Lukas

About:

Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez strony i podmioty stosunku ubezpieczenia powstałego na podstawie niniejszych OWU,powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym.

Joined: 08/11/2018

Website: http://ubezpieczeniaturystyczne.online

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

No followers yet
        

Lukas's PowerPoint Presentation Videos

 (0)
Yet to upload a PowerPoint Presentation Video
authorStream Live Help