THANH

United States

Joined: 29/12/2010

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

No followers yet
        

THANH's PowerPoint Presentations

Recent Activity

CHANTHANH

CHANTHANH uploaded a new presentation "*** HẢY DÀNH THÌ GIỜ"

Uploaded:

*** HẢY DÀNH THÌ GIỜ

Lời cuả Chân-Phước TERESA thành CALCUTTA

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

CHANTHANH

CHANTHANH uploaded a new presentation "HẢY DÀNH THÌ GIỜ"

Uploaded:

HẢY DÀNH THÌ GIỜ

LỜI CUẢ CHÂN-PHƯỚC TERESA THÀNH CALCUTTA

Views: 29

Comment (0)

Post Comment

CHANTHANH

CHANTHANH uploaded a new presentation "TUỔI TRẼ BƯỚC TỚI"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

CHANTHANH

CHANTHANH uploaded a new presentation "ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG"

Uploaded:

ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG

HỞI NGƯỜI DƯƠNG-THẾ, NGỢI CA VUA GIÁNG-TRẦN !

Views: 123

Comment (0)

Post Comment

CHANTHANH

CHANTHANH uploaded a new presentation "MẦU-NHIỆM PHỤC-SINH(a)"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

CHANTHANH

CHANTHANH uploaded a new presentation "MẦU-NHIỆM PHỤC-SINH"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

CHANTHANH

CHANTHANH uploaded a new presentation "MẦU-NHIỆM PHỤC-SINH"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

CHANTHANH

CHANTHANH uploaded a new presentation "ĐỊNH-HƯỚNG DƯ-LUẬN (z)"

Uploaded:

ĐỊNH-HƯỚNG DƯ-LUẬN (z)

Đàn áp người thể-hiện lòng yêu nước là hành-động phản-quốc, là tay sai cuả quân xâm-lư5ơc

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

CHANTHANH

CHANTHANH uploaded a new presentation "NGUYỄN-PHƯƠNG-UYÊNa"

Uploaded:

NGUYỄN-PHƯƠNG-UYÊNa

NGUYỄN-PHƯƠNG-UYÊN, Sinh-viên Đại-học Công-nghệ Sàigon bị CÔNG-AN VIỆT-CỘNG bắt cóc vì phát biểu "chống Trung-Cộng".

Views: 16

Comment (0)

Post Comment

CHANTHANH

CHANTHANH uploaded a new presentation "VIỆT-NAM THỜI CỘNG-SẢN"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

CHANTHANH

CHANTHANH uploaded a new presentation "ĐẢNG CỘNG-SẢN VIỆT-NAM QUANG-VINH !"

Uploaded:

ĐẢNG CỘNG-SẢN VIỆT-NAM QUANG-VINH !

CSVN đã mang lại chuổi ngày đen tối nhất trong lịch-sử dân-tộc !

Views: 5

Comment (0)

Post Comment

CHANTHANH

CHANTHANH uploaded a new presentation "halloween (12)"

Uploaded:

halloween (12)

HALLOWEEN ở HOA-KỲ, người VIỆT quen gọi là LỂ MA QUỶ !

Views: 3

Comment (0)

Post Comment

CHANTHANH

CHANTHANH uploaded a new presentation "ĐỊNH-HƯỚNG DƯ-LUẬN"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

CHANTHANH

CHANTHANH uploaded a new presentation "HUẾ, LỂ-HỘI ÁO DÀI 2012"

Uploaded:

HUẾ, LỂ-HỘI ÁO DÀI 2012

Trình-diển ÁO DÀI là một trong nhiều tiết-mục trong lể hội 2012 cuả HUẾ.

Views: 2

Comment (0)

Post Comment

CHANTHANH

CHANTHANH uploaded a new presentation "SUY-NIỆM(g)"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

CHANTHANH

CHANTHANH uploaded a new presentation "MỪNG CHUÁ PHỤC-SINH"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

CHANTHANH

CHANTHANH uploaded a new presentation "MIỀN TRUNG BẢO LỦ !"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

CHANTHANH

CHANTHANH uploaded a new presentation "thiên-an-môn việt-nam"

Uploaded:

thiên-an-môn việt-nam

CỌNG-SẢN VIỆT-NAM ĐÀN ÁP TÔN GIÁO, CƯỚP ĐẤT CUẢ HỌ ĐẠO CỒN-DẦU, ĐÀ-NẲNG.

Views: 12

Comment (0)

Post Comment

authorStream Live Help