Kilby

About:

Kindie - phần mềm quản lý mầm non trực tuyến hỗ trợ công việc quản lý, tổng hợp hàng ngày của nhà trường; cung cấp công cụ kết nối thông minh giữa nhà trường – phụ huynh – cộng đồng, trợ sắp xếp, quản lý công việc hiệu quả hơn, tạo điều kiện cho các nhà trường tập trung vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo được tốt hơn. Kindie phục vụ với một sứ mệnh: "Giáo dục con trẻ toàn diện, mọi lúc,

Joined: 30/07/2020

Website: https://kindie.io/

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

No followers yet
        

Kilby's PowerPoint Presentations

Yet to upload a presentation

Recent Activity

No recent activity
authorStream Live Help