tranducminhtam

About:

Trần Đức Minh Tâm là một chuyên gia dinh dưỡng, đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong điều trị, can thiệp dinh dưỡng, đào tạo, huấn luyện về dinh dưỡng

Joined: 08/08/2020

Website: https://nhathuocsumo.vn/tran-duc-minh-tam

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

No followers yet
        

tranducminhtam's PowerPoint Presentations

Yet to upload a presentation

Recent Activity

No recent activity
authorStream Live Help