Phien Nguyen

Vietnam

Joined: 12/01/2011

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

No followers yet
        

Phien Nguyen's PowerPoint Presentations

Recent Activity

Phien

Phien uploaded a new presentation "Cầu nguyện với Thánh Phanxicô"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

Phien

Phien uploaded a new presentation "Điều đáng sợ"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

Phien

Phien uploaded a new presentation "NƯỚC MẮT NGƯỜI PHỤ NỮ :MỪNG 8/3 !"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

Phien

Phien uploaded a new presentation "092P_CauThangThanhGiuse"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

Phien

Phien uploaded a new presentation "Valentine2012"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

Phien

Phien uploaded a new presentation "J_espere_Paris_Dt_2_"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

Phien

Phien uploaded a new presentation "THAM QUAN-HAY"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

Phien

Phien uploaded a new presentation "luatvang"

Uploaded:

luatvang

Hãy tự thay đổi để có thể thay đổi người chung quanh !

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

Phien

Phien uploaded a new presentation "Hello1"

Uploaded:

Hello1

Gia đình (Familly), Vợ (Wife),Chồng (Husband)...và Chào (Hello) là gì vậy ????

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

Phien

Phien uploaded a new presentation "40 Điều nên làm (2012)"

Uploaded:

40 Điều nên làm (2012)

QUÀ ĐẦU NĂM CHO BẠN (Nhận từ Viee6Catholics)

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

Phien

Phien uploaded a new presentation "CÁC NHÀ THỜ LẠ THƯỜNG (Unusual_Churches)"

Uploaded:

CÁC NHÀ THỜ LẠ THƯỜNG (Unusual_Churches)

MỜI VIẾNG THĂM CÁC NHÀ THỜ LẠ THƯỜNG KHẮP THẾ GIỚI ! (CPS.Đỗ Hòa -SG- gửi)

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

Phien

Phien uploaded a new presentation "Phụ Nữ Đích Thật"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

Phien

Phien uploaded a new presentation "Nature magnifique vvvvv"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

Phien

Phien uploaded a new presentation "God_s Pharmacy"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

Phien

Phien uploaded a new presentation "nice life"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

Phien

Phien uploaded a new presentation "Vu_tru"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

Phien

Phien uploaded a new presentation "yeuthuongva_duoc_thuongyeu"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

Phien

Phien uploaded a new presentation "Animals"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

Phien

Phien uploaded a new presentation "SONG_AN_LAC_1"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment