Historia do colexio

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Historia do colexio "Casa de la Virgen de Cangas"

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Colexio “Casa de la virgen” A nosa historia

Slide2:

A Fundación “Casa de la Virgen ” é unha obra Benéfico-Docente e Social de doazón particular, fundada en agosto de 1941 e aprobada polo Ministerio de Educación Nacional o 29 de decembro de 1942 .

Slide3:

Incialmente foi Un internado para nenas p rocedentes de Madrid.

Slide4:

A Fundación é a entidade titular de todo o Colexio e as Irmáns "Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul", actúan en calidade de administradoras do Colexio .

Slide5:

O primeiro Presidente da Fundación Foi o Reverendo Pai Francisco de Paula Puyal Gil S.J. irmán dunha Filla da Caridade Sor Isabel Puyal Gil.

Slide6:

Foi o Pai Carlos García-Diego ”, que substitúe o anterior, o 13 de febreiro de 1974 ata o momento do seu encontro co Señor o 25 de abril do 2000 . 2º presidente da fundación

Slide7:

Na actualidade o Director-Presidente da fundación é D. Isidoro Ángeles Ventura .

Slide8:

OBXECTIVO ORIXINAL DA FUNDACIÓN desenvolveuse en tódolos campos, relixioso, asistencial, Educación Cristián e e n dar ensinanza gratuíta aos máis necesitados, nenas e orfos pobres , catequeses en barrios extremos , etc ...

Slide9:

Rematado o internado A fundación céntrase na labor educativa e asistencial aos mozos e maiores da zona de Rodeira, A Pedreira, " Espíritu Santo", etc . Tódalas zonas máis necesitadas na saída dende Cangas cara a Moaña.

Slide10:

SITUACIÓN O Colexio " Casa de la Virgen “ está situado na Vila de Cangas , no entorno da praia de Rodeira , pertencente á parroquia de San Salvador de Coiro .

Slide11:

Os terreos do Colexio Foron adquiridos polo Pai Puyal a varios propietarios que tiñan as súas parcelas individuais, nesta zona.

Slide12:

A Sra. Dª Julia , Viuva de BESGA, será unha gran benefactora da Casa, xa que deixou parte do seu capital para a realización da OBRA .

Slide13:

Na actualidade o Colexio "Casa de la Virgen" de Cangas imparte , durante o curso escolar , ensinanza a nenos /as da comarca do Morrazo.

Slide14:

No verán O Colexio alberga colonias d e nenos e nenas procedentes d o colexio"Casa de la Virgen de Madrid" , que se benefician gratuitamente das instalacións e o entorno da zona .

Slide15:

FELIZ 75 ANIVERSARIO Ano 2017