Baitap_hs_2019_2020

Đây là channel với các bài tập của hs năm học 2019-2020 có thể dùng làm tham khảo thêm sau này..

Channel Views: 8 Subscribers: 0 Presentations: 16

Channel Comments()

Post Comment

By: phth  - 4 days ago

channel được lập ngày 2/12/2019 tập hợp các bài tập thuyết trình của hs các năm học 2018-2019-2020...để dễ tham khảo, tìm kiếm..

authorStream Live Help