COMO FACER UN TRABALLO MONOGRÁFICO

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

COMO FACER…:

COMO FACER… UN TRABALLO MONOGRÁFICO Félix Vallés Calvo CEIP de Leirado (Salvaterra de Miño)

PowerPoint Presentation:

Teño que expoñer por escrito INFORMACIÓN ORDENADA SOBRE UN TEMA

PowerPoint Presentation:

DECIDIR O TEMA Por exemplo: A VIDA DAS BOLBORETAS Seleccionar libros, revistas… Seleccionar páxinas web, vídeos... http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/ 1º

PowerPoint Presentation:

2º ¿QUE QUERO SABER? ÍNDICES MENÚS SUMARIOS

PowerPoint Presentation:

3º LER E COMPRENDER Leo parágrafos enteiros. Leo o parágrafo anterior e o seguinte. Se non comprendo unha palabra, utilizo o dicionario. Se despois destes pasos non comprendo, pregunto.

PowerPoint Presentation:

4º TOMAR NOTAS Que quero saber? Tomo notas Onde o atopei ? Cantos ovos poñen as eirugas ? Gran cantidade , variado, algunha máis de mil, poucos chegan adultos. “ Bolboretas e avelaíñas ”, Paul Whalley , BIBLIOTECA VISUAL ALTEA Anoto só as palabras importantes. Non copio. Anoto os datos do libro ou paxina web. Exemplo:

PowerPoint Presentation:

5º ORDENAR A INFORMACIÓN RECOLLIDA ¿QUE APARTADOS TERÁ O MEU TRABALLO? ELABORO UN ÍNDICE DESEÑO UNHA PORTADA

PowerPoint Presentation:

6º REDACTAR ENGADO IMAXES OU DEBUXOS Lendo as notas que tomei, redacto os distintos apartados. Tal vez necesite volver a consultar e tomar máis notas. Os textos son elaborados por min.

PowerPoint Presentation:

7º ANOTAR A BIBLIOGRAFÍA : LIBROS : título, autor/a, editorial Páxinas web : Título, autor/a (se se coñece), Enderezo web

PowerPoint Presentation:

A CONFERENCIA Algunhas veces terei que explicar oralmente aos demais o que aprendín. Preparo un guión Ensaio varias veces Podo axudarme cunha presentación no ordenador SEGURO QUE SEREI ESCOITADO/A CON ATENCIÓN. E TAL VEZ ME FAGAN PREGUNTAS…

PowerPoint Presentation:

Aula Activa. Rutas de aprendizaje http://www.aulactiva.com/rutas La biblioteca Escolar como herramienta educativa. Gloria Durban Roca http://www.bibliotecaescolar.info/castellano.htm Aprender a leer y escribir textos de información. D. Wray / M. Lewis Ed. Morata. Madrid 2005 Fontes: Leirado, xaneiro 2012