peptic ulcer

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

M.Karimiyan – Z.Masudifar Peptic Ulcer زخم های گوارشی یک گسستگی در تداوم مخاط دستگاه گوارش می باشد و امکان دارد در هر قسمتی از دستگاه گوارش که در تماس با شیره معده ( اسید کلریدریک و پپسین ) باشد. این زخم ها ممکن است در مری . معده . دوازدهه و یا ژوژنوم ( بعد از گاستروآنتروستومی ) دیده شود . زخم های گوارشی :

PowerPoint Presentation:

M.Karimiyan – Z.Masudifar مقایسه زخم های معده و دوازدهه

PowerPoint Presentation:

M.Karimiyan – Z.Masudifar میزان بروز سن 60 – 30 سال مرد به زن 1: 3-2 80% زخم های پپتیک در دوازده هستند 50 سال و بالاتر مرد به زن 1:1 15% زخم های پپتیک در معده هستند زخم دوازده زخم معده

PowerPoint Presentation:

M.Karimiyan – Z.Masudifar زخم معده زخم دوازده علائم . نشانه ها . یافته های بالینی ترشح بیش از حد اسید معده ممکن است افزایش وزن ایجاد شود درد غالبا 3-2 ساعت بعد از غذا شروع شود بین ساعت 2-1 صبح ضعیف تر میشود با خوردن غذا تسکین می یابد استفراغ شایع نیست خونریزی کمتر از زخم معده اتفاق میافتد اما اگر خونریزی کند ملنا شایع تر از هماتمز است وبیشتر از زخم معده پرفوراتسیون میدهد ترشح نرمال یا کمتر از حد اسید معده ممکن است کاهش وزن ایجاد شود درد اغلب 1.5 – 1 ساعت بعد از غذا استفراغ شایع نیست خونریزی بیشتر از زخم دوازدهه اتفاق میافتد هماتمز شایعتر از ملنا است بندرت در شب درد وجود داردممکن است با استفراغ تسکین یابد خوردن غذا تاثیری ندارد و حتی گاهی درد را افزایش میدهد

PowerPoint Presentation:

M.Karimiyan – Z.Masudifar زخم معده زخم دوازده احتمال بدخیمی نادر است گاهی اوقات ممکن است ریسک فاکتورها هلیکوباکتر پیلوری – گروه خونی O COPD – نارسایی مزمن کلیوی الکل – دخانیات – سیروز کبدی استرس هلیکوباکتر پیلوری – گاستریت – الکل - دخانیات – استرس NSAID

PowerPoint Presentation:

M.Karimiyan – Z.Masudifar علت و پاتوفیزیولوژی :

PowerPoint Presentation:

M.Karimiyan – Z.Masudifar تظاهرات بالینی : - درد تیز و شدید - تهوع و استفراغ - خونریزی

PowerPoint Presentation:

M.Karimiyan – Z.Masudifar راههای تشخیص : - شرح حال - معاینه - آنالیز ترشحات معده - سیتولوژی اگزوفولیاتیو

PowerPoint Presentation:

M.Karimiyan – Z.Masudifar درمان و بالینی: - تدابیر غیر دارویی - تدابیر دارویی - درمان طبی - جراحی دارو درمانی برای بیماریهای پپتیک اولسر : -آنتی بیوتیک ها و نمک های بیسموت -آنتا گونیت های گیرنده H2 هیستامین - مهارکننده های پمپ پروتون - داروهای محافظ سلولی

PowerPoint Presentation:

M.Karimiyan – Z.Masudifar پروسجرهای جراحی برای بیماری زخم پپتیک : - واگوتومی - واگوتومی تنه - واگوتومی انتخابی - واگوتومی پروکسیمال معده بدون درناژ - پیلوروپلاستی - گاسترکتومی ساب توتال - آناستاورز 2-1 - آنترکتومی Billroth 1 ( گاسترودودنوستومی ) Billroth 2 (گاستروژوژنوستومی )

PowerPoint Presentation:

M.Karimiyan – Z.Masudifar * مراقبت های قبل از عمل جراحی * مراقبت های بعد از عمل جراحی * کمپلیکاسیون ها : - خونریزی کوارشی - انسداد پیلور - سوراخ شدن ( پرفوراسیون )

PowerPoint Presentation:

M.Karimiyan – Z.Masudifar * کاربرد فرآیند پرستاری : * تشخیص های پرستاری : - درد به علت افزایش ترشحات معده - تغذیه کمتر از نیاز بدن به علت درد . عدم تحمل غذا . تهوع و استفراغ - اضطراب به علت رژیم درمانی . تغییر در سبک زندگی و عدم آسایش - خطر کاهش حجم مایع به علت خونریزی بخش فوقانی دستگاه گوارش

PowerPoint Presentation:

M.Karimiyan – Z.Masudifar برنامه ریزی آموزش جهت ترخیص : - آموزش به بیمار در مورد بیماری و عوامل زمینه ساز و ایجاد کننده آن - آموزش بیمار از نظر اهمیت تغذیه و دارو در درمان بیماری - آموزش بیمار در مورد اجتناب از مصرف آسپرین و سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی و اجتناب از مصرف سیگار - تشریح نیاز به تعدیل سبک زندگی . فعالیت متوسط . استراحت کافی . کاهش تنش - توصیف علائم خونریزی برای بیمار و مراقبت کننده

PowerPoint Presentation:

M.Karimiyan – Z.Masudifar

authorStream Live Help