Laoseo

About:

Lao x website ເປັນສູນລວມຂ່າວອອນລາຍທີ່ມີຄຸນນະພາບ ນຳສະເຫນີຂ່າວສານແບບຮອບດ້ານແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ທັງຂ່າວພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ທັງຂ່າວທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະກິດ ບົດຄວາມວິທະຍາສາດ ຍົກຕົວຢ່າງສະພາບອາກາດໃນ ສປປ ລາວ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 18-24 ມັງກອນ 2021, ນັກວິໄຈເຜີຍ “ໝາປ່າບູຮານ” ໃນຊີຣີດັງ Game of Thrones ມີສາຍພັນໃກ້ຄຽງກັບໝາປ່າໃນປັດຈຸບັນໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ເປັນຫຍັງຊີ້ນງົວກິນດິບໄດ້ ແຕ່ໝູ ແລະ ໄກ່ ຫ້າມກິນດິບ? ພ້ອມຄອນເທັ້ນທີ່ຫລາກຫລາຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຕິດຕາມ

Joined: 01/02/2021

Website: https://www.laox.la

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

No followers yet
        

Laoseo's PowerPoint Presentations

Yet to upload a presentation

Recent Activity

No recent activity