Hoa Vo Trong

Joined: 18/07/2015

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

No followers yet
        

Hoa Vo Trong's PowerPoint Presentations

Yet to upload a presentation

Recent Activity

hoa208546

hoa208546 commented on tecqh's presentation "Đánh giá thực trạng nghèo đói ở nước ta hiện nay"

79 months ago

Đánh giá thực trạng nghèo đói ở nước ta hiện nay

Để thuận tiện cho viêc tham khảo, mình để chế độ anyone can download nhé. Hi vọng có ích cho các bạn! Chi tiết liên hệ: Nhung Tẹc (..

Views: 6842

Comment (2)

hoa208546 : Bạn c� thể cho m�nh bản đầy đủ bằng word được kh�ng, k�m theo những t�i liệu tham khảo nữa. cảm ơn bạn nhiều nhiều!

79 months ago

tecqh : Đ�y l� word của c�c nh�m kh�c n�n m chỉ cop pow cho c�c b tham khảo th�i nh�.

79 months ago

Post Comment See all comments

authorStream Live Help