Tran Thi

About:

Được tích hợp với các plugin phổ biến, Royal luôn sẵn sàng để quản lý khóa học trực tuyến dễ dàng hơn, an toàn và hiệu quả. Royal là một chủ đề đa mục đích với hơn 70 bản demo tuyệt đẹp cho các hốc khác nhau. Mỗi bản demo hoàn toàn đáp ứng, điều đó có nghĩa là trang web của bạn với Royal sẽ trông tốt trên tất cả các thiết bị và màn hình. Tương tự, nó được xây dựng bằng khung Bootstrap cho thiết kế đầu tiên trên thiết bị di động.

Joined: 28/05/2020

Website: https://taowebsite.com.vn/thiet-ke-website/

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

No followers yet
        

Tran Thi's PowerPoint Presentations

Yet to upload a presentation

Recent Activity

No recent activity
authorStream Live Help