyn szyfrujących jest zamiana znaków testu jawnego na znaki tekstu zakodowanego zgodnie z zadanym algorytmem (lub serią algorytmów) w taki sposób, aby możliwe było jego późniejsze odszyfrowanie przekazu przy pomocy tego samego lub komplementarnego algorytmu.

Kod Morsa:

Kod Morsa Kod Morse'a – stworzony w 1840 przez Samuela Morse'a i Alfreda Vaila sposób reprezentacji alfabetu, cyfr i znaków specjalnych za pomocą dźwięków, błysków światła, impulsów elektrycznych lub znaków popularnie zwanych kreską i kropką. Wszystkie znaki reprezentowane są przez kilkuelementowe serie sygnałów – krótkich (kropek) i długich (kresek). Kreska powinna trwać co najmniej tyle czasu, co trzy kropki. Odstęp pomiędzy elementami znaku powinien trwać jedną kropkę. Odstęp pomiędzy poszczególnymi znakami – jedną kreskę. Odstęp pomiędzy grupami znaków – trzy kreski.

Enigma:

Enigma Enigma – używana w kilku wersjach w niemieckiej armii od końca lat 20. XX w. do zakończenia II wojny światowej – miała wbudowany, dla ochrony poufnej korespondencji, skomplikowany elektromechaniczny system szyfrowania polialfabetycznego . Złamanie szyfru Enigmy w polskim Biurze Szyfrów i idące za tym deszyfrowanie na wielką skalę w Bletchley Park korespondencji prowadzonej za pomocą tych maszyn było ważnym czynnikiem w ostatecznym zwycięstwie aliantów w II wojnie światowej.

Krótkofalowość kodu Morsa:

Krótkofalowość kodu Morsa Międzynarodowy kod Morse'a jest obecnie najbardziej popularny wśród radioamatorów, dla których nadal stanowi jeden ze sposobów porozumienia się (CW). Pionierzy krótkofalarstwa używali wyłącznie kodu Morse'a, gdyż transceivery umożliwiające transmisję głosu nie były w użyciu aż do 1920 r. Do roku 2003 ITU wymagała by egzamin ze znajomości kodu Morse'a wchodził w skład egzaminu na licencję krótkofalarską. Jednakże podczas Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (WRC-03) znajomość kodu Morse'a została ustanowiona jako opcjonalna. W wyniku tego wiele krajów (w tym Polska) nie wymaga więcej znajomości kodu Morse'a podczas egzaminu na licencję krótkofalarską.

Czym jest ASCII:

Czym jest ASCII Jest to system używaniu i podstawowy w informatyce, inaczej system dwójkowy (jedynki i zera). W ten sposób 8 bitów – 8 znaków to 1 bajt. 1 MB (MegaBaj t) to 1024 KB. W tym systemie litera „A” będzie miała taką numerację 0100 0001

System Szesnastkowy:

System Szesnastkowy Jest to kolejny system godny uwagi systemom liczbowym używanym w informatyce. W tym systemie do zapisu używamy szesnastu cyfr. Można powiedzieć że ten system jest drugim językiem komunikacji z komputerem zaraz po systemie dwójkowym

Dlaczego jest aż 16 cyfr?:

Dlaczego jest aż 16 cyfr? Otóż podstawowa jednostka informacji na której operuje komputer jest bajt a ten składa się z 8 bitów które składają się z 2 8 co daje nam 256 różnych kombinacji zer i jedynek

Z czego składa się system szesnastkowy?:

Z czego składa się system szesnastkowy? Szesnaście cyfr systemu heksadecymalnego to tradycyjnie 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 6 umownie przyjętych: A, B, C, D, E, F. W systemie tym liczymy w taki sposób: Od 0 do 15: 0 ,1, 2, 3, ,4 ,5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Od 16 do 31: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F.

PowerPoint Presentation:

Dziękujemy za uwagę!!