REIZ_Training and Consulting

WWW.REIZ.EDU.VN REIZ – Training & Consulting Chuyên đào tạo, huấn luyện và tư vấn doanh nghiệp Đào tạo inhouse, đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, đào tạo tại doanh nghiệp…

Channel Views: 1095 Subscribers: 0 Presentations: 129

Presentations in this Channel

Những lời để suy ngẫm

Views: 434

Added to Channel by:reiz

Added: 107 month(s) ago

Những điều kỳ diệu trong cuộc sống

Views: 963

Added to Channel by:reiz

Added: 107 month(s) ago

Lời hay ý đẹp

Views: 351

Added to Channel by:reiz

Added: 107 month(s) ago

Mười điều về cuộc sống

Views: 336

Added to Channel by:reiz

Added: 107 month(s) ago

Danh ngôn hướng dương

Views: 320

Added to Channel by:reiz

Added: 107 month(s) ago

Danh ngôn hoa thơm

Views: 248

Added to Channel by:reiz

Added: 107 month(s) ago

Danh ngôn gieo và gặt

Views: 408

Added to Channel by:reiz

Added: 107 month(s) ago

Phụ nữ

Views: 108

Added to Channel by:reiz

Added: 107 month(s) ago

Rơi xuống giếng

Views: 163

Added to Channel by:reiz

Added: 107 month(s) ago

Ý nghĩa Hoa

Views: 329

Added to Channel by:reiz

Added: 107 month(s) ago

authorStream Live Help