PhamLinhDan

Ha Noi, Vietnam

About:

Tôi là Linh Dan - Chuyên chia sẻ những kiến thức về máy móc, mẹo hay cuộc sống, hy vọng sẽ mang đến những thông tin hữu ích. #kienthucmaymoc

Joined: 10/05/2021

Website: https://kienthucmaymoc.com/

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

No followers yet
        

PhamLinhDan's PowerPoint Presentation Videos

 (0)
Yet to upload a PowerPoint Presentation Video
authorStream Live Help