Channel Comments()

Post Comment

By: thomas169170  - 52 month(s) ago

Hey Jasper en Hannes! Jullie hebben een mooie presentatie gemaakt. Over de gehele presentatie door houden jullie het overzichtelijk en gebruik een minimum aan woorden. Wat wel in het begin opviel is dat jullie de verschillende puntjes van je presentatie besproken, zonder gebruik te maken van een inhoudstabel, dat misschien wel handig zou kunnen zijn voor de luisteraar. Maar dat maken jullie eigenlijk goed met de kleine tabel onderaan de slides. Het is ook goed dat jullie zo vaak afwisselen, zo blijft het aangenaam om de presentatie te volgen. Bij jullie 6e slide kon het beeld wel beter: 'aanbevelingen' staat er namelijk een beetje knullig tussen. Wat het inhoudelijke aspect betreft stel ik me juist vragen bij het feit dat Hannes zegt dat de opvoedingswinkels een reflectie zouden uitvoeren puur op basis van jullie onderzoek. Dat kan misschien wat te hoog gegrepen zijn, niet? Maar zoals ik eerder zei, dit is een mooie presentatie. Veel suces verder.

By: ClaireEline  - 52 month(s) ago

Presentatie Lisa Dejonghe en Lannoye Eva: Verzorgde presentatie, leuke eerste dia (maar studentennummer hoeft er niet bij). Het eerste meisje praat in het begin ontzettend snel. Jullie hebben een duidelijke onderzoeksvraag. En het is goed dat jullie de concepten uit die vraag verduidelijken. Misschien kan je de concepten die je verduidelijkt in het vet zetten en meer centraal in de dia plaatsen (zie eerste concept). Dia 4 is een goede visual. Je onderzoeksopzet is helder. Wat betreft dia 7 zou ik eerder met smartart/visuals gebruik en het lettertype sowieso vergroten. Wat de structuur betreft vormt het een logisch geheel en is de presentatie goed te volgen. Misschien kunnen jullie op het einde van de presentatie nog even terugkoppelen? Ik vond het einde nogal abrupt.

By: ClaireEline  - 52 month(s) ago

Jasper en Hannes, Goed dat je begint met wat je gaat vertellen tijdens de presentatie. Echter was ik na een paar seconde het overzicht al kwijt door het gebrek aan visuele info. Misschien kan je om het overzicht te houden een dia geven aan het verloop om het te visualiseren? De eerste persoon die praat klinkt niet enthousiast en kan misschien wat meer intonatie in zijn stem brengen? Verder is het taalgebruik is verstaanbaar en academisch. Wat de inhoud betreft, vormt het een consistent geheel. Wanneer ik kijk naar de structuur vind ik het goed dat je onderaan het verloop van de presentatie volgen kan. Op dia 3 staan er op het einde van de slide wel erg veel woorden en kan het overzicht misschien verloren gaan (zie 6-6 regel), een oplossing kan hier zijn om gebruik te maken van schemaatjes of visuals zoals jullie in dia 4 wel doen. Wat het einde van jullie presentatie betreft vind ik de slotzin die jullie meedelen op het einde heel duidelijk. Geeft een goed beeld waar jullie naar toe willen!

authorStream Live Help