Frank Nguyen

United States

Joined: 08/09/2010

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Frank Nguyen's PowerPoint Presentations

Recent Activity

HYEHOPE

HYEHOPE is now following Fnguyen

113 months ago

bloggermasum, HYEHOPE, martinstoj are now following Fnguyen

Fnguyen commented on his own presentation "Mẹ"

135 months ago

Mẹ

"Một người mẹ là người bạn thiết thực nhất mà chúng ta có, khi các thử nghiệm trong cuộc sống nặng nề và đột ngột rơi xuống chúng ta, k..

Views: 5

Comment (1)

Fnguyen : Mẹ Có lúc ta quên màu tóc Mẹ. Đã một thời giãi nắng dầm mưa. Có lúc ta quên nhìn trán Mẹ. Còn bao nhớ thương dù ta lớn khôn rồi..

135 months ago

Post Comment See all comments

Fnguyen uploaded a new presentation "Sakura - Hoa Anh Đào"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

Fnguyen uploaded a new presentation "Japanese Flower Art / Nghệ Thuật Cắm Hoa của Nhật"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

Fnguyen uploaded a new presentation "JAPAN QUAKE_MARCH 2011"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

Fnguyen uploaded a new presentation "Les amoureux qui passent"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment