Bimbingan+dan+Kaunseling_KDC_Prgkt4

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Bimbingan dan Kaunseling:

Bimbingan dan Kaunseling KDPM-KDC-Peringkat 4 Interaksi Bulan Mac 2012

Isi Kandungan:

Isi Kandungan Kaunseling Sebagai Satu Proses (2 jam) Pelaksanaan Kaunseling Individu (2 jam) Pelaksanaan Kaunseling Kelompok (2 jam) Kemahiran Kaunseling Individu dan Kelompok (9 jam)

Kaunseling Sebagai Satu Proses:

Kaunseling Sebagai Satu Proses Struktur Proses Kaunseling Fungsi kaunselor dalam proses kaunseling Ciri-ciri perhubungan kaunseling Had-had kaunseling

PowerPoint Presentation:

Proses Kaunseling Menilai pencapaian Penamatan / Susulan Membina / Melaksanakan pendekatan untuk mencapai matlamat Perjumpaan Awal / Ice Breaking Penerokaan / pembinaan hubungan Menentukan matlamat / mengenalpasti / menilai faktor-faktor yang berkait dengan matlamat . Eisenberg, S. & Delaney, D. J. (1977) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Proses Kaunseling:

Proses Kaunseling Proses kaunseling adalah pertolongan profesional berbentuk komunikasi dari seorang kaunselor kepada klien. Proses ini berlaku dalam suasana teraputik.Guru Kaunseling hendaklah mempunyai tauliah dalam psikologi atau kaunseling. Di sekolah terdapat 3 cara kedatangan klien kepada Guru Kaunseling.  1. sukarela,  2. dijemput  3. dirujuk

Contoh Masalah Disiplin::

Contoh Masalah Disiplin: Pelajar ponteng ( dirujuk oleh guru disiplin/guru tingkatan) Katakan terdapat seorang pelajar ponteng sekolah dirujuk kepada Guru Kaunseling. Pelajar itu hendaklah dirujuk dengan mengisi borang rujukan dan menceritakan masalah kepada Guru Kaunseling. Bagi kes sebegini, pelajar berkenaan dicadangkan berjumpa dengan Guru Kaunseling diantara 1 hingga 3 sesi.

Peringkat Proses Kaunseling (1):

Peringkat Proses Kaunseling (1) Langkah 1 menyediakan prasesi Guru kaunseling akan menyediakan prasesi. Iaitu dengan mendapatkan maklumat pelajar. Pelajar itu akan mengisi borang biodata. Bual-bual dengan membuat pengstrukturan dari aspek kerahsiaan, masa, kontrak ,kejujuran, keselamatan, kerjasama dan hak klien Langkah 2 Membina hubungan, melayan, mendengar dan memahami Dalam peringkat ini kaunselor semasa dalam Bilik Kaunseling Individu akan menggunakan semua kemahiran asas kaunseling. Contoh kemahiran kaunseling ialah prafrasa, refleksi, dorongan minima, konfrantasi, menyemak persepsi, penjelasan dll.

Peringkat Proses Kaunseling (2) :

Langkah 3 Meneroka dan mengenalpasti masalah sebenar. Masalah yang dinyatakan adalah berbeza dengan masalah sebenar. Guru Kaunseling dengan kemahiran dan Teknik yang digunakan boleh mengesan masalah sebenar pelajar itu. Kaedahnya melihat body language . Katakan pelajar itu mengatakan dia ponteng kerana sekolah jauh dan sebagainya. Semasa perbualannya, rupanya pelajar tersebut ada masalah keluarga. Peringkat Proses Kaunseling (2)

Peringkat Proses Kaunseling (3):

Langkah 4 Mengenal pasti masalah Dalam mengenalpasti masalah sebenar ini, Guru boleh mengunakan Ujian Psikologi contoh IPW, IPS, SDS dn sebagainya. Langkah 5  Mengambil Tindakan Biasanya Guru kaunseling akan memberi rasional kenapa pentingnya ke sekolah. Bagaimana pelajar itu hendak menghadapi dilemma masalah keluarganya itu,.Kemudian, Guru akan berbincang dengan Guru yang merujuknya tadi dan memberi borang pengesahan sesi padanya. Langkah 6  Menulis Rekod/Laporan. Bagi kes yang berat, Guru hemdaklah melaporkan kepada Tuan Pengetua " Peringkat Proses Kaunseling (3)

Fungsi Kaunselor dalam Proses Kaunseling (George dan Coistinani (1981):

Fungsi Kaunselor dalam Proses Kaunseling (George dan Coistinani (1981)

Fungsi Kaunselor dalam Proses Kaunseling (2):

Fungsi Kaunselor dalam Proses Kaunseling (2)

Ciri-ciri Perhubungan Kaunseling:

Ciri-ciri Perhubungan Kaunseling Ciri-ciri yang khusus yang dikenal di dalam temu bual kaunseling Temu bual merupakan perhubungan antara individu Kaunselor dipertanggungjawabkan menolong individu yang memerlukan bantuan Klien menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri Kesejahteraan dan kepentingan orang yang ditemubual merupakan pusat perhatian . Penyelesaian masalah dikongsi bersama Sukarela

Ciri-ciri Perhubungan Kaunseling:

Ciri-ciri Perhubungan Kaunseling Berdasarkan Kod Etika PERKAMA (Persatuan Kaunseling Malaysia). Merujuk kepada amalan, peraturan dan cara hubungan kaunseling individu dan kelompok yang sesuai mengikut agama dan adat. Kerahsiaan: Perkhidmatan kaunseling adalah berpandukan Piawaian Amalan Kaunseling (Standards of Practice) serta memelihara Kod Etika. Setiap maklumat dalam sesi kaunseling adalah dijamin kerahsiaannya Maklumat klien tidak akan diberitahu kepada mana-mana pihak melainkan setelah mendapat kebenaran dan persetujuan klien demi kebaikan klien sendiri http://web.usm.my/education/kaunseling/etika.htm

Had-Had Kaunseling:

Had-Had Kaunseling HAD PROFESIONAL Kerahsiaan (confidentiality)/keadilan/ kerelaan/ kebebasan HAD PERIBADI INDIVIDU Tiada hubungan lain/keselesaan klien /klien tidak menjadi alat kepada kaunselor/ kaunselor tahu batasan kemampuannya

authorStream Live Help