Phòng khám Đa khoa N...

HCMC, Vietnam

About:

Hình thức phá thai là thủ thuật quan trọng, có tác động trực tiếp đến tử cung của người phụ nữ. Nếu quá trình phá thai diễn ra không an toàn có thể gây nguy hiểm trực tiếp đến sức khỏe và tâm lý người phụ nữ.

Joined: 14/08/2019

Website: http://bit.ly/2Kid0hI

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Followers ..

No followers yet
        

Phòng khám Đa khoa Nam Bộ's PowerPoint Presentations

Yet to upload a presentation

Recent Activity

No recent activity
authorStream Live Help