Lê Đoàn

Go Vap

Joined: 06/03/2013

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

No followers yet
        

Lê Đoàn's PowerPoint Presentations

 (16 Public)
Bài học từ loài bướm Bài học từ loài..

 

Views:161Slides:21

Category: Entertainment

Uploaded: 46 months ago

Chuyến xe cuộc đời Chuyến xe cuộc ..

 

Views:223Slides:20

Category: Entertainment

Uploaded: 47 months ago

Le Sourire Le Sourire

 

Views:139Slides:16

Category: Entertainment

Uploaded: 49 months ago

bohoatinhban-20150529 bohoatinhban-20..

 

Views:144Slides:17

Category: Entertainment

Uploaded: 51 months ago

camondoi-20150529 camondoi-201505..

 

Views:211Slides:16

Category: Entertainment

Uploaded: 51 months ago

Fascinant_Merci_de_diffuser.ca Fascinant_Merci..

 

Views:17Slides:23

Category: Entertainment

Uploaded: 57 months ago

Instructions_for_Life_Dalai_Lama Instructions_fo..

 

Views:417Slides:21

Category: Entertainment

Uploaded: 57 months ago

Đến một lúc Đến một lúc

 

Views:3Slides:30

Category: Entertainment

Uploaded: 57 months ago

Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười Đổi cả thiên th..

 

Views:61Slides:15

Category: Entertainment

Uploaded: 57 months ago

Dễ và khó Dễ và khó

 

Views:138Slides:20

Category: Entertainment

Uploaded: 57 months ago

Nghề nghiệp người mẹ Nghề nghiệp ngư..

 

Views:37Slides:10

Category: Entertainment

Uploaded: 75 months ago

Sai lầm siêu âm sản phụ khoa Sai lầm siêu âm..

 

Views:402Slides:20

Category: Education

Uploaded: 78 months ago

Các hội chứng X Quang Các hội chứng X..

 

Views:337Slides:120

Category: Education

Uploaded: 78 months ago

CT Bệnh lý tuỵ CT Bệnh lý tuỵ

 

Views:2006Slides:95

Category: Education

Uploaded: 78 months ago

CT Bệnh lý lách CT Bệnh lý lách

Views:770Slides:33

Category: Education

Uploaded: 78 months ago

06032013-MAMMOGRAPHY 2010 -BS Cuc 06032013-MAMMOG..

 

Views:149Slides:142

Category: Education

Uploaded: 78 months ago

authorStream Live Help