bimkg

Kien Giang, Vietnam

Joined: 30/09/2010

Website: http://tuyenhp.dyndns.tv

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

bimkg's PowerPoint Presentations

Recent Activity

nguyen145637

nguyen145637 commented on NguyenHuynh's presentation "chu cai p q"

91 months ago

Comment (2)

lethanhtra : hic, sao em ko down về đc ạ? em đã đăng nhập rồi click vào phần download, nhưng màn hình chỉ hiện thông báo đang xử lí rồi biến mất dòn..

130 months ago

nguyen145637 : l�m tn để down đc vậy?

91 months ago

Post Comment See all comments

ngocdung261288 commented on NguyenHuynh's presentation "Be voi an toan giao thong"

94 months ago

Comment (2)

lehuongdaknong : tuyet voi

130 months ago

ngocdung261288 : chỉ m�nh c�ch down với c�c bạn???

94 months ago

Post Comment See all comments

tancvdn is now following NguyenHuynh

131 months ago

NguyenHuynh uploaded a new presentation "VBA - POWERPOINT"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

NguyenHuynh uploaded a new presentation "Hinh chu nhat hinh tu giac"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

NguyenHuynh uploaded a new presentation "duong giao thong"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

NguyenHuynh uploaded a new presentation "phan tich moi quan he ho hang"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

NguyenHuynh uploaded a new presentation "Cay xoai cua ong em"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

NguyenHuynh uploaded a new presentation "phep cong trong pham vi 6"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

NguyenHuynh uploaded a new presentation "Thu thuat_Word_Exel"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

NguyenHuynh uploaded a new presentation "So sanh dau cham"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

NguyenHuynh uploaded a new presentation "hd sx cua nguoi dan nb"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

NguyenHuynh uploaded a new presentation "Goc vuong goc khong vuong"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

NguyenHuynh uploaded a new presentation "Cac the he trong gia dinh"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

NguyenHuynh uploaded a new presentation "Bang nhan 8"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

NguyenHuynh uploaded a new presentation "am nhac con chuon chuon"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

NguyenHuynh uploaded a new presentation "Am nhac Tet mua xuan"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

NguyenHuynh uploaded a new presentation "am nhac Mua he den"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

NguyenHuynh uploaded a new presentation "Am nhac chu de que huong dat nuoc"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment