Діагностика вад розвитку

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

ДІАГНОСТУВАННЯ ВАД РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ ТА ЇХ КОРЕГУВАННЯ

Slide2:

Вади розвитку — це природжені відхилення за межі нормальних варіантів у анатомічній будові ( формі , розмірах , числі ) тканин та органів людини , які здебільшого супроводжуються порушеннями їх функцій чи навіть загрожують життєздатності організму . Вивчення походження та патології вад складає окрему дисципліну медичної науки — тератологію ( з грецьк . teratos — чудовисько , logos — поняття , вчення ).

Slide3:

Вади за локалізацією в організмі : зовнішні ; внутрішні ; комбіновані , чи змішані . Класифікац ія відповідно до анатомофізіологічного поділу організму : вади ЦНС, вади органів травного каналу, вади сечовидільної системи , вади обличчя , вади шкіри тощо .

Slide4:

Порушення Вада розвитку Агенезія й аплазія Повна відсутність органа Гіпоплазія Недостатній розвиток маси органа, окремих його частин або всього тіла Гіпертрофія Надмірний розвиток органа за рахунок збільшення його об’єму або кількості клітинної маси Гетеротопія Наявність комплексу клітин , частин тканин або органа в інших тканинах чи органах Ектопія та дистопія Ненормальна локалізація органа Стеноз Звуження діаметра каналу чи порожнини легеневої артерії , стравоходу , кишки тощо Атрезія Зарощення отворів чи каналів органів Персистування Збереження після народження проток, які зазвичай функціонують лише в ембріональний період ( відкрита артеріальна протока між аортою та легеневою артерією ) Атавізм Поява в людини тканинних структур у місцях , де вони є у тварин Деякі порушення процесів розвитку тканин і органів, які призводять до вад розвитку в людини

Slide5:

ДЕЯКІ ПОРУШЕННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ТКАНИН І ОРГАНІВ

Slide6:

АТАВІЗМИ

Slide7:

Тип чинників Чинники вад розвитку Фізичні Рентгенівське та радіоактивне опромінення , гіпоксія плоду, механічні впливи на плід Хімічні Етиловий спирт, антиметаболіти , цитостатики , інсектициди , оксиданти , сполуки Арсену , Хрому, наркотики, транквілізатори , гормональні препарати Біологічні Грип , кір , корова краснуха, токсоплазмоз, епідемічний паротит, гепатит, ревмокардит Екзогенні чинники вад розвитку людини При вживанні алкоголю значно зростає ризик народження дітей з  вродженими аномаліями розвитку.  Частина таких аномалій покалічить не лише дитину, але і її майбутніх  дітей. А частина аномалій себе не проявить деякий час, проте одного разу абсолютно несподівано проявиться у нащадків, можливо навіть через  покоління.

Slide9:

Дати відповіді на питання : 1. Як можна діагностувати вади розвитку людини ? 2. Які фактори підвищують ризик вад розвитку людини ? 3. Які вади розвитку людини вам відомі ? 4. Які заходи профілактики можуть знизити ризик появи вад розвитку людини ? 5. Я кі технології використовують для коригування вад розвитку людини ? 6. Ч ому корекція вад розвитку людини є важливою для суспільства ?

authorStream Live Help