Гласните звукове и техните букви

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Гласни звукове : 

Гласни звукове Урок за обобщение Буквар - изд.“Просвета” Я.Алексиева СОУ “Св.Св.Кирил и Методий” – гр.Средец Аа Ъъ Оо Уу Ее Ии

Slide 2: 

Ти го галиш със ръчица и с усмихнато лице, а пък майка му – овчица, те дарява със млекце. Горни са два и долни са два – четири! Леви са два и десни са два – още четири! Улучиш ли в единия, ти си победителят! агне ъгъл

Slide 3: 

Гладно, голо, хилаво сираче, а го гледай – цяла къща влачи! В алена хралупа бяло стадо хрупа! уста охлюв

Slide 4: 

Бодльо по треви и тръни, вейнал кърпа във ръчица, може, без да се препъне, да играе ръченица. Уж е едноуха, уж е еднокрака, а ушила два кожуха – за мен и за кака… игла таралеж

Slide 5: 

Да си припомним гласните звукове: Кои гласни са широки и кои – тесни? Защо ги наричаме така?

Съставете изречение по схемата: : 

Съставете изречение по схемата: Да опитаме да съставим сами изречения.

Slide 8: 

Да разгледаме картинките: Защо плаче Меца? От какво е болката й? Какво прави вълкът? Успява ли да помогне на Меца? Защо?

Slide 9: 

Как се чувства Вълчо? Кого вика на помощ? Как Лиса се опитва да помогне? Защо не успява?

Slide 10: 

Какво прави Ежко? Спасява ли Меца от болката? Защо? Кой успява да помогне на Меца? Как?

Да прочетем изреченията към всяка от картинките? Какво изразява всяко от тях? : 

Да прочетем изреченията към всяка от картинките? Какво изразява всяко от тях? огорчение старание и напрежение, докато се опитва да извади костта разочарование, че не успява отчаяние болка облекчение

Slide 12: 

ЗАДАВИ СЕ МЕЦА Ран Босилек Както Меца яла, в тясното й гърло крива кост се спряла. Ревнала Мецана: - Тичайте! Умирам, братя и сестрици! Дошъл Кумчо Вълчо. - Какво ти е, Мецо? - Лошо, Вълчо, лошо! В гърлото ми тука една кост се спряла... - Не плаши се, сестро! Туй често се случва. Бързичко си яла. - Ти брат, ти сестрица! Кажи, Кумчо Вълчо, как да се избавя? - Преглътни водица! - Гълтах. Не минава. - Щом е тъй, почакай. Ще повикам Лиса. Тя от тия болки по-добре разбира.

Slide 13: 

Тича Кумчо Вълчо, Лисана намира. - По-скоро, Лисанке, че Меца умира! - Не й вярвай, Вълчо! Тя си е плашлива. С трънче да се бодне, гората събира! - В гърлото й сега крива кост е спряла. Не е шега. Докато отидеш, току-виж, умряла. - Ще й мине, куме! Аз цера му зная. Отишли при Меца. - Не бой се, сестрице! - рекла Кума Лиса. - Лесно ще ти мине. Хайде, съвземи се! Най-напред кажи ми, меда къде криеш. Аз ще се покача горе на дървото. Вълчо ще повдигне меденото гърне. Аз ще го поема. Три пъти ще лапна. Ти глава ще дигнеш и клетва ще сториш. Три пъти без отдих към мен ще повториш: “Проклета да бъда, ако хапна кости през велики пости!” Както Лиса рекла, тъй Меца се клела. Повтаря, потретя... Кумата до капка медеца облизва, па току отсича: - Грешна си, сестричко! Костта не излиза. Но дръж си душата, ще повикам Ежка. Той на тия болки знае леснината.

Slide 14: 

Повикала Ежко. Той дошъл и рекъл: - Право да ти кажа, тая болка тежка мъчно се лекува. Но ти, Бабо Мецо, недей се страхува. Всичко ще направя, за да те избавя. Само ще ме слушаш. Каквото ти кажа, точно туй ще вършиш. - Ох, жив да си, Ежко! - изпъшкала Меца. - Много ми е тежко! Ако ми помогнеш, доброто ти нивга няма да забравя. Казвай сега, братко, що трябва да правя! - Какво ли? Ще станеш, очи ще затвориш. Щом ти кажа “сядай”, ти ще се засилиш, уста ще отвориш, на същото място ще седнеш отново. Ала нито дума няма да говориш. И дорде погледнеш - хайде хоп, - готово! Костта ще изскочи. Сега почвай вече! И става Мецана, затваря очите. А Ежко под нея подлага бодлите. - Скачай, Мецо! - виква. Меца се отпуща, отваря устата... Но гласът й страшен разлюлял гората: - Олеле, що стана! Умирам, горкана! - Ти си жива още - отговорил Ежко, - но костта остана! Така ли се вика! Но ще пратя щърка. В гърлото направо той майсторски бърка.

Slide 15: 

Щъркелчо пристигнал. - Какво има, Мецо? - В гърлото ми, братко, крива кост се спряла. Който я извади, каквото поиска, всичко бих му дала! - Аз много не искам. Ти си, Мецо, наша. Ще ми дадеш само едно гърне каша. - Ще ти дам, щом искаш, и десет гърнета, стига да извадиш тази кост проклета. Запретнал се Щъркът, с клюн в устата бръкнал и костта отвътре без мъка измъкнал... Тръгнал си, па рекъл: - Плащай, Бабо Мецо! Меца изръмжала: - Я го виж ти него! Смее да говори! От мечешки зъби си спасил главата, а иска награда на това отгоре... Глупчо дългокраки, дириш си бедата! Щъркелчо отвърнал: - Кой каквото дири, това и ще намери! И крила разперил, литнал към гората.

Slide 16: 

Един ден наскоро, както Меца яла, в тясното й гърло пак кост се завряла. - Тичайте за щърка! - заревала Меца. - В гърлото направо той майсторски бърка. Щъркелчо пристигнал. - Как си, Бабо Мецо? - Лошо, Щърко, лошо. Ти брат, ти сестрица! Пак ще ме избавиш. Но ти клещи носиш. С тях какво ще правиш? - Ех, Бабо Мецано, глупчо дългокраки не е глупав вече! Знае да се варди. Пипа отдалече. - Кажи, що ще сториш? - Най-напред, Мецано, уста ще разтвориш, с клещите ще бръкна. Зъбите ти остри навън ще измъкна. След туй ще обадя какво ще ти взема, костта да извадя. Ревнала Мецана: - Не мога изтрая, не мога изтрая! Два зъба си имам, без зъб ще остана! - И тях ще извадя, щом за добрината така, Мецо, плащаш!

Чуй приказката. : 

Чуй приказката.

Slide 18: 

Зад.1 /1т./ С кой звук започва думата? Оградете буквата му. Зад.2 /3 т./ Оградете буквите на гласните звукове, които се съдържат в думата. Разделете думата на срички – отбележете в модела. Контролна работа

Slide 19: 

слънце клоун и а ъ е о у риба Зад.3 /6 т./ Свържете моделите с картинките. Оцветете моделите /гласен звук – червено, съгласен звук – синьо/. Напишете буквите на гласните звукове. Контролна работа

Slide 20: 

Зад.5 / 6 т./ Препишете свързано с ръкописни букви буквосъчетанията. Зад.4 /3 т./ Препишете ръкописно буквите. аъ Оу еи Аоу иеа Уое ъеио Контролна работа

Slide 21: 

Вие много учихте и така сполучихте: всички гласни звукове изучихте! За старанието голямо получавате БРАВО!!!

authorStream Live Help