terexa

Italy

Joined: 19/12/2011

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

No followers yet
        

terexa's PowerPoint Presentations

Recent Activity

terexathienbich uploaded a new presentation "Le divin petit Mendiant de Noël"

Uploaded:

Le divin petit Mendiant de Noël

auteur: Sainte Thérèse de l'enfant Jésus Noel 1895

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

terexathienbich uploaded a new presentation "THE LITTLE DIVINE BEGGAR OF CHRISTMAS"

Uploaded:

THE LITTLE DIVINE BEGGAR OF CHRISTMAS

author: saint Therese of Infant Jesus Noel 1895

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

terexathienbich uploaded a new presentation "KỊCH CHÚA HÀI ĐỒNG ĂN MÀY GIÁNG SINH"

Uploaded:

KỊCH CHÚA HÀI ĐỒNG ĂN MÀY GIÁNG SINH

tác giả: st Têrêxa Hài Đồng Giêsu Noel 1895 Vở kịch gồm 26 đoạn thơ độc lập cùng với 2 đoạn mở đầu và kết thúc. Vì khá dài, nên chúng ..

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

authorStream Live Help