Tuong Vy Bui

Ho Chi Minh City

Joined: 28/12/2012

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

        

Tuong Vy Bui's PowerPoint Presentations

Recent Activity

xuanphanvan35 commented on tuongvybui3's presentation "Bai_giang_38_SH12"

67 months ago

Bai_giang_38_SH12

Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (TT)

Views: 352

Comment (1)

xuanphanvan35 : da tim duoc y tuong tu bai cua tuongvybui3

67 months ago

Post Comment See all comments

xuanphanvan35 commented on tuongvybui3's presentation "Bai_giang_35_SH12"

67 months ago

Bai_giang_35_SH12

Bài 35. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Views: 893

Comment (3)

kuyax20 : http://kapalpesiarku.blogspot.com/2013/05/margahayuland-developer-perumahan.html

88 months ago

thuhienvu528 : baif giảng hay nhưng kh�ng dowload về tham khảo được Tường Vy ơi...hic

67 months ago

xuanphanvan35 : hay

67 months ago

Post Comment See all comments

jointhhealth02

jointhhealth02 is now following tuongvybui3

89 months ago

jointhhealth02, Malahini are now following tuongvybui3

tuongvybui3 uploaded a new presentation "Bai_giang_36_SH12"

Uploaded:

Bai_giang_36_SH12

Bài 36. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

tuongvybui3 uploaded a new presentation "Bai_giang_39_SH12"

Uploaded:

Bai_giang_39_SH12

Bài 39. Biến động số lượng cá thể của quần thể

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

tuongvybui3 uploaded a new presentation "Bai_giang_37_SH12"

Uploaded:

Bai_giang_37_SH12

Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

xuanvu301 commented on tuongvybui3's presentation "bài 35: môi trường sống và các nhân tố sinh thái"

91 months ago

bài 35: môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Views: 0

Comment (1)

xuanvu301 : hay đ�

91 months ago

Post Comment See all comments

authorStream Live Help