Mưa Gọi

Joined: 09/05/2015

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

No followers yet
        

Mưa Gọi's PowerPoint Presentations

Recent Activity

mưa168317

mưa168317 uploaded a new presentation "Bài thuyết trình xã hội học đại cương"

Uploaded:

Bài thuyết trình xã hội học đại cương

Trình bày người có công đầu tiên cho ra đời xã hội học là ông August.Comte

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

authorStream Live Help