maylanhthienphat

Binh Duong, Vietnam

About:

M�y lạnh Thi�n Ph�t - chuy�n lắp đặt cho c�c doanh nghiệp, x� nghiệp, xưởng tại B�nh Dương Đia chỉ:23A �ường 11, Khu phố 4,Phường Linh Xu�n, Q.Thủ �ức,TP.HCM, SĐT: 028.3724 5531

Joined: 14/07/2018

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Followers ..

No followers yet
        

maylanhthienphat's PowerPoint Presentations

Yet to upload a presentation

Recent Activity

No recent activity
authorStream Live Help